Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Slaďování osobního a pracovního života – Jak na to?

Slaďování osobního a pracovního života – Jak na to?

Slaďování osobního a pracovního života – Jak na to?
Cílem publikace je představit problematiku sladění práce a rodiny z pohledu zaměstnavatele. Prostřednictvím cvičení napomůže utříbit si názory a postoje zaměstnavatelů, nabídne inspiraci z prostředí jiných firem, poslouží jako podklad pro diskuzi. Příklady z praxe, cílené otázky, myšlenkové mapy a další metody pomůžou zaměstnavatelům zamyslet se nad tím, co konkrétně jejich firmě slaďování může přinést.

Cílem publikace je představit problematiku sladění práce a rodiny z pohledu zaměstnavatele. Prostřednictvím cvičení napomůže utříbit si názory a postoje zaměstnavatelů, nabídne inspiraci z prostředí jiných firem, poslouží jako podklad pro diskuzi. Příklady z praxe, cílené otázky, myšlenkové mapy a další metody pomůžou zaměstnavatelům zamyslet se nad tím, co konkrétně jejich firmě slaďování může přinést.

První kapitola pomáhá přiblížit, co si vůbec pod pojmem slaďování práce a rodiny představit – mimo několika nabídnutých definicí (např. „…míra, ve které jsou jednotlivci srovnatelně zapojeni i spokojení se svými pracovními i rodinnými rolemi“ (Greenhaus, Collins, Shaw, 2003)) navádí k tomu, utříbit si názor na slaďování dle sebe a svých potřeb.

Průzkum potřeb a angažování zaměstnaných je tématem druhé kapitoly.

Dalším tématem publikace je pracovní doba. Věnujeme se flexibilní pracovní době, stlačenému pracovnímu týdnu, zkráceným úvazkům. Součástí je případová studie obsahující otázky k doplnění. Součástí jsou i tipy a příklady z Královské nemocnice Bath NHS Trust v Británii.

Čtvrtá kapitola je věnovaná práci z domova – jaká jsou rizika a výhody práce z domova? Jaké jsou náklady a zisky? Jaké výdaje bude firma se zavedením práce z domova mít?

Samostatná část publikace se věnuje managementu mateřské a rodičovské dovolené, službám péče o děti – naleznete zde jak informace k legislativě týkající se firemních školek, tak i příklady z firem.

V závěrečné kapitole přinášíme souhrnná doporučení pro zaměstnavatele.

Publikace je ke stažení zde.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.