Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Seminář Úvod do gender studií pro romské ženy (25. – 28. 1. 2004)

Seminář Úvod do gender studií pro romské ženy (25. – 28. 1. 2004)

22. leden 2004  | Monika Ladmanová
Více než dvě desítky vybraných českých a slovenských romských vysokoškolských studentek se o víkendu sjedou do Brna, kde v neděli 25. ledna začíná třídenní seminář Úvod do gender studií pro romské ženy.

Více než dvě desítky vybraných českých a slovenských romských vysokoškolských studentek se o víkendu sjedou do Brna, kde v neděli 25. ledna začíná třídenní seminář Úvod do gender studií pro romské ženy.

Akce, kterou pořádají Nadace Open Society Fund (OSF) Praha, Nadácia Otvorenej spoločnosti Bratislava a Gender centrum (GC) FSS MU Brno, nabídne celou řadu zajímavých přednášek a prezentací. „Cílem organizátorek je, aby se studentky seznámily s gender studiemi a s feministickými aktivitami v Čechách a na Slovensku,“ vysvětluje Lucie Jarkovská z GC FSS MU Brno.

„Našim dlouhodobým záměrem je začleňovat do našich projektů a programů znevýhodněné společenské skupiny. Romské ženy navíc považujeme za znevýhodněnou skupinu hned dvakrát – jednou jako ženy, podruhé jako Romky. Snažíme se jim tedy zpřístupnit informace, které jim běžný vzdělávací systém neposkytuje,“ uvedla Viera Klementová z OSF Bratislava.

Seminář proběhne v prostorách Fakulty sociálních studií v Brně, v průběhu tří dnů čekají studentky přednášky, diskuse, projekce a prezentace feministických sdružení, center a nakladatelství. Studentky se v první řadě seznámí s termínem gender, přednášející ho pak budou aplikovat v rámci témat vztahy a postavení žen a mužů ve společnosti, výchova a vzdělávání, věnovat se budou také otázce identit, médií, rodiny, násilí, mužských studií ad. Účastnice semináře se navíc seznámí s projektem Paměti romských žen, který představí Helena Danielová z Muzea romské kultury v Brně.

Přednášejícími budou odbornice a odborníci z Česka i Slovenska, například z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenské republiky, Centra rodových študií pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, Centra genderových studií FHS UK Praha, Gender centra FSS MU Brno, Manushe, feministického nakladatelství Aspekt a řady dalších organizací a sdružení.

Akce se v českých a slovenských zemích uskuteční vůbec poprvé, vzdělávání romských žen v tomto oboru předcházel pouze jeden letní seminář v roce 2002, který se konal v Bělehradu, Srbsko, jehož účastnicemi byly právě ženy z balkánských zemí. „Brno je na polovině cesty, proto padla volba právě na něj,“ uvedla Jarkovská. „Projekt je zcela samostatný a reaguje na domácí podmínky i tím, že kombinuje zkušenosti žen z dvou jazykově blízkých národů, spojených společnou historií,“ doplnila Klementová. Seminář financuje OSF Praha a Bratislava.

Pokud budete mít zájem přijít a zúčastnit se části semináře, uvítáme vás v pondělí 26. ledna v době od 9.30 do 13 hodin na FSS MU Brno, Gorkého 7. Prosíme vás však, abyste se dopředu ohlásili.

Iva Baslarová (777/605138), Lucie Jarkovská (604/932153)

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.