Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Slaďování rodiny a zaměstnání

Slaďování rodiny a zaměstnání

4. únor 2004  | Kateřina Machovcová  |  Econnect
Diskuse na téma rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce se postupem času přesouvá od statistických analýz, popisů společenských rolí a jevů způsobujících nerovnosti k praktičtějším otázkám: Jak tedy zajišťovat genderovou rovnost?

Diskuse na téma rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce se postupem času přesouvá od statistických analýz, popisů společenských rolí a jevů způsobujících nerovnosti k praktičtějším otázkám: Jak tedy zajišťovat genderovou rovnost?

V minulém týdnu byly zorganizovány hned dvě akce, které se pokusily alespoň naznačit možné odpovědi. V úterý 27. 1. 2004 v Senátu Parlamentu ČR pořádalo Národní centrum pro rodinu mezinárodní seminář "Slučitelnost rodiny a zaměstnání", ve čtvrtek 29. 1. uvedlo Gender centrum Fakulty sociálních studií v Brně svůj projekt Gender management.

Seminář v Praze

Na semináři Slučitelnost rodiny a podnikání dostaly hlavní slovo odbornice z Německa a Rakouska, které mají dlouholeté zkušenosti s oblastí personální politiky nazývané work - life - balance, tedy souborem metod a opatření, která mají za cíl umožnit rodičům lépe skloubit pracovní a rodinný život tak, aby byli spokojení oni i zaměstnavatelé.

Paní Bauer z Konrad Adenauer Stiftung, nadace která realizaci semináře podpořila, vystoupila s úvodním příspěvkem mapujícím situaci v Německu, uvedla například zajímavé rozdíly mezi východním a západním Německem. V socialistické DDR bylo zvykem, že ženy musely pracovat, všude fungovaly velkokapacitní jesle zajišťující péči i o velmi malé děti. Oproti tomu v západním Německu jesle fungovaly pouze po několik hodin denně a v podstatě neumožňovaly, aby se pečující rodič zapojil na trhu práce. V současnosti se rodiče i firmy snaží hledat různé alternativy, zajímavou možností jsou firemní školky či jesle, jejich provoz však bývá příliš ztěžován náročnou legislativou.

Příspěvek přímo z praxe přednesla paní Egerer, která jako personální ředitelka a manželka majitele zastupovala rodinný podnik Privatbrauerei Egerer. Zde se snaží o vytvoření velmi přátelské atmosféry podporují flexibilní pracovní dobu, a to i ve směnném provozu. Problémem není ani práce z domova. Velmi dbají na kvalifikaci všech zaměstnaných, kteří obvykle zvládají několik různých funkcí a mohou se vzájemně zastupovat. Zajímavou inspirací je nabídka řidičům a prodavačům brát si děti do zaměstnání, což zaměstnanci s oblibou využívají zejména v době prázdnin.

Takový přístup se setkává i s velmi kladnou odezvou klientely podniku. O zajímavé zkušenosti se podělila paní Palz, jednatelka společnosti Consulting Agentur Palz & Partner. Tato organizace poskytuje konzultace jednotlivcům i organizacím zajímajícím se o praktickou realizaci opatření vedoucích k lepšímu sladění rodičovských a pracovních povinností, a zabývá se též podporou žen, které delší dobu strávily v domácnosti.

Vystoupení zahraničních hostek doplnily Lucie Pilipová, partnerka Via Perfecta, a Olga Girstlová, ředitelka GITY, úspěšné české podnikatelky, které se svěřily se svými zkušenostmi se slaďováním rodičovských a pracovních povinností a uvedly příklady z organizací, v nichž pracují. Například paní Pilipová zmínila jednoznačnou podporu flexibilnímu pracovnímu úvazku a práci z domova, společně s kolegyněmi též zvažují založení jakési agentury, která jim bude pomáhat v péči o děti a na jejímž provozu se společně budou podílet.

Setkání v Brně

Na setkání v Brně vystoupila Alena Králíková z pražské organizace Gender studies o.p.s. s krátkým úvodem do problematiky postavení žen a mužů na trhu práce. Dále Beatrice Manea, výzkumnice, která se dlouhodobě zabývá otázkou tzv. family friendly policies, tedy opatření podporujících rodinu, a v současnosti připravuje výzkumný projekt zaměřený na matky a způsoby jakým se jim podařilo sladit rodičovství a zaměstnání. Paní Věra Staňková prezentovala velmi úspěšný projekt Mentoring, realizovaný pod záštitou Moravské asociace manažerek a podnikatelek. Program byl zakončen prezentací internetové stránky Gender management, která by měla sloužit jako zdroj informací o uplatňování politiky rovných příležitostí a realizace opatření podporujících pracovní prostředí přátelské k rodině.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.