Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Seminář Úvod do gender studií pro romské ženy (25. – 28. 1. 2004)

Seminář Úvod do gender studií pro romské ženy (25. – 28. 1. 2004)

22. leden 2004  | Monika Ladmanová
Více než dvě desítky vybraných českých a slovenských romských vysokoškolských studentek se o víkendu sjedou do Brna, kde v neděli 25. ledna začíná třídenní seminář Úvod do gender studií pro romské ženy.

Více než dvě desítky vybraných českých a slovenských romských vysokoškolských studentek se o víkendu sjedou do Brna, kde v neděli 25. ledna začíná třídenní seminář Úvod do gender studií pro romské ženy.

Akce, kterou pořádají Nadace Open Society Fund (OSF) Praha, Nadácia Otvorenej spoločnosti Bratislava a Gender centrum (GC) FSS MU Brno, nabídne celou řadu zajímavých přednášek a prezentací. „Cílem organizátorek je, aby se studentky seznámily s gender studiemi a s feministickými aktivitami v Čechách a na Slovensku,“ vysvětluje Lucie Jarkovská z GC FSS MU Brno.

„Našim dlouhodobým záměrem je začleňovat do našich projektů a programů znevýhodněné společenské skupiny. Romské ženy navíc považujeme za znevýhodněnou skupinu hned dvakrát – jednou jako ženy, podruhé jako Romky. Snažíme se jim tedy zpřístupnit informace, které jim běžný vzdělávací systém neposkytuje,“ uvedla Viera Klementová z OSF Bratislava.

Seminář proběhne v prostorách Fakulty sociálních studií v Brně, v průběhu tří dnů čekají studentky přednášky, diskuse, projekce a prezentace feministických sdružení, center a nakladatelství. Studentky se v první řadě seznámí s termínem gender, přednášející ho pak budou aplikovat v rámci témat vztahy a postavení žen a mužů ve společnosti, výchova a vzdělávání, věnovat se budou také otázce identit, médií, rodiny, násilí, mužských studií ad. Účastnice semináře se navíc seznámí s projektem Paměti romských žen, který představí Helena Danielová z Muzea romské kultury v Brně.

Přednášejícími budou odbornice a odborníci z Česka i Slovenska, například z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenské republiky, Centra rodových študií pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, Centra genderových studií FHS UK Praha, Gender centra FSS MU Brno, Manushe, feministického nakladatelství Aspekt a řady dalších organizací a sdružení.

Akce se v českých a slovenských zemích uskuteční vůbec poprvé, vzdělávání romských žen v tomto oboru předcházel pouze jeden letní seminář v roce 2002, který se konal v Bělehradu, Srbsko, jehož účastnicemi byly právě ženy z balkánských zemí. „Brno je na polovině cesty, proto padla volba právě na něj,“ uvedla Jarkovská. „Projekt je zcela samostatný a reaguje na domácí podmínky i tím, že kombinuje zkušenosti žen z dvou jazykově blízkých národů, spojených společnou historií,“ doplnila Klementová. Seminář financuje OSF Praha a Bratislava.

Pokud budete mít zájem přijít a zúčastnit se části semináře, uvítáme vás v pondělí 26. ledna v době od 9.30 do 13 hodin na FSS MU Brno, Gorkého 7. Prosíme vás však, abyste se dopředu ohlásili.

Iva Baslarová (777/605138), Lucie Jarkovská (604/932153)

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.