Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Shromáždění na podporu Mírového plánu pro Čečensko

23. února 2004 (pondělí) 17:00
„Porušování lidských práv nemůže být vnitřní záležitostí žádného státu“. Sergej Kovaljov
Shromáždění na podporu Mírového plánu pro Čečensko u příležitosti 60. výročí čečenské genocidy 1944 – 2004 se uskuteční 23. února od 17.00 na Náměstí Míru v Praze 2. Podobná shromáždění ve stejný den proběhnou v několika evropských městech. Ve Vilniusu, v Bruselu, v Moskvě, v Římě, v Paříži a v Praze se lidé sejdou, aby si připoměli nejen genocidu čečenského národa v historii, ale i její současnou podobu. Při příležitosti Shromáždění k uctění obětí minulé i současné genocidy čečenského lidu se můžete připojit se svým podpisem pod mezinárodní výzvu na podporu Mírového plánu pro Čečensko.

„Porušování lidských práv nemůže být vnitřní záležitostí žádného státu“. Sergej Kovaljov
Shromáždění na podporu Mírového plánu pro Čečensko u příležitosti 60. výročí čečenské genocidy 1944 – 2004 se uskuteční 23. února od 17.00 na Náměstí Míru v Praze 2.

Podobná shromáždění ve stejný den proběhnou v několika evropských městech. Ve Vilniusu, v Bruselu, v Moskvě, v Římě, v Paříži a v Praze se lidé sejdou, aby si připoměli nejen genocidu čečenského národa v historii, ale i její současnou podobu. Akce, s tímto výročím spojené, jsou pořádány také jako výraz velké nespokojenosti s absencí jakéhokoli výrazného postoje a odpovídajícího angažmá evropských politických představitelů veřejnosti ve prospěch mírového uspořádání poměrů v Čečensku.
Čečensko je Evropa. Lidé tam žijí příliš dlouhou dobu v atmosféře násilí, strachu a ponižování. Rozvrat této země v izolaci umožňuje zcela nekontrolovatelné bujení zločinného chování nezodpovědných osob na obou stranách – ruské i čečenské. Dosavadní způsob řečení konfliktu jen přispívá k nepřehlednosti situace i k tak otřesným činům, jako byl poslední teroristický útok v moskevském metru.

Cílem těchto shromáždění je rovněž získat podporu veřejnosti a jejích politických zástupců pro Mírový plán Iljase Achmadova, který dosud oficiálně podpořilo již 145 poslanců Evropského Parlamentu. (více informací o obsahu obsahuje souhrnný dokument v příloze). Cílem shromáždění v Praze je i upozornit na alarmující fakt, že české úřady vůbec neberou v úvahu trvající stav čečenské genocidy ve vztahu ke stále narůstajícímu počtu uprchlíků, jejichž situace je za současné situace zcela bezvýchodná.

Během shromáždění v Praze bude přečten text Mírového plánu a promluví několik zástupců veřejnosti a několika nevládních organizací, které se zabývají humanitární a občanskou pomocí lidem z Čečenska.
Budete mít rovněž možnost připojit svůj podpis k Výzvě na podporu Mírového plánu Iljase Achmadova.

Za přípravnou skupinu Shromáždění a Výbor SOS Čečensko
Jana Hradilková, Jaromír Štetina, Ondřej Cakl a Radek Gális

místo:  Náměstí Míru v Praze 2
pořádá:  Výbor SOS Čečensko
kontakt:  Jana Hradílková    

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.