Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Manželka, máma, úspěšná v práci - setkání s Kateřinou Hodickou

22.1.2019  Jihomoravský kraj  | 

Setkali jste se s tím, že žena nechce mít děti, protože se bojí, že když jednou vypadne z pracovního procesu, už nikdy nenastoupí do rozjetého vlaku? Je možné skloubit profesní a soukromý život? Některé ženy volí cestu podnikání. . . . Jak podnikat a přitom se starat o svoje děti nám přijde vyprávět Kateřina Hodická, ředitelka Genderového Informačního centra Nora.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více
feminismus.czČlánky › Sexuální obtěžování

Sexuální obtěžování

1. březen 2001  | Pavla Neunerová
sexuologové, politici, novináři k sexuálnímu obtěžování v novele Zákoníku práce

Sexuální obtěžování bude protizákonné
V Zákoníku práce se má poprvé objevit termín sexuální obtěžování
Autor: Petr Kučera, Lidové noviny, 4.12.1999

PRAHA - Připravovaná novela Zákoníku práce chystá past na ty, kteří využívají své pozice v zaměstnání k dotěrnostem vůči spolupracovníkům. V české legislativě by se měl poprvé objevit pojem sexuální obtěžování na pracovišti, v USA známý pod souslovím sexual harassement.
Nevítané sexuální chování je v návrhu zákona zvlášť vyjmenováno jako jedna z forem ponižování lidské důstojnosti. Nevztahuje se přitom jen na jednání nadřízeného vůči podřízenému, ale i mezi rovnocennými spolupracovníky.
Podle průzkumů se s podobnou formou obtěžování setkalo 45 procent českých žen. Čtyřem pětinám z nich bylo takové počínání ze strany mužů nepříjemné.

Obrázky nahých žen musí pryč
Zákoník práce a prováděcí předpisy definují, co si lze pod pojmem nevítané sexuální chování na pracovišti představit. "Snažili jsme se, aby nebylo možné zacházet až do extrémů," vysvětluje náměstek ministra práce a sociálních věcí Petr Šimerka. Kromě fyzického obtěžování umožní novela bránit se také proti urážlivým výrokům, nevhodným výrazům či jiným sexuálním symbolům. Zákoník dává postiženým prostor domáhat se i případné náhrady škod.
"Velmi oblíbenou činností našich pracujících například je vylepovat si na pracovišti obrázky nahých žen. I to bude možné považovat za určitou formu obtěžování, a pokud to někoho bude urážet, bude se moci domáhat jejich odstranění," říká Jaroslav Jakubka z ministerstva práce a sociálních věcí.
Podle Jaroslava Jakubky si vynutili tuto část novely Zákoníku práce zástupci EU. "Považovali jsme to v našich poměrech za nepraktické. Upozorňovali jsme, že v Česku existuje trochu jiný pohled na morálku a že se tento paragraf u nás nebude využívat. Brusel to však prosadil jako moderní trend," vysvětluje Jakubka. Tvůrci harmonizační novely se prý alespoň snažili modifikovat výklad paragrafů do českých poměrů.
Odborníci v oboru sexuologie přijímají novinku s rozpaky. "Vždycky nám někdo vnucoval svoje zákony - rakouská monarchie, Němci, Rusové a teď Brusel," povzdechl si sexuolog a psychiatr Pavel Zemek. Podle jeho názoru je podobný zákon v českých poměrech nadbytečná hloupost. "U nás bude vždycky pohled na sex svobodnější než v některých jiných státech." Zemek se domnívá, že každý rozumný člověk přece pozná, kam až může zajít. Podle jeho názoru si žena v podobných situacích dokáže poradit, pokud ze vzniklé situace nechce sama něco vytěžit.
Psycholog Sexuologického ústavu Petr Weiss naopak novelu vítá a případných rizik se nebojí. "Takový paragraf nemůže napáchat příliš škod, naopak může pomoci," usuzuje. Podle jeho poznatků k sexuálnímu obtěžování, které hraničí až s vydíráním, na našich pracovištích opravdu dochází. "Frekvence je zhruba stejná jako v jiných zemích, jen se u nás dosud nebylo zvykem proti tomu aktivně bránit," konstatuje Weiss.
Přínosem legislativní úpravy bude podle Weisse už jen to, že sexuální obtěžování pojmenuje jako nepatřičné. Obavu ze zneužívání zákona nesdílí. "Češi nejsou Američané. V oblasti sexuální morálky mají mnohem blíže třeba k Francouzům. A já nevím o tom, že by ve Francii měli s podobným paragrafem nějaké problémy," připomíná Weiss. Připouští však, že míra jeho využívání v praxi může časem stoupat s tím, jak bude vzrůstat sebevědomí žen. Také Jakubka předpokládá, že zpočátku bude frekvence uplatňování právní roviny nízká.


Pavla Neunerová:

Tento článek z Lidových novin (4.12.1999) si jistě zaslouží být šovinistickou bombou. Jsem potěšena informací, že se takovýmto zákonem zabývá ministerstvo ČR, ač iniciativa přichází z EU. Myslím, že tato problematika je věcí velmi neprodiskutovanou v našich končinách. Fenomén feminismu, domácího násilí, sexuálního obtěžování atd. známe pouze ve zprofanovaných či extrémních podobách. Z toho podle mého mínění pramení i podoba Kučerova článku.

Z citovaného názoru "odborníků v oboru sexuologie" ??!! (běžná novinářská praxe mluvit v tomto případě v plurálu za rouškou odbornosti) zastoupených sexuologem a psychiatrem Pavlem Zemkem a názoru Jaroslava Jakubka z ministerstva práce a sociálních věcí je patrné chybné spojování sexuální morálky a problematiky sexuálního obtěžování. Názor, že "u nás bude vždycky pohled na sex svobodnější" a proto je tato část novely Zákoníku práce považována v našich poměrech za nepraktickou, neznamená, pane doktore Zemku a pane Jakubko, že se necháte ponižovat či vydírat bez možnosti jakékoli obrany. Bohužel neexistuje šablona podle které "rozumný člověk přece pozná, kam až může zajít". Rozum nemůžete upřít ani zloději či vrahovi, kteří onu míru, danou zákonem, překročili. Ani otázka sexuálního obtěžování tedy nemůže být otázkou více či méně volné sexuální morálky. Každý máme své hranice i v oblasti sexuální morálky a pojetí jednoho nesmí omezovat či urážet pojetí druhého.

To, že doktor Zemek evidentně považuje problematiku sexuálního obtěžování za čistě ženskou záležitost, vzbuzuje dojem, že si neuvědomuje vzrůstající počet žen, které do budoucna budou čím dál častěji reprezentovat pracovnice na vysokých pozicích a tedy i ony budou mít možnost sexuálně obtěžovat své podřízené. Chci říci, že zákonné ustanovení o sexuálním obtěžování neslouží jen na obranu ženám, ale hlavně lidem.

Na závěr bych ještě ráda připomenula novelu Zákoníka práce (167/1999), která nabyla účinnosti 1.10.1999 a která vychází z principu rovných podmínek, jenž je zakotven v Listině práv a svobod. "…Při výběru nových zaměstnanců (vč. podmínek uváděných např. v inzerátech) nesmí být uplatňována dosud běžná kritéria jako např. pohlaví, věku, rodinného a zdravotního stavu…". Bohužel musím konstatovat, že tato novela byla přivedena na svět bez jakéhokoli mediálního zájmu. Bylo by smutné, kdyby i tuto snahu o rovné podmínky chápal pan Jakubka pouze jako nátlak Bruselu, či pan doktor Zemek jako nadbytečnou hloupost.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.