Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Seminář o rovných příležitostech na Slovensku

Seminář o rovných příležitostech na Slovensku

9. únor 2004
Volební zákon a rovnost příležitostí na Slovensku budou tématem semináře, který 20. února v Bratislavě pořádají Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Komisia pre rovnosť príležitostí a postavenie žien a Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike.
Seminář o rovných příležitostech na Slovensku

Volební zákon a rovnost příležitostí na Slovensku budou tématem semináře, který 20. února v Bratislavě pořádají Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Komisia pre rovnosť príležitostí a postavenie žien a Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike.

Seminář je připravený jako diskusní fórum mezi prvním a druhým čtením vládního návrhu zákona o volbách do Národní rady Slovenské republiky. Cílem je vyhodnotit návrh nevládních organizací podporovaný Komisiou pre rovnosť príležitostí a postavenie žien, doplnit návrh novely volebního zákona o paragrafy umožňující vyrovnanou reprezentaci mužů a žen v politice. Součástí semináře bude i porovnání se situací v ČR, Rakousku a Německu.

Informace o situací v České republice poskytne Anna Čurdová, poslankyně Poslanecké sněmovny ČR a předsedkyně Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Zkušenosti s kvótami v politických stranách budou tématem příspěvků poslankyně Barbary Prammer z Rakouska referentky z Německa.

Alena Králíková
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.