Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Gender a sebevědomí v uměleckém provozu

21.10.2018  

Diskuze na téma souvislosti sebevědomí a genderu v uměleckém provozu. Jaký vliv na sebevědomí umělkyň a umělců může mít genderová rovnost? V čem je rozdílné postavení umělkyně či umělce vůči institucím? Jak se na uměleckém provozu projevuje mizení umělkyň v důsledku jejich mateřství? Jak vyřešit rozpor uměleckého společenského života a rodičovství zejména v pečující roli? Jaký vliv mají na umělce a umělkyně ekonomické souvislosti, v nichž jejich tvorba vzniká?

Více

Odejít, nebo zůstat? Večer sdílení na téma de/institucionalizace

22.10.2018  Praha  | 

Institut úzkosti / Institute of Anxiety vyzývá a vítá všechny, kdo chtějí kriticky promýšlet a diskutovat svoje zkušenosti s de/institucionalizací! Večer sdílení je komorním formátem pro cca 20 lidí, z nichž každý se přímo účastní a večer tak spoluutváří, nikdo se neocitá v roli publika. Jednotlivé příspěvky jsou omezeny časem 5 minut a umožňují představit vlastní zkušenost či situaci jako politikum různého druhu. Zůstává čas na moderovanou diskuzi a závěrečnou debatu o tom, co nám sdílení dalo. Večer sdílení není prostorem pro terapii, ale živou kritickou diskuzi.

Více
feminismus.czČlánky › Slovenský helsinský výbor prešetrí prípady sterilizácie Rómok

Slovenský helsinský výbor prešetrí prípady sterilizácie Rómok

Správa „Telo i duša" popisujúca prípady násilnej a nelegálnej sterilizácie rómskych žien na Slovensku, ktorú vypracovalo Centrum pre reprodukčné práva v spolupráci s Poradňou pre občianske a ľudské práva, vyvolala búrlivú verejnú diskusiu a znepokojenie nad zisteniami v nej obsiahnutými. V súvislosti s uverejnením správy prizval Slovenský helsinský výbor (SHV) medzinárodných expertov na monitorovaciu pracovnú cestu.
Správa „Telo i duša" popisujúca prípady násilnej a nelegálnej sterilizácie rómskych žien na Slovensku, ktorú vypracovaloCentrum pre reprodukčné práva v spolupráci Poradňou pre občianske a ľudské práva, vyvolala búrlivú verejnú diskusiu a znepokojenie nad zisteniami v nej obsiahnutými. V súvislosti s uverejnením správy prizval Slovenský helsinský výbor (SHV) medzinárodných expertov na monitorovaciu pracovnú cestu.

Slovenský helsinský výbor pozorne sleduje reakcie širokej verejnosti na uvedenú správu a spôsob, akým bola správa medializovaná. Vzhľadom k tomu, že poznatky správy ako aj celková téma sú mimoriadne závažné, SHV pokladá prešetrenie popisovaných prípadov za kľúčový krok v zabezpečovaní základných práv a právom garantovaných hodnôt ľudí žijúcich v SR. Popri odporúčaniach adresovaných zúčastneným stranám sa predstavitelia SHV rozhodli uskutočniť pracovnú cestu, na ktorú prizvali skupinu expertov z Medzinárodnej helsinskej federácie pre ľudské práva (IHF-HR) so sídlom vo Viedni.

Cieľom tejto pracovnej cesty bude zmonitorovanie priebehu procesných postupov kompetentných orgánov, ako aj preverenie zistení publikovaných v správe. SHV jednoznačne odsudzuje akékoľvek porušovanie ľudských práv, vrátane práva na reprodukciu a práva na slobodné rozhodovanie o vlastnom živote. Expertná skupina IHF-HR bude nestranne vyhodnocovať získané výstupy po kvalitatívnej stránke, ako aj z hľadiska ich výpovednej hodnoty tak, aby prispela k objektívnemu zisteniu skutkového stavu za účelom prípadného vyvodenia právnej zodpovednosti.


Zprávu Telo i du?a: Násilné sterilizácie a ďal?ie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku je mo?né ve sloven?tině stáhnout ze stránek www.tolerancia.sk jako dokumenty PDF:

  •    1. část (6,5 MB)
  •    2. část (1,3 MB)
  •    3. část (162,0 kB)
  •    obálka (816,1 kB)

    Související

  • www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.