Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Gender a sebevědomí v uměleckém provozu

21.10.2018  

Diskuze na téma souvislosti sebevědomí a genderu v uměleckém provozu. Jaký vliv na sebevědomí umělkyň a umělců může mít genderová rovnost? V čem je rozdílné postavení umělkyně či umělce vůči institucím? Jak se na uměleckém provozu projevuje mizení umělkyň v důsledku jejich mateřství? Jak vyřešit rozpor uměleckého společenského života a rodičovství zejména v pečující roli? Jaký vliv mají na umělce a umělkyně ekonomické souvislosti, v nichž jejich tvorba vzniká?

Více

Pohlaví a gender. 8. lacanovský workshop v Praze

21.10.2018  Praha  | 

Příspěvky přednesou Deborah Gutermann-Jacquet, Magdalena Kohout-Diaz, Josef Fulka. Workshop pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne.

Více
feminismus.czČlánky › Špidla chce více žen do vedoucích funkcí

Špidla chce více žen do vedoucích funkcí

10. květen 2001
Pozitivní diskriminaci žen navrhuje zavést vicepremiér Vladimír Špidla. Svůj požadavek včera předložil vládě.

Pozitivní diskriminaci žen navrhuje zavést vicepremiér Vladimír Špidla. Svůj požadavek včera předložil vládě.

PRAHA - Ženy by měly obsadit více funkcí na vedoucích místech ministerstev a na rozhodujících postech ve státní správě. Ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla včera navrhl vládě, aby se přílišnou "nadvládou" mužů vážně zabývala a vstup žen do vysokých funkcí podpořila. K vyrovnání dnešní výrazné převahy mužů v rozhodujících společenských funkcích Špidla požaduje zvýhodnit ženy přímo ve výběrových řízeních. Fakticky tedy hodlá zavést tzv. pozitivní diskriminaci. "Pokud ve výběrovém řízení na místo náměstka ministra uspějí například dva muži a jedna žena, přičemž všichni tři budou mít stejnou kvalifikaci, získá místo žena," potvrdila Špidlův záměr Jolana Nováková z ministerstva práce a sociálních věcí. Cílem těchto akcí je podle Novákové dosažení většího podílu žen na rozhodování. "Tento podíl bude předem stanoven a po jeho dosažení se pozitivní akce zruší," uvedla Nováková. Špidlův plán by měl být splněn poté, kdy zhruba třetina vysokých postů bude obsazena ženami. Špidla prosazení pozitivní diskriminace obhajuje poukazem na zahraničí. "Tato opatření jsou ze strany mezinárodních organizací považována za osvědčenou a široce uplatňovanou metodu odstraňování diskriminace podle pohlaví," píše ve své zprávě. Špidla kritizuje, že jeho ministerstvo se musí jako koordinátor problematiky zrovnoprávnění stále potýkat snedostatkem politické podpory i peněz. Vicepremiér navrhuje, aby od 1. ledna 2002 bylo v každém resortu vytvořeno jedno pracovní místo pro zaměstnance, který by se plně věnoval agendě rovných příležitostí pro muže a ženy. Plánuje také ustavení vládního výboru pro rovné příležitosti mužů a žen. Dokument také chce přehodnotit dosavadní zákony, které neumožňují ženám pracovat v některých profesích a provozech. Ochrana žen je podle ministerstva práce příliš široká a ve své podstatě je nepřípustně diskriminuje. Chráněny by napříště měly být jen těhotné ženy, kojící matky a ženy těsně po porodu. Dívkám by se měly otevřít všechny učební a studijní obory včetně vojenských. Ženám by tak měly být přístupné například profese hornic či strojvedoucích. Zavedení pozitivních opatření může kolidovat s ústavou, podle které jsou si všichni rovni. Prosazování principu rovnosti naráží podle Špidly v praxi na nízkou úroveň pochopení celé problematiky veřejností. Vymýcení stereotypního diskriminačního nahlížení na postavení muže a ženy ve společnosti i v zaměstnání by se proto mělo stát součástí školních osnov iučebnic. Princip rovnosti se již v loňském roce podařilo prosadit do několika zákonů. Novela zákoníku práce od letoška nově zavedla například zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci, zákaz přímé i nepřímé diskriminace či zákaz sexuálního obtěžování na pracovišti.

Jak by vláda měla pomoci ženám

* podporovat výběr vhodných kandidátek do funkcí ve státních orgánech
* prosazovat rovnost pohlaví v zaměstnání, v platových a pracovních podmínkách
* dohlédnout, aby všechny nově přijímané právní předpisy zajistily rovné šance obou pohlaví
* zvážit možnost vypracování zvláštního zákona o rovnosti mužů a žen
* zpřístupnit ženám všechny profese a vzdělávací obory
* pravidelně vydávat statistickou publikaci porovnávající možnosti mužů a žen
* zajistit státním zaměstnancům vzdělávání v oblasti rovnoprávnosti pohlaví
* zjistit možnosti mimořádných pozitivních opatření ve prospěch žen
* prostřednictvím školních osnov a učebnic vymýtit stereotypní diskriminační nahlížení na postavení muže a ženy ve společnosti

Co navrhuje Špidla vládě

* zvýhodnit ženy při výběrových řízeních
* začlenit "ženskou otázku" do učebních osnov
* na každém ministerstvu vyčlenit člověka, který bude vystupovat proti diskriminaci žen

Marek Jehlička

Lidové noviny, 10.5.2001
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.