Vyučená švadlena národního podniku Šumavan

27.11.2017  Praha  | 

Galerie hlavního města Prahy představuje práce české umělkyně užívající provokativní pseudonym Sráč Sam. Její tvorba je založena na aktivní kritice nefunkčních/neproduktivních institucionálních rámců a nabývá rozmanitých podob od architektonických realizací přes objektovou, textilní, malířskou či filmovou tvorbu po sociálně angažované performativní projekty.
 

Více

Rape culture ve filmech a seriálech

30.1.2018  Praha  | 

Beseda s Kamilem Filou na téma sexuálního násilí a sexismu ve filmech a seriálech, které bude předcházet promítání filmu Špína Terezy Nvotové.

Více

A pak přišla Mirna

13.2.2018  Praha  | 

Když se z dvacetiletých rebelek stanou třicátnice. Všechno, za co bojovaly, občanská angažovanost, nenormativní postavení ženy ve společnosti, alternativní genderové a rodinné vzorce, najednou tak nějak postrádá smysl. Notabene když to něco s růžovým batůžkem na zádech, co jim říká „matko“, se dokáže s tak povědomou razancí vymezit vůči předchozí generaci. Hra německo-švýcarské autorky Sibylle Berg volně navazuje na její předchozí úspěšnou hru A teď: svět!, která byla prestižním německým divadelním časopisem Theater heute zvolena Hrou roku 2014.

 

Více
feminismus.czČlánky › Sexuální obtěžování

Sexuální obtěžování

1. březen 2001  | Pavla Neunerová
sexuologové, politici, novináři k sexuálnímu obtěžování v novele Zákoníku práce

Sexuální obtěžování bude protizákonné
V Zákoníku práce se má poprvé objevit termín sexuální obtěžování
Autor: Petr Kučera, Lidové noviny, 4.12.1999

PRAHA - Připravovaná novela Zákoníku práce chystá past na ty, kteří využívají své pozice v zaměstnání k dotěrnostem vůči spolupracovníkům. V české legislativě by se měl poprvé objevit pojem sexuální obtěžování na pracovišti, v USA známý pod souslovím sexual harassement.
Nevítané sexuální chování je v návrhu zákona zvlášť vyjmenováno jako jedna z forem ponižování lidské důstojnosti. Nevztahuje se přitom jen na jednání nadřízeného vůči podřízenému, ale i mezi rovnocennými spolupracovníky.
Podle průzkumů se s podobnou formou obtěžování setkalo 45 procent českých žen. Čtyřem pětinám z nich bylo takové počínání ze strany mužů nepříjemné.

Obrázky nahých žen musí pryč
Zákoník práce a prováděcí předpisy definují, co si lze pod pojmem nevítané sexuální chování na pracovišti představit. "Snažili jsme se, aby nebylo možné zacházet až do extrémů," vysvětluje náměstek ministra práce a sociálních věcí Petr Šimerka. Kromě fyzického obtěžování umožní novela bránit se také proti urážlivým výrokům, nevhodným výrazům či jiným sexuálním symbolům. Zákoník dává postiženým prostor domáhat se i případné náhrady škod.
"Velmi oblíbenou činností našich pracujících například je vylepovat si na pracovišti obrázky nahých žen. I to bude možné považovat za určitou formu obtěžování, a pokud to někoho bude urážet, bude se moci domáhat jejich odstranění," říká Jaroslav Jakubka z ministerstva práce a sociálních věcí.
Podle Jaroslava Jakubky si vynutili tuto část novely Zákoníku práce zástupci EU. "Považovali jsme to v našich poměrech za nepraktické. Upozorňovali jsme, že v Česku existuje trochu jiný pohled na morálku a že se tento paragraf u nás nebude využívat. Brusel to však prosadil jako moderní trend," vysvětluje Jakubka. Tvůrci harmonizační novely se prý alespoň snažili modifikovat výklad paragrafů do českých poměrů.
Odborníci v oboru sexuologie přijímají novinku s rozpaky. "Vždycky nám někdo vnucoval svoje zákony - rakouská monarchie, Němci, Rusové a teď Brusel," povzdechl si sexuolog a psychiatr Pavel Zemek. Podle jeho názoru je podobný zákon v českých poměrech nadbytečná hloupost. "U nás bude vždycky pohled na sex svobodnější než v některých jiných státech." Zemek se domnívá, že každý rozumný člověk přece pozná, kam až může zajít. Podle jeho názoru si žena v podobných situacích dokáže poradit, pokud ze vzniklé situace nechce sama něco vytěžit.
Psycholog Sexuologického ústavu Petr Weiss naopak novelu vítá a případných rizik se nebojí. "Takový paragraf nemůže napáchat příliš škod, naopak může pomoci," usuzuje. Podle jeho poznatků k sexuálnímu obtěžování, které hraničí až s vydíráním, na našich pracovištích opravdu dochází. "Frekvence je zhruba stejná jako v jiných zemích, jen se u nás dosud nebylo zvykem proti tomu aktivně bránit," konstatuje Weiss.
Přínosem legislativní úpravy bude podle Weisse už jen to, že sexuální obtěžování pojmenuje jako nepatřičné. Obavu ze zneužívání zákona nesdílí. "Češi nejsou Američané. V oblasti sexuální morálky mají mnohem blíže třeba k Francouzům. A já nevím o tom, že by ve Francii měli s podobným paragrafem nějaké problémy," připomíná Weiss. Připouští však, že míra jeho využívání v praxi může časem stoupat s tím, jak bude vzrůstat sebevědomí žen. Také Jakubka předpokládá, že zpočátku bude frekvence uplatňování právní roviny nízká.


Pavla Neunerová:

Tento článek z Lidových novin (4.12.1999) si jistě zaslouží být šovinistickou bombou. Jsem potěšena informací, že se takovýmto zákonem zabývá ministerstvo ČR, ač iniciativa přichází z EU. Myslím, že tato problematika je věcí velmi neprodiskutovanou v našich končinách. Fenomén feminismu, domácího násilí, sexuálního obtěžování atd. známe pouze ve zprofanovaných či extrémních podobách. Z toho podle mého mínění pramení i podoba Kučerova článku.

Z citovaného názoru "odborníků v oboru sexuologie" ??!! (běžná novinářská praxe mluvit v tomto případě v plurálu za rouškou odbornosti) zastoupených sexuologem a psychiatrem Pavlem Zemkem a názoru Jaroslava Jakubka z ministerstva práce a sociálních věcí je patrné chybné spojování sexuální morálky a problematiky sexuálního obtěžování. Názor, že "u nás bude vždycky pohled na sex svobodnější" a proto je tato část novely Zákoníku práce považována v našich poměrech za nepraktickou, neznamená, pane doktore Zemku a pane Jakubko, že se necháte ponižovat či vydírat bez možnosti jakékoli obrany. Bohužel neexistuje šablona podle které "rozumný člověk přece pozná, kam až může zajít". Rozum nemůžete upřít ani zloději či vrahovi, kteří onu míru, danou zákonem, překročili. Ani otázka sexuálního obtěžování tedy nemůže být otázkou více či méně volné sexuální morálky. Každý máme své hranice i v oblasti sexuální morálky a pojetí jednoho nesmí omezovat či urážet pojetí druhého.

To, že doktor Zemek evidentně považuje problematiku sexuálního obtěžování za čistě ženskou záležitost, vzbuzuje dojem, že si neuvědomuje vzrůstající počet žen, které do budoucna budou čím dál častěji reprezentovat pracovnice na vysokých pozicích a tedy i ony budou mít možnost sexuálně obtěžovat své podřízené. Chci říci, že zákonné ustanovení o sexuálním obtěžování neslouží jen na obranu ženám, ale hlavně lidem.

Na závěr bych ještě ráda připomenula novelu Zákoníka práce (167/1999), která nabyla účinnosti 1.10.1999 a která vychází z principu rovných podmínek, jenž je zakotven v Listině práv a svobod. "…Při výběru nových zaměstnanců (vč. podmínek uváděných např. v inzerátech) nesmí být uplatňována dosud běžná kritéria jako např. pohlaví, věku, rodinného a zdravotního stavu…". Bohužel musím konstatovat, že tato novela byla přivedena na svět bez jakéhokoli mediálního zájmu. Bylo by smutné, kdyby i tuto snahu o rovné podmínky chápal pan Jakubka pouze jako nátlak Bruselu, či pan doktor Zemek jako nadbytečnou hloupost.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.