Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Směj se dívko jsi-li chytrá: Minerva a cesta českých žen k univerzitnímu vzdělání

21. října 2003 (úterý) 18:00 - 21:00
Gender Studies, o. p. s. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Markéty Hanzalové-Náprstkové "Směj se dívko jsi-li chytrá: Minerva a cesta českých žen k univerzitnímu vzdělání", která se koná v rámci podzimního cyklu Úterky s gender na téma feminismy. Přednáška se koná v úterý 21. října 2003 od 18 hodin v prostorách knihovny Gender Studies, o. p. s. (Gorazdova 20, 120 00 Praha 2).

Gender Studies, o. p. s. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Markéty Hanzalové-Náprstkové "Směj se dívko jsi-li chytrá: Minerva a cesta českých žen k univerzitnímu vzdělání", která se koná v rámci podzimního cyklu Úterky s gender na téma feminismy. Přednáška se koná v úterý 21. října 2003 od 18 hodin v prostorách knihovny Gender Studies, o. p. s. (Gorazdova 20, 120 00 Praha 2).

V roce 1890 se v Praze otevřelo první gymnázium pro ženy a dívky ve střední Evropě. Nebylo to zásluhou politiků ani úředníků, ale výsledkem neobyčejného úsilí, odvahy a odhodlání jedné silné ženy – Elišky Krásnohorské. Ačkoliv ke splnění jejího celoživotního snu – možnosti žen studovat na univerzitě – vedla ještě dlouhá a náročná cesta, první a zásadní krok byl učiněn.

Markéta Hanzalová-Náprstková – po gymnáziu vystudovala bohemistiku-historii na FF UK, věnovala se především českým raně novověkým dějinám. Pracovala například v časopisech Typografia, v internetových Českých novinách a v Pražské informační službě. Podílela se na organizaci výstavy Sláva barokní Čechie.

Místo si můžete rezervovat na : 2 24 91 56 66, gender.media@ecn.cz. Místa jsou rezervována do 18 hod.

místo:  Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 , Praha 2
pořádá:  Gender Studies, o. p. s.
kontakt:  Alexandra Doleželová     tel.:  224 91 56 66

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.