Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Skupina osobnostního růstu pro ženy

Skupina osobnostního růstu pro ženy

1. duben 2003
(dvou-)Víkendová ženská skupina, V POŘADÍ DESÁTÁ, osobnostního růstu pro ženy, které chtějí rozvinout svoji ženskou stránku a mít z ní potěšení. Pro ženy, které hledají podporu, sebepodporu - nebo prostě sebe… Termíny: 25. – 27. dubna a 16. – 18. května 2003.
(dvou-)Víkendová ženská skupina
V POŘADÍ DESÁTÁ

Skupina osobnostního růstu pro ženy, které chtějí rozvinout svoji ženskou stránku a mít z ní potěšení. Pro ženy, které hledají podporu, sebepodporu
- nebo prostě sebe…

Vedena stylem Gestalt terapie

· cílem je pomocí rozhovorů, imaginací, tvořivých experimentů a práce se symboly
zvýšit vlastní uvědomění a sebeúzdravný i kreativní potenciál – ale také si
odpočinout nebo nabrat nové impulzy ke změnám, které chcete ve svém životě ustutečnit

· POLARITA ŽENSKÉHO A MUŽSKÉHO SVĚTA
· ŽENSKÉ ROLE, VZORY, SCÉNÁŘE, TOUHY, SNY, POTŘEBY, …
· PARTNERSKÉ A RODINNÉ VZTAHY
· SLEPÉ ULIČKY A OPAKOVANÉ CHYBY
· JÁ VE SVÉM TĚLE
· ŽENSKÁ MYTOLOGIE

vede: Mgr. Iva Kratochvilová

Psycholožka s poradenskou a terapeutickou praxí podloženou zkušenostmi klinického psychologa
na psychiatrické klinice, onkologii a poradně pro partnerské a rodinné vztahy.
Pracuje s jednotlivci a se skupinami motivovaných lidí, tzv. “psychoterapie pro zdravé”.
Využívá přístup Gestalt terapie a psychosyntézy, práci s tělem, sny a osobní symbolikou.

místo konání: Brno, Radnická 11

termíny: 25. – 27. dubna a 16. – 18. května 2003
tj. dva obsahově na sebe navazující víkendy

(pátek 17.30 - 20.30 h., sobota 10 - 13 a 15 - 18 h., neděle 9.30 - 12.30 h.)

počet účastnic ve skupině: max. 8

cena jednoho víkendu: 1.350,- Kč, pro studentky, ženy na MD 1.150,- Kč
- při jednorázové platbě oba víkendy dohromady 2.400,- a 1.900,- Kč

další informace a přihlášky: Mgr. Iva Kratochvilová, Radnická 11, Brno 602 00
tel. 542 212 120 (dopoledne), mobil 605/978 616
e-mail: psychoterapie@psychologicka-poradna.cz

Přihlášky do začátku dubna. Za závaznou je přihláška považována až po zaplacení zálohy 50% z ceny víkendu - ta současně tvoří stornopoplatek při odhlášení do 10 dnů před zahájením semináře - nad 10 dnů je stornopoplatek 25%. Zálohu je možné zaplatit složenkou na výše uvedenou adresu – nebo po domluvě osobně. (Při finančních obtížích lze domluvit jinak.)
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.