Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více
feminismus.czČlánky › Setkali jste se s diskriminací na pracovním trhu?

Setkali jste se s diskriminací na pracovním trhu?

Setkali jste se s diskriminací na pracovním trhu?
Na různých přednáškách a seminářích, kde hovoříme o tématu diskriminace z důvodu pohlaví, se poměrně často setkáváme s dotazy, zda se jedná skutečně o jev negativní a nežádoucí. Nezřídka zaznívají názory, že diskriminace problém není a že jej pouze upozorňováním na pár ojedinělých případů uměle vytváříme. I když v současnosti již existují dílčí výzkumy zaměřené na specifické aspekty tohoto fenoménu, rozhodli jsme se vytvořit anketu, která by zmapovala zkušenosti s diskriminací z důvodu pohlaví na pracovním trhu v České republice přímo mezi návštěvnicemi a návštěvníky webových stránek www.rovneprilezitosti.cz.

Na různých přednáškách a seminářích, kde hovoříme o tématu diskriminace z důvodu pohlaví, se poměrně často setkáváme s dotazy, zda se jedná skutečně o jev negativní a nežádoucí. Nezřídka zaznívají názory, že diskriminace problém není a že jej pouze upozorňováním na pár ojedinělých případů uměle vytváříme. I když v současnosti již existují dílčí výzkumy zaměřené na specifické aspekty tohoto fenoménu, rozhodli jsme se vytvořit anketu, která by zmapovala zkušenosti s diskriminací z důvodu pohlaví na pracovním trhu v České republice přímo mezi návštěvnicemi a návštěvníky webových stránek http://www.rovneprilezitosti.cz.

Anketa je koncipovaná především pro ženy, neboť ze statistik vyplývá, že právě ony jsou z důvodu předsudků spojených s jejich odchodem na mateřskou a rodičovskou dovolenou více ohroženy diskriminací. A tyto údaje bohužel potvrzují i výsledky hlasování.

V oblasti diskriminace na pracovním trhu rozlišujeme mezi diskriminací v přístupu k zaměstnání (nekorektní inzerce, nezákonné otázky při přijímacím pohovoru) a v průběhu zaměstnání (kariérní postup, platová diskriminace, aj.).

S inzeráty, které na volné pracovní pozice hledají pouze ženy či muže, se osobně setkalo 64% respondentek, ve svém okolí je pak zaznamenalo 75% z nich. Rovná polovina hlasujících u přijímacích pohovorů přímo čelila otázkám na počet dětí a rodinný stav, zprostředkovanou zkušenost s tímto typem diskriminace pak má dokonce 79% zúčastněných.

Alarmující je skutečnost, že osobní zkušenost s diskriminací v průběhu zaměstnání, kdy jde o nižší mzdu za stejnou práci, či pomalejší kariérní růst, má 71% žen, které v anketě odpovídaly. Ve svém okolí pak tyto negativní zážitky reflektuje dokonce 82% z nich.

Přihlédneme-li k tomu, že v anketě hlasovalo 75% vysokoškolsky vzdělaných lidí (SŠ 20%, ZŠ 5%) a nejčetněji byla zastoupena věková skupina 30-39 let (41%), tedy lidé v plném produktivním věku, je zřejmé, že nekorektní či přímo diskriminační jednání je fenoménem velmi rozšířeným a není pouze osobním selháním jedince, který nesplňuje oprávněné požadavky zaměstnavatele.

Chcete-li vidět aktuální vývoj výsledků, či se zapojit přímo do hlasování, je vám anketní formulář k dispozici zde.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.