Feminismus po česku aneb žena mezi socialismem a kapitalismem

30.5.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jaké vize měly ženy domáhající se při vzniku republiky volebního práva? Podařilo se jim prosadit, co požadovaly? A co přinesl ženám socialismus? Zdiskreditoval feministické hodnoty? A co pro ně znamenal polistopadový nástup neoliberalismu? Z různých perspektiv o proměnách postavení žen a o konstruktech ženství před a po roce 1989.

Více

Jak jsme vnímali emancipaci

31.5.2018  Praha  | 

Setkání dvou generací je hlavním motivem dalšího diskusního večera na půdě Knihovny Gender Studies. Pavel Kohout, Alena Wagnerová a Michaela Marksová Tominová se společně zamyslí nad minulostí a budoucností ženské emancipace u nás. Debatovat budou nad proměnami mužství a ženství, které zaznamenali v celospolečenském kontextu, ve svém okolí i osobní zkušenosti napříč druhou polovinou minulého století až do současnosti. Jaké proměny vystupující zažili během svých životů a jak je reflektují po osobní stránce - ve svých vlastních životních rolích a ve své práci? Jak se vyvíjely role žen a mužů ve společnosti a veřejném prostoru, v rodině a ve vztazích například v období socialismu nebo v 90. letech? Jaká je situace v poslední době? A jaký je vztah emancipace a feminismu – proč se české ženy snáze identifikují s vlastní emancipovaností než s ideou feminismu? Vylučují se tyto pojmy vzájemně nebo jdou ruku v ruce? Na diskusním večeru budeme hledat odpovědi na tyto i další otázky, přijďte diskutovat i Vy o tom, co Vás zajímá.

Více

Your Life is Waiting

5.6.2018  Praha  | 

Panelová diskuse o psychiatrickém étosu proběhne v rámci uměleckého projektu Institut Úzkosti. V diskusi se budou zkoumat sociopolitické faktory utvářející psychiatrický étos v českém kontextu i mimo něj. Jak jsou psychiatrické poruchy vymýšleny a konstruovány jako vědecká fakta? Jakou roli v tomto procesu hrají státní instituce? Jak psychiatrický étos ovlivňuje společenské struktury a narativ jáství, který je v nich produkován? Je psychiatrie symptomem kapitalismu a patriarchátu?

Více
feminismus.czČlánky › Shock jock rails against Mexico's modern women

Shock jock rails against Mexico's modern women

MONTERREY, MEXICO: Radio talk-show host Oscar Muzquiz is searching for "The Female Slob of the Year." On "Educating Your
Woman," broadcast daily from this industrial northern city, husbands are
invited to enroll their wives in the contest if they: sleep until 9 a.m.,
serve only packaged foods, watch TV all day, and rarely shave their legs.
MONTERREY, MEXICO: Radio talk-show host Oscar Muzquiz is searching for "The Female Slob of the Year." On "Educating Your Woman," broadcast daily from this industrial northern city, husbands are invited to enroll their wives in the contest if they: sleep until 9 a.m., serve only packaged foods, watch TV all day, and rarely shave their legs. "This is not life - living with someone who has become your greatest enemy," Mr. Muzquiz admonishes his male listeners. "Wake up, rise up ... and change your life!"

If Muzquiz sounds like Howard Stern in a sombrero, that's because, in part, he is. In addition to targeting the lazy housewife, Muzquiz crusades against "shameless" women who live independently, marry late, and work outside the home.

Social and economic changes in Mexico over the past three decades - from the increasing number of working women to the explosion of supermarkets, which cater to a rushed lifestyle - have transformed family culture here and left many men struggling to redefine their roles. Muzquiz's radio show is just one example of a country twitching as it witnesses a shift - some say the "Americanization" - of its family values.

"Men across Mexico are violently resisting this change," says Lourdes Plata Toledo, a well-known psychologist who counsels couples in a column in the Monterrey newspaper El Norte. "More women are saying, 'I don't need a man to support me. I don't need a man to fulfill me,' and men are thrown by this."...

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.