Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Setkali jste se s diskriminací na pracovním trhu?

Setkali jste se s diskriminací na pracovním trhu?

Setkali jste se s diskriminací na pracovním trhu?
Na různých přednáškách a seminářích, kde hovoříme o tématu diskriminace z důvodu pohlaví, se poměrně často setkáváme s dotazy, zda se jedná skutečně o jev negativní a nežádoucí. Nezřídka zaznívají názory, že diskriminace problém není a že jej pouze upozorňováním na pár ojedinělých případů uměle vytváříme. I když v současnosti již existují dílčí výzkumy zaměřené na specifické aspekty tohoto fenoménu, rozhodli jsme se vytvořit anketu, která by zmapovala zkušenosti s diskriminací z důvodu pohlaví na pracovním trhu v České republice přímo mezi návštěvnicemi a návštěvníky webových stránek www.rovneprilezitosti.cz.

Na různých přednáškách a seminářích, kde hovoříme o tématu diskriminace z důvodu pohlaví, se poměrně často setkáváme s dotazy, zda se jedná skutečně o jev negativní a nežádoucí. Nezřídka zaznívají názory, že diskriminace problém není a že jej pouze upozorňováním na pár ojedinělých případů uměle vytváříme. I když v současnosti již existují dílčí výzkumy zaměřené na specifické aspekty tohoto fenoménu, rozhodli jsme se vytvořit anketu, která by zmapovala zkušenosti s diskriminací z důvodu pohlaví na pracovním trhu v České republice přímo mezi návštěvnicemi a návštěvníky webových stránek http://www.rovneprilezitosti.cz.

Anketa je koncipovaná především pro ženy, neboť ze statistik vyplývá, že právě ony jsou z důvodu předsudků spojených s jejich odchodem na mateřskou a rodičovskou dovolenou více ohroženy diskriminací. A tyto údaje bohužel potvrzují i výsledky hlasování.

V oblasti diskriminace na pracovním trhu rozlišujeme mezi diskriminací v přístupu k zaměstnání (nekorektní inzerce, nezákonné otázky při přijímacím pohovoru) a v průběhu zaměstnání (kariérní postup, platová diskriminace, aj.).

S inzeráty, které na volné pracovní pozice hledají pouze ženy či muže, se osobně setkalo 64% respondentek, ve svém okolí je pak zaznamenalo 75% z nich. Rovná polovina hlasujících u přijímacích pohovorů přímo čelila otázkám na počet dětí a rodinný stav, zprostředkovanou zkušenost s tímto typem diskriminace pak má dokonce 79% zúčastněných.

Alarmující je skutečnost, že osobní zkušenost s diskriminací v průběhu zaměstnání, kdy jde o nižší mzdu za stejnou práci, či pomalejší kariérní růst, má 71% žen, které v anketě odpovídaly. Ve svém okolí pak tyto negativní zážitky reflektuje dokonce 82% z nich.

Přihlédneme-li k tomu, že v anketě hlasovalo 75% vysokoškolsky vzdělaných lidí (SŠ 20%, ZŠ 5%) a nejčetněji byla zastoupena věková skupina 30-39 let (41%), tedy lidé v plném produktivním věku, je zřejmé, že nekorektní či přímo diskriminační jednání je fenoménem velmi rozšířeným a není pouze osobním selháním jedince, který nesplňuje oprávněné požadavky zaměstnavatele.

Chcete-li vidět aktuální vývoj výsledků, či se zapojit přímo do hlasování, je vám anketní formulář k dispozici zde.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.