Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Semináře NESEHNUTÍ „ŽENSKÁ PRÁVA JSOU LIDSKÁ PRÁVA“

Semináře NESEHNUTÍ „ŽENSKÁ PRÁVA JSOU LIDSKÁ PRÁVA“

Semináře NESEHNUTÍ „ŽENSKÁ PRÁVA JSOU LIDSKÁ PRÁVA“
Nesehnutí
NESEHNUTÍ v rámci své kampaně „Ženská práva jsou lidská práva“ připravuje na leden až květen 2004 již třetí ročník základní série stejnojmenných vzdělávacích seminářů zaměřujících se na otázky tradičního rozdělení mužských a ženských rolí ve společnosti.
NESEHNUTÍ v rámci své kampaně „Ženská práva jsou lidská práva“ připravuje na leden až květen 2004 již třetí ročník základní série stejnojmenných vzdělávacích seminářů zaměřujících se na otázky tradičního rozdělení mužských a ženských rolí ve společnosti.

„Semináře jsou určeny pro všechny, kdo mají zájem získat základní přehled o feminismu, ženských právech a gender studiích“ říká Kateřina Plesková z NESEHNUTÍ. Připravovaná témata jsou genderové stereotypy, historie ženského hnutí, násilí na ženách, mateřství a rodina, rovné příležitosti. Přednášejícími budou odbornice a odborníci z různých oblastí této problematiky, která se přímo dotýká každodenního života a fungování celé společnosti. Semináře budou probíhat každou třetí sobotu v měsíci v Brně na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Počet účastnic-ků je omezen, jelikož zájem převyšuje kapacitu prostor. Zájemci-kyně o vzdělávání v této oblasti by měli doručit vyplněnou přihlášku na adresu NESEHNUTÍ nejpozději do 30. listopadu 2003.
Více informací o seminářích a formulář přihlášky jsou k dispozici na internetové adrese http://zenskaprava.ecn.cz.

Semináře „Ženská práva jsou lidská práva“ jsou vedle dalších informativních akcí - jako jsou např. různá veřejná tématická promítání a diskuse - stěžejní aktivitou kampaně. „Chceme přenést tato témata z akademických kruhů do všedního života a podílet se na utváření vhodného prostoru, v němž by se proměňovaly postoje k otázkám ženských práv a také aktivně spolupracovat na řešení jednotlivých problémů“ vysvětluje hlavní cíle kampaně Kateřina Plesková.

Připravovaný harmonogram a témata seminářů:

17. ledna 2004 - Genderové stereotypy
Vedle úvodu do problematiky gender a feminismu a seznámení se základními pojmy probereme téma tradičních rolí, mýtu krásy, postavení žen a mužů v jazyce.

21. února 2004 - Historie ženského hnutí
Představíme feminismus v historických souvislostech společně s významnými osobnostmi. Vedle minulosti nezapomeneme ani na současnost a nové směry tohoto hnutí.

20. března 2004 - Násilí na ženách
Uvedeme Vás do problematiky domácího násilí na ženách. Budeme se věnovat tématu obchod se ženami, prostituce a domácí násilí.

17. dubna 2004 - Mateřství, rodina
Rozebírat zde budeme otázku mateřství a těhotenství, alternativních přístupů k těhotenství a porodům a také rodin homosexuálních partnerů.

15. května 2004 - Rovné příležitosti
Toto téma probereme z různých stran. Na rovné příležitosti v zaměstnání se podíváme z pohledu práva. Dozvíme se jaká je situace v českých a moravských podnicích. Zamyslíme se nad rovnými příležitostmi ve vzdělání a neopomeneme otázku rovných příležitostí v rodině – prodiskutujeme téma aktivního otcovství.

Další informace: Kateřina Plesková (NESEHNUTÍ) – 543 245 344, 605 239 579Přihláška na cyklus seminářů ”Ženská práva jsou lidská práva”

Jméno a příjmení: ....................................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................................................
Telefon: .............................................. Email: ......................................................................,.
Datum narození: ................................. Zaměstnání / studijní obor: .......................... ............

1. Jaké máte zkušenosti v této oblasti:
a, Aktivně se věnuji činnosti v organizaci zabývající se gender/feminismem - uveďte prosím název organizace .....................................................................................................................
b, O téma gender či feminismus se dlouhodobě zajímám
c, Žádné
d, Jiné varianty ....................................................................................................................

2. Co od seminářů očekáváte:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Napište podrobně, proč se na semináře hlásíte, jaká je vaše motivace a jak si myslíte, že informace získané na seminářích využijete:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Odkud jste se dozvěděl(a) o seminářích:
...................................................................................................................................................................
_________________________________________________________________________________

Je třeba se přihlásit na celý cyklus seminářů. Účast je podmíněna výběrem ze všech včas doručených přihlášek a složením zálohy 500,- Kč na prvním lednovém semináři. Záloha je vratná při maximálně jedné absenci. Jízdné ani ubytování se neproplácí.

PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE NEJPOZDĚJI DO 30. 11. 2003 NA ADRESU:

NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ – NESEHNUTÍ, Kateřina Plesková, Údolní 44, 602 00 Brno,
e-mail: zenskaprava@seznam.cz
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.