Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více

Uvedení tématu sexuálního násilí do českého výzkumu dějin druhé světové války a jejích následků – Workshop

1.2.2019  Praha  | 

Ačkoliv se v uplynulých čtyřiceti letech intenzivně rozvíjel historický výzkum sexuálního násilí, v českém prostředí toto téma stále představuje pověstné bílé místo. A to chceme změnit. V souladu s tezí Susan Brownmiller v níž je znásilnění výrazem moci, nikoli chtíče, nabízí náš workshop uvedení do tohoto tématu. Usilujeme zejména o propojení badatelů, kteří se daným tématem zabývají nebo by o něm chtěli v budoucnu psát. Jednodenní workshop, s účastí Reginy Mühlhäuser a Anny Hájkové, propojí ve třech blocích úvodní metodologickou přednášku s představením případových studií a reflektovanou prací s prameny.

Více
feminismus.czČlánky › Slovenský helsinský výbor prešetrí prípady sterilizácie Rómok

Slovenský helsinský výbor prešetrí prípady sterilizácie Rómok

Správa „Telo i duša" popisujúca prípady násilnej a nelegálnej sterilizácie rómskych žien na Slovensku, ktorú vypracovalo Centrum pre reprodukčné práva v spolupráci s Poradňou pre občianske a ľudské práva, vyvolala búrlivú verejnú diskusiu a znepokojenie nad zisteniami v nej obsiahnutými. V súvislosti s uverejnením správy prizval Slovenský helsinský výbor (SHV) medzinárodných expertov na monitorovaciu pracovnú cestu.
Správa „Telo i duša" popisujúca prípady násilnej a nelegálnej sterilizácie rómskych žien na Slovensku, ktorú vypracovaloCentrum pre reprodukčné práva v spolupráci Poradňou pre občianske a ľudské práva, vyvolala búrlivú verejnú diskusiu a znepokojenie nad zisteniami v nej obsiahnutými. V súvislosti s uverejnením správy prizval Slovenský helsinský výbor (SHV) medzinárodných expertov na monitorovaciu pracovnú cestu.

Slovenský helsinský výbor pozorne sleduje reakcie širokej verejnosti na uvedenú správu a spôsob, akým bola správa medializovaná. Vzhľadom k tomu, že poznatky správy ako aj celková téma sú mimoriadne závažné, SHV pokladá prešetrenie popisovaných prípadov za kľúčový krok v zabezpečovaní základných práv a právom garantovaných hodnôt ľudí žijúcich v SR. Popri odporúčaniach adresovaných zúčastneným stranám sa predstavitelia SHV rozhodli uskutočniť pracovnú cestu, na ktorú prizvali skupinu expertov z Medzinárodnej helsinskej federácie pre ľudské práva (IHF-HR) so sídlom vo Viedni.

Cieľom tejto pracovnej cesty bude zmonitorovanie priebehu procesných postupov kompetentných orgánov, ako aj preverenie zistení publikovaných v správe. SHV jednoznačne odsudzuje akékoľvek porušovanie ľudských práv, vrátane práva na reprodukciu a práva na slobodné rozhodovanie o vlastnom živote. Expertná skupina IHF-HR bude nestranne vyhodnocovať získané výstupy po kvalitatívnej stránke, ako aj z hľadiska ich výpovednej hodnoty tak, aby prispela k objektívnemu zisteniu skutkového stavu za účelom prípadného vyvodenia právnej zodpovednosti.


Zprávu Telo i du?a: Násilné sterilizácie a ďal?ie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku je mo?né ve sloven?tině stáhnout ze stránek www.tolerancia.sk jako dokumenty PDF:

  •    1. část (6,5 MB)
  •    2. část (1,3 MB)
  •    3. část (162,0 kB)
  •    obálka (816,1 kB)

    Související

  • www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.