Ivana Šáteková: Každodenní sexismus / Everyday Sexism

27.3.2019  Praha  | 

Výstava zaměřená na genderové stereotypy zobrazuje běžné situace, se kterými se ženy v naší společnosti musejí potýkat. Hodnocení týkající se vzhledu, mateřství, správného chování či vyjadřování provázejí ženy od dětství až do stáří. Tyto komentáře mají často formu zdánlivě nevinných a dobře míněných otázek. Výstava slovenské autorky Ivany Šátekové odkrývá sexismus a manipulaci ukrytou v takových výrocích. Výstava je pořádána ve spolupráci s organizací Nesehnutí.

Více

Istanbul Convention as a Hostage of Populism

27.3.2019  Praha  | 

The Istanbul Convention is a significant international treaty preventing violence against women and domestic violence which was already ratified by 33 European countries. The Czech Republic is one of the last countries in Europe delaying its ratification along with some other countries notably Russia, Hungary, Slovakia and Bulgaria. The aim of our discussion is to analyze problems connected with the ratification of the Istanbul Convention in the context of raising populism in Central Europe which is, among others, demonstrated by rising adverse attitude of local political representatives towards international human rights law. Only thirty years after the Velvet Revolution, the Czech Republic is distancing itself from its Western partners and taking a risky path towards a new isolationism.

Více

Equal Pay Day 2019

29.3.2019  Praha  | 
Equal Pay Day ≈ Den rovnosti platů, je symbolický den věnovaný zvyšování povědomí o rozdílech v odměňování žen a mužů.  V ČR na to již 10 let upozorňuje Business & Professional Women CR pomocí 2denní události přinášející trendy a inspiraci mimořádných hostů, včetně zahraničních. Tradiční témata ukazují v netradičním světle, odborně, ale přesto srozumitelně. Páteční konference s tématem FIREMNÍ KULTURA V ČASE ZMĚN HODNOT a sobotní Mentoring day u kulatých stolů.   
Více
feminismus.czČlánky › Setkali jste se s diskriminací na pracovním trhu?

Setkali jste se s diskriminací na pracovním trhu?

Setkali jste se s diskriminací na pracovním trhu?
Na různých přednáškách a seminářích, kde hovoříme o tématu diskriminace z důvodu pohlaví, se poměrně často setkáváme s dotazy, zda se jedná skutečně o jev negativní a nežádoucí. Nezřídka zaznívají názory, že diskriminace problém není a že jej pouze upozorňováním na pár ojedinělých případů uměle vytváříme. I když v současnosti již existují dílčí výzkumy zaměřené na specifické aspekty tohoto fenoménu, rozhodli jsme se vytvořit anketu, která by zmapovala zkušenosti s diskriminací z důvodu pohlaví na pracovním trhu v České republice přímo mezi návštěvnicemi a návštěvníky webových stránek www.rovneprilezitosti.cz.

Na různých přednáškách a seminářích, kde hovoříme o tématu diskriminace z důvodu pohlaví, se poměrně často setkáváme s dotazy, zda se jedná skutečně o jev negativní a nežádoucí. Nezřídka zaznívají názory, že diskriminace problém není a že jej pouze upozorňováním na pár ojedinělých případů uměle vytváříme. I když v současnosti již existují dílčí výzkumy zaměřené na specifické aspekty tohoto fenoménu, rozhodli jsme se vytvořit anketu, která by zmapovala zkušenosti s diskriminací z důvodu pohlaví na pracovním trhu v České republice přímo mezi návštěvnicemi a návštěvníky webových stránek http://www.rovneprilezitosti.cz.

Anketa je koncipovaná především pro ženy, neboť ze statistik vyplývá, že právě ony jsou z důvodu předsudků spojených s jejich odchodem na mateřskou a rodičovskou dovolenou více ohroženy diskriminací. A tyto údaje bohužel potvrzují i výsledky hlasování.

V oblasti diskriminace na pracovním trhu rozlišujeme mezi diskriminací v přístupu k zaměstnání (nekorektní inzerce, nezákonné otázky při přijímacím pohovoru) a v průběhu zaměstnání (kariérní postup, platová diskriminace, aj.).

S inzeráty, které na volné pracovní pozice hledají pouze ženy či muže, se osobně setkalo 64% respondentek, ve svém okolí je pak zaznamenalo 75% z nich. Rovná polovina hlasujících u přijímacích pohovorů přímo čelila otázkám na počet dětí a rodinný stav, zprostředkovanou zkušenost s tímto typem diskriminace pak má dokonce 79% zúčastněných.

Alarmující je skutečnost, že osobní zkušenost s diskriminací v průběhu zaměstnání, kdy jde o nižší mzdu za stejnou práci, či pomalejší kariérní růst, má 71% žen, které v anketě odpovídaly. Ve svém okolí pak tyto negativní zážitky reflektuje dokonce 82% z nich.

Přihlédneme-li k tomu, že v anketě hlasovalo 75% vysokoškolsky vzdělaných lidí (SŠ 20%, ZŠ 5%) a nejčetněji byla zastoupena věková skupina 30-39 let (41%), tedy lidé v plném produktivním věku, je zřejmé, že nekorektní či přímo diskriminační jednání je fenoménem velmi rozšířeným a není pouze osobním selháním jedince, který nesplňuje oprávněné požadavky zaměstnavatele.

Chcete-li vidět aktuální vývoj výsledků, či se zapojit přímo do hlasování, je vám anketní formulář k dispozici zde.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.