Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Setkali jste se s diskriminací na pracovním trhu?

Setkali jste se s diskriminací na pracovním trhu?

Setkali jste se s diskriminací na pracovním trhu?
Na různých přednáškách a seminářích, kde hovoříme o tématu diskriminace z důvodu pohlaví, se poměrně často setkáváme s dotazy, zda se jedná skutečně o jev negativní a nežádoucí. Nezřídka zaznívají názory, že diskriminace problém není a že jej pouze upozorňováním na pár ojedinělých případů uměle vytváříme. I když v současnosti již existují dílčí výzkumy zaměřené na specifické aspekty tohoto fenoménu, rozhodli jsme se vytvořit anketu, která by zmapovala zkušenosti s diskriminací z důvodu pohlaví na pracovním trhu v České republice přímo mezi návštěvnicemi a návštěvníky webových stránek www.rovneprilezitosti.cz.

Na různých přednáškách a seminářích, kde hovoříme o tématu diskriminace z důvodu pohlaví, se poměrně často setkáváme s dotazy, zda se jedná skutečně o jev negativní a nežádoucí. Nezřídka zaznívají názory, že diskriminace problém není a že jej pouze upozorňováním na pár ojedinělých případů uměle vytváříme. I když v současnosti již existují dílčí výzkumy zaměřené na specifické aspekty tohoto fenoménu, rozhodli jsme se vytvořit anketu, která by zmapovala zkušenosti s diskriminací z důvodu pohlaví na pracovním trhu v České republice přímo mezi návštěvnicemi a návštěvníky webových stránek http://www.rovneprilezitosti.cz.

Anketa je koncipovaná především pro ženy, neboť ze statistik vyplývá, že právě ony jsou z důvodu předsudků spojených s jejich odchodem na mateřskou a rodičovskou dovolenou více ohroženy diskriminací. A tyto údaje bohužel potvrzují i výsledky hlasování.

V oblasti diskriminace na pracovním trhu rozlišujeme mezi diskriminací v přístupu k zaměstnání (nekorektní inzerce, nezákonné otázky při přijímacím pohovoru) a v průběhu zaměstnání (kariérní postup, platová diskriminace, aj.).

S inzeráty, které na volné pracovní pozice hledají pouze ženy či muže, se osobně setkalo 64% respondentek, ve svém okolí je pak zaznamenalo 75% z nich. Rovná polovina hlasujících u přijímacích pohovorů přímo čelila otázkám na počet dětí a rodinný stav, zprostředkovanou zkušenost s tímto typem diskriminace pak má dokonce 79% zúčastněných.

Alarmující je skutečnost, že osobní zkušenost s diskriminací v průběhu zaměstnání, kdy jde o nižší mzdu za stejnou práci, či pomalejší kariérní růst, má 71% žen, které v anketě odpovídaly. Ve svém okolí pak tyto negativní zážitky reflektuje dokonce 82% z nich.

Přihlédneme-li k tomu, že v anketě hlasovalo 75% vysokoškolsky vzdělaných lidí (SŠ 20%, ZŠ 5%) a nejčetněji byla zastoupena věková skupina 30-39 let (41%), tedy lidé v plném produktivním věku, je zřejmé, že nekorektní či přímo diskriminační jednání je fenoménem velmi rozšířeným a není pouze osobním selháním jedince, který nesplňuje oprávněné požadavky zaměstnavatele.

Chcete-li vidět aktuální vývoj výsledků, či se zapojit přímo do hlasování, je vám anketní formulář k dispozici zde.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.