Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Slaďování osobního a pracovního života – Jak na to?

Slaďování osobního a pracovního života – Jak na to?

Slaďování osobního a pracovního života – Jak na to?
Cílem publikace je představit problematiku sladění práce a rodiny z pohledu zaměstnavatele. Prostřednictvím cvičení napomůže utříbit si názory a postoje zaměstnavatelů, nabídne inspiraci z prostředí jiných firem, poslouží jako podklad pro diskuzi. Příklady z praxe, cílené otázky, myšlenkové mapy a další metody pomůžou zaměstnavatelům zamyslet se nad tím, co konkrétně jejich firmě slaďování může přinést.

Cílem publikace je představit problematiku sladění práce a rodiny z pohledu zaměstnavatele. Prostřednictvím cvičení napomůže utříbit si názory a postoje zaměstnavatelů, nabídne inspiraci z prostředí jiných firem, poslouží jako podklad pro diskuzi. Příklady z praxe, cílené otázky, myšlenkové mapy a další metody pomůžou zaměstnavatelům zamyslet se nad tím, co konkrétně jejich firmě slaďování může přinést.

První kapitola pomáhá přiblížit, co si vůbec pod pojmem slaďování práce a rodiny představit – mimo několika nabídnutých definicí (např. „…míra, ve které jsou jednotlivci srovnatelně zapojeni i spokojení se svými pracovními i rodinnými rolemi“ (Greenhaus, Collins, Shaw, 2003)) navádí k tomu, utříbit si názor na slaďování dle sebe a svých potřeb.

Průzkum potřeb a angažování zaměstnaných je tématem druhé kapitoly.

Dalším tématem publikace je pracovní doba. Věnujeme se flexibilní pracovní době, stlačenému pracovnímu týdnu, zkráceným úvazkům. Součástí je případová studie obsahující otázky k doplnění. Součástí jsou i tipy a příklady z Královské nemocnice Bath NHS Trust v Británii.

Čtvrtá kapitola je věnovaná práci z domova – jaká jsou rizika a výhody práce z domova? Jaké jsou náklady a zisky? Jaké výdaje bude firma se zavedením práce z domova mít?

Samostatná část publikace se věnuje managementu mateřské a rodičovské dovolené, službám péče o děti – naleznete zde jak informace k legislativě týkající se firemních školek, tak i příklady z firem.

V závěrečné kapitole přinášíme souhrnná doporučení pro zaměstnavatele.

Publikace je ke stažení zde.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.