Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více
feminismus.czČlánky › Soutěž Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

Soutěž Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

Soutěž Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem
V roce 2006 provedla obecně prospěšná společnost Gender Studies analýzu vnímání problematiky rovnosti žen a mužů na krajských úřadech. Její výsledky svědčily o tom, že rovnost žen a mužů není mezi prioritami vedení většiny krajských úřadů. Z druhé strany se však ukázalo, že existují úřady samosprávy, které vyrovnání šancí mezi ženami a muži aktivně prosazují. Proto se Gender Studies a Ministerstvo vnitra dohodly na tom, že by bylo zajímavé stav rovnosti žen a mužů ve veřejné správě průběžně monitorovat a to nejlépe prostřednictvím soutěže, která by podpořila citlivost úřadů v genderové oblasti a pozitivně je motivovala.

V roce 2006 provedla obecně prospěšná společnost Gender Studies analýzu vnímání problematiky rovnosti žen a mužů na krajských úřadech. Její výsledky svědčily o tom, že rovnost žen a mužů není mezi prioritami vedení většiny krajských úřadů. Z druhé strany se však ukázalo, že existují úřady samosprávy, které vyrovnání šancí mezi ženami a muži aktivně prosazují. Proto se Gender Studies a Ministerstvo vnitra dohodly na tom, že by bylo zajímavé stav rovnosti žen a mužů ve veřejné správě průběžně monitorovat a to nejlépe prostřednictvím soutěže, která by podpořila citlivost úřadů v genderové oblasti a pozitivně je motivovala.

Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi se tedy zrodila s cílem zvyšovat citlivost úřadů k rovnosti žen a mužů, monitorovat opatření, která úřady v této oblasti zavádějí a podporovat zavádění principů gender mainstreamingu do práce a praxe úřadů samotných.

Do prvního ročníku se v roce 2007 přihlásilo 39 úřadů. 1. místo v kategorii krajských úřadů získal krajský úřad Karlovarského kraje, 1. místo v kategorii obcí III. typu získal městský úřad v Přelouči a 1. místo v kategorii obcí II. a I. typu získal úřad v Němčicích nad Hanou.

Do druhého ročníku v roce 2008 se přihlásilo 62 úřadů. V kategorii krajských úřadů zvítězil Krajský úřad Jihomoravského kraje, v kategorii obcí III. typu zvítězil úřad městské části Praha 10, v kategorii obcí II. typu zvítězil městský úřad Žlutice a v kategorii obcí I. typu obecní úřad Milotice.

Do třetího ročníku soutěže se přihlásilo již 142 úřadů. V kategorii krajských úřadů zvítězil krajský úřad Karlovarského kraje, v kategorii obcí III. typu městský úřad Bruntál, v kategorii obcí II. typu městský úřad Jílové u Prahy a v kategorii obcí I. typu úřad městyse Lysice.

V současné době probíhá čtvrtý ročník soutěže, jehož výsledky budou slavnostně vyhlášeny na konferenci, kterou pořádá Ministerstvo vnitra spolu s Gender Studies dne 17. června 2010 v Praze.

Zajímavé je podívat se na to, jak jsou v soutěži zastoupeny jednotlivé kraje. V roce 2009, kdy se do soutěže přihlásilo 142 úřadů, pocházelo z Královéhradeckého kraje 20 z nich, z Moravskoslezského 18, z Ústeckého 16, z Jihomoravského 15, ze Středočeského 14, ze Zlínského 12, z Libereckého a z Vysočiny se zúčastnilo po 8 úřadech. Pardubický kraj měl v soutěži 7 úřadů, Plzeňský 6, kraje Karlovarský a Jihočeský byly zastoupeny každý 5 úřady, Olomoucký 4 a hlavní město Praha rovněž 4 úřady, resp. Magistrátem a 3 městskými částmi.

Na prvním a druhém místě se v prvních třech ročnících střídaly krajské úřady Karlovarského a Jihomoravského kraje. Proč jim hodnotící komise dala nejvíce bodů? Jihomoravský kraj má jako jeden z mála zohledněny principy gender mainstreamingu ve vizi úřadu i ve strategii kraje. Kromě toho provádí mezi svými občany průzkumy v oblasti zaměstnanosti i z genderového hlediska, vzdělává je v oblasti rovnosti, podporuje zařízení péče o děti, realizuje projekt Rodinný pas a jiné. Karlovarský kraj aplikuje politiku rovnosti především směrem k zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří/které mohou v prázdninových měsících využít letní družiny pro své děti, mají možnost se vzdělávat v problematice rovnosti, zavedené jsou alternativní pracovní úvazky, dohody se zaměstnankyněmi na mateřské/rodičovské, zdravotní volno a podobně.

Na úrovni úřadů III. typu lze najít nevyšší počet případů aplikace principů rovnosti v praxi a práci úřadů. Obce III. typu jsou v soutěži velmi silně zastoupeny a jsou k rovnosti žen a mužů nejvíce citlivé (ze 142 úřadů v roce 2009 bylo 49 obcí III. typu).

V roce 2009 vyhrál v této kategorii úřad města Bruntálu (Moravskoslezský kraj). Rovné zacházení se na úřadě dodržuje v souladu s Příkazem tajemníka k zajištění rovného zacházení a zákazu všech forem diskriminace. Úřad vydal také vlastní antidiskriminační nařízení. Rovnost žen a mužů je zohledněna ve třech zásadních vnitřních dokumentech, ale i v těch dokumentech úřadu, které směřují k veřejnosti. Úřad udržuje pravidelný kontakt se svými zaměstnankyněmi na mateřské/rodičovské dovolené a zapojuje je do specifických pracovních aktivit v projektech města jako např. testování bezbariérovosti s dětským kočárkem. Všichni zaměstnanci a zaměstnankyně mají pružnou pracovní dobu, možnost pracovat na zkrácený úvazek, možnost práce na dohodu pro zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené. Úřad provádí pravidelné dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců a zaměstnankyň (v rámci CAFu) a vzdělává své pracovníky a pracovnice v oblasti rovných příležitostí a opatření proti diskriminaci (v posledním období 21 osob). V současné době probíhá sociodemografická analýza města Bruntál formou dotazníkového šetření, kde město prosazuje paritní zastoupení respondentů a respondentek, tak jako i u jiných obdobných šetření, která zjišťují potřeby veřejnosti u různých cílových skupin. Bruntál podporuje volnočasové aktivity dětí, má dostatečnou kapacitu školek a v jedné z mateřských škol je zřízena i třída pro děti do 3 let.

Obce II. typu jsou nejméně zastoupenou kategorií (v roce 2009 se jich zúčastnilo 25). Na prvním místě se umístilo Jílové u Prahy (Středočeský kraj), které zohledňuje aspekty rovnosti žen a mužů ve svém strategickém plánování a v oblasti slaďování umožňuje umístění dětí zaměstnanců a zaměstnankyň v mateřské škole, jejíž zřizovatelem je město. Kromě toho úřad udržuje pravidelný kontakt se zaměstnankyněmi na mateřské/rodičovské dovolené, které mají také možnost pracovat pro úřad na dohodu. Zaměstnancům a zaměstnankyním pečujícím o děti do 15 let poskytuje možnost upravit si pracovní úvazek. Rozšiřuje kapacitu stávajících MŠ a ZŠ s ohledem na demografickou situaci.

Účasti obcí I. typu si Ministerstvo vnitra i Gender Studies velmi váží, neboť se jedná o malé obce s velmi omezeným rozpočtem. Obcí I. typu se v loňském roce zúčastnilo soutěže 56. Vyhrál úřad městyse Lysice (Jihomoravský kraj), který se soutěže účastní pravidelně. Úřad městyse Lysice patří mezi malé úřady, celkově má jedenáct zaměstnanců a zaměstnankyň. I když není na úřadě vymezen specifický úvazek či jeho část na problematiku rovných příležitostí žen a mužů, tak tato tématika spadá do kompetencí starosty, který i v rámci personální politiky musí rovné příležitosti a nediskriminační opatření zohledňovat. Pracovní řád i vnitřní platový předpis zahrnují zákonná opatření vztahující se k diskriminaci, navíc se úřad snaží zohledňovat problematiku gender mainstreamingu při podávání vlastních projektových žádostí. Zaměstnanci a zaměstnankyně úřadu mají možnost pracovat v rámci flexibilních pracovních úvazků a také možnost osobního volna nejen v případě péče o závislou osobu, ale také při vyřizování různých osobních záležitostí.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.