Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více

Uvedení tématu sexuálního násilí do českého výzkumu dějin druhé světové války a jejích následků – Workshop

1.2.2019  Praha  | 

Ačkoliv se v uplynulých čtyřiceti letech intenzivně rozvíjel historický výzkum sexuálního násilí, v českém prostředí toto téma stále představuje pověstné bílé místo. A to chceme změnit. V souladu s tezí Susan Brownmiller v níž je znásilnění výrazem moci, nikoli chtíče, nabízí náš workshop uvedení do tohoto tématu. Usilujeme zejména o propojení badatelů, kteří se daným tématem zabývají nebo by o něm chtěli v budoucnu psát. Jednodenní workshop, s účastí Reginy Mühlhäuser a Anny Hájkové, propojí ve třech blocích úvodní metodologickou přednášku s představením případových studií a reflektovanou prací s prameny.

Více
feminismus.czČlánky › Spouštíme online právní poradnu proti násilí na internetu

Spouštíme online právní poradnu proti násilí na internetu

29. červen 2015
Spouštíme online právní poradnu proti násilí na internetu

Gender Studies, o.p.s. provozuje na stránkách www.stopkybersikane.cz právní poradnu pro osoby ohrožené kybernásilím. Poradna je primárně určena pro dospělé, kteří se setkali s násilím, agresivním chováním či šikanou ve virtuálním světě. Služby poradny jsou bezplatné a anonymní, na dotazy odpovídá právnička s několikaletou praxí.

Kyberšikana je jednou z forem násilí, se kterým se na internetu lze dennodenně setkat. Kyberšikana patří mezi genderově podmíněné formy násilí, konkrétním příkladem je tzv. sexting (zasílání zpráv či obrázků se sexuálním podtextem) nebo stalking. Problém násilí na internetu se zdaleka netýká jen dětí a dospívajících nebo určitých skupin lidí. Kdokoliv, kdo využívá ke komunikaci internet a moderní technologie, je součástí tohoto fenoménu jako postižená osoba nebo agresor a agresorka. Agresorem/kou se lze stát i neúmyslně: kybernásilí a šikana ve virtuálním světě totiž často začíná jako žert, který se zvrhne.

Kyberšikana se sice sama o sobě neklasifikuje jako trestný čin, jeho podstaty ale nabývají jednotlivé formy. Může jít o pronásledování, vydírání, omezování osobní svobody, zneužití osobních údajů atp. Kyberšikana dává běžné šikaně nový rozměr, prohlubuje její sílu, je nepřetržitá, protože se neomezuje jen na fyzickou přítomnost a mohou se na ní v jednom čase se podílet doslova miliony lidí.

Násilí na internetu je vedlejší produkt svobody projevu na internetu. Je stejně bolestivý a zraňující, jako násilí ve světě reálném. Je důležité umět se tomuto násilí bránit. Máte-li jakékoliv dotazy, které se týkají následujících problémů:

  • někdo vystupuje na sociálních sítích pod vaší identitou
  • manipuluje s vaším profilem nebo dává na internet vaše fotografie nebo videa bez vašeho vědomí
  • někdo se vám naboural do e-mailové schránky
  • posílá prostřednictvím sociálních sítí či mobilního telefonu obtěžující či vyděračské zprávy
  • někdo záměrně
  • zveřejňuje urážlivé nebo provokativní vzkazy
  • vyvěšuje inzeráty vaším jménem a s vašimi kontakty (např. na erotické služby)…

máte možnost se obrátit na naši právničku, která vám je k dispozici na internetových stránkách www.stopkybersikane.cz nebo také na telefonní lince 774 915 350 každé úterý od 9-11 hodin a každý pátek od 16:30-18:30 hodin.

Právní poradenství je bezplatné. Za hovor zaplatíte běžnou cenu podle vašeho tarifu. Jste-liv hmotné nouzi, sdělte to na začátku hovoru, zavoláme vám zpět

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.