Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Semináře NESEHNUTÍ „ŽENSKÁ PRÁVA JSOU LIDSKÁ PRÁVA“

Semináře NESEHNUTÍ „ŽENSKÁ PRÁVA JSOU LIDSKÁ PRÁVA“

Semináře NESEHNUTÍ „ŽENSKÁ PRÁVA JSOU LIDSKÁ PRÁVA“
Nesehnutí
NESEHNUTÍ v rámci své kampaně „Ženská práva jsou lidská práva“ připravuje na leden až květen 2004 již třetí ročník základní série stejnojmenných vzdělávacích seminářů zaměřujících se na otázky tradičního rozdělení mužských a ženských rolí ve společnosti.
NESEHNUTÍ v rámci své kampaně „Ženská práva jsou lidská práva“ připravuje na leden až květen 2004 již třetí ročník základní série stejnojmenných vzdělávacích seminářů zaměřujících se na otázky tradičního rozdělení mužských a ženských rolí ve společnosti.

„Semináře jsou určeny pro všechny, kdo mají zájem získat základní přehled o feminismu, ženských právech a gender studiích“ říká Kateřina Plesková z NESEHNUTÍ. Připravovaná témata jsou genderové stereotypy, historie ženského hnutí, násilí na ženách, mateřství a rodina, rovné příležitosti. Přednášejícími budou odbornice a odborníci z různých oblastí této problematiky, která se přímo dotýká každodenního života a fungování celé společnosti. Semináře budou probíhat každou třetí sobotu v měsíci v Brně na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Počet účastnic-ků je omezen, jelikož zájem převyšuje kapacitu prostor. Zájemci-kyně o vzdělávání v této oblasti by měli doručit vyplněnou přihlášku na adresu NESEHNUTÍ nejpozději do 30. listopadu 2003.
Více informací o seminářích a formulář přihlášky jsou k dispozici na internetové adrese http://zenskaprava.ecn.cz.

Semináře „Ženská práva jsou lidská práva“ jsou vedle dalších informativních akcí - jako jsou např. různá veřejná tématická promítání a diskuse - stěžejní aktivitou kampaně. „Chceme přenést tato témata z akademických kruhů do všedního života a podílet se na utváření vhodného prostoru, v němž by se proměňovaly postoje k otázkám ženských práv a také aktivně spolupracovat na řešení jednotlivých problémů“ vysvětluje hlavní cíle kampaně Kateřina Plesková.

Připravovaný harmonogram a témata seminářů:

17. ledna 2004 - Genderové stereotypy
Vedle úvodu do problematiky gender a feminismu a seznámení se základními pojmy probereme téma tradičních rolí, mýtu krásy, postavení žen a mužů v jazyce.

21. února 2004 - Historie ženského hnutí
Představíme feminismus v historických souvislostech společně s významnými osobnostmi. Vedle minulosti nezapomeneme ani na současnost a nové směry tohoto hnutí.

20. března 2004 - Násilí na ženách
Uvedeme Vás do problematiky domácího násilí na ženách. Budeme se věnovat tématu obchod se ženami, prostituce a domácí násilí.

17. dubna 2004 - Mateřství, rodina
Rozebírat zde budeme otázku mateřství a těhotenství, alternativních přístupů k těhotenství a porodům a také rodin homosexuálních partnerů.

15. května 2004 - Rovné příležitosti
Toto téma probereme z různých stran. Na rovné příležitosti v zaměstnání se podíváme z pohledu práva. Dozvíme se jaká je situace v českých a moravských podnicích. Zamyslíme se nad rovnými příležitostmi ve vzdělání a neopomeneme otázku rovných příležitostí v rodině – prodiskutujeme téma aktivního otcovství.

Další informace: Kateřina Plesková (NESEHNUTÍ) – 543 245 344, 605 239 579Přihláška na cyklus seminářů ”Ženská práva jsou lidská práva”

Jméno a příjmení: ....................................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................................................
Telefon: .............................................. Email: ......................................................................,.
Datum narození: ................................. Zaměstnání / studijní obor: .......................... ............

1. Jaké máte zkušenosti v této oblasti:
a, Aktivně se věnuji činnosti v organizaci zabývající se gender/feminismem - uveďte prosím název organizace .....................................................................................................................
b, O téma gender či feminismus se dlouhodobě zajímám
c, Žádné
d, Jiné varianty ....................................................................................................................

2. Co od seminářů očekáváte:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Napište podrobně, proč se na semináře hlásíte, jaká je vaše motivace a jak si myslíte, že informace získané na seminářích využijete:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Odkud jste se dozvěděl(a) o seminářích:
...................................................................................................................................................................
_________________________________________________________________________________

Je třeba se přihlásit na celý cyklus seminářů. Účast je podmíněna výběrem ze všech včas doručených přihlášek a složením zálohy 500,- Kč na prvním lednovém semináři. Záloha je vratná při maximálně jedné absenci. Jízdné ani ubytování se neproplácí.

PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE NEJPOZDĚJI DO 30. 11. 2003 NA ADRESU:

NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ – NESEHNUTÍ, Kateřina Plesková, Údolní 44, 602 00 Brno,
e-mail: zenskaprava@seznam.cz
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.