Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Rozhovor s poslankyní Annou Čurdovou

Rozhovor s poslankyní Annou Čurdovou

Rozhovor s poslankyní Annou Čurdovou
Anna Čurdová
„Pokud je kolektiv složen z mužů i žen, může lépe pracovat,“ tvrdí Anna Čurdová, předsedkyně Rady vlády pro rovné příležitosti. Tato poslankyně, která prosadila zařazení MDŽ - svátku boje žen za svá práva mezi významné dny ČR, se v únoru 2004 stala také místopředsedkyní Výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy pro rovné příležitosti. step
Nezdá se Vám, že v poslední době je boom témat rovných práv mužů a žen? Po dlouhém mlčení se v posledních několika měsících diskuse otevřela téměř v celé společnosti.

Máte pravdu. Je to dobře, ale je důležité, aby prosazování rovných práv bylo spojení dvou proudů. Proudu zdola, který to považuje za důležité a žádá to, a proudu shora, který může tomuto požadavku pomáhat. Pokud se podaří tyto dva proudy spojit, pak může být politika rovných příležitostí úspěšná.

Řekla jste před nedávnem, že to se týká také parity. Pokud bude toto nařízená shora společnost vnímat jako násilné, nepřijme ho.

Ano. Zároveň ale může příkaz shora otevřít cestu do politiky a do rozhodovacích procesů schopným ženám, které nechtějí mít tak ostré lokty a přijmout mužské modely chování, které v politice převažují.
Může to paradoxně vyřešit jiný problém. Nedávno jsem diskutovala s jedním kolegou, který mi tvrdil: "Já ty ženy prostě nemám." Zeptala jsem se ho: "A přemýšlel jsi, proč je nemáš?" Zamyslel se a odpověděl: "Víš, já tam mám jednu ženu, která mezi sebe nechce pustit jiné ženy." Pokud bude paritní zastoupení, umožní to vstup ženám, které nechtějí do prostředí, které je pro ně v současné chvíli nepříjemné. Někteří poslanci, měli starost, aby se na kandidátky dostaly "kvalitní ženy". Dobře jsem se bavila. Když se podíváme na kandidátky všech stran, tak ženy vysokoškolsky vzdělané jsou hluboko pod volitelnými místy narozdíl od středoškolsky vzdělaných mužů.

A Váš názor na velmi častou námitku, že ženy nemají o politiku zájem?

Já si myslím, že to není pravda. Na místní úrovni, kde je politika každodenní prací, je téměř vyrovnané zastoupení obou pohlaví. Ale čím dál výš, kde přibývá moci, tam ubývá žen. Ženy také nemají čas. U nás stále přetrvává představa, že domácnost je hlavně záležitostí ženy. Žena nemůže jít ze schůze "do hospody, kde se upeče dohoda". Když tam jde, riskuje pomluvy, že se neumí postarat o rodinu a chudáci děti, přestože ji muž může zastávat velmi dobře. Společnost není schopná utvořit ženám podmínky, aby do vysoké politiky mohly vstoupit.

V zemích Evropské unie je obvyklé, že soukromé firmy dbají, aby jejich zaměstnanecký systém zahrnoval rovné příležitosti mužů a žen. Co jim může takový pohled přinést?

Sociologické průzkumy dokázaly, že skupiny, které mají neformální vztahy, dosahují lepších pracovních výsledků. Pokud je kolektiv složen z mužů i žen, může lépe pracovat. Hierarchická struktura se mění v síťovou. Zastoupení obou pohlaví přináší různé pohledy na problémy, které firma řeší. Důležité je také užití v reklamě, budovat image firmy na tom, že je pokroková, je velmi účinné. U nás stále převažuje liberální tržní kapitalismus, ale třeba Norsko už zkouší zásahy tohoto typu do soukromého sektoru.

Jak by takový přístup soukromých firem změnilo společnost?

Obohacovalo by jí to. Možná by se změnil i rodinný život. Pomůže-li nám partner, budeme mít víc času trávit večery kolem rodinného stolu všichni společně. Když budou firmy zacházet s oběma pohlavími rovným způsobem, logicky se to odrazí i v rodinách.

Jste předsedkyní Rady vlády pro rovné příležitosti, mnohým lidem to zní záhadně. Řekněte nám, jak to funguje.

Hlavním posláním Rady je radit vládě, jakým způsobem implementovat rovné příležitosti nejen do práce vlády, ale i do činnosti jednotlivých resortů. Členové vlády mohou přijít s jakýmkoliv návrhem, který Rada projedná a vytvoří doporučení, které se předá vládě. Vláda posoudí, jestli je doporučení adekvátní a na základě toho přijímá rozhodnutí. Rozhodovací pravomoc Rady je velice malá, ale je důležité, aby tu orgán alespoň na takové úrovni byl.

Co považujete za největší úspěch v prosazování rovnosti mužů a žen za dobu existence Rady?

Tato problematika je i po 14ti letech od Sametové revoluce na začátku, byť nevládní organizace provádějí již několik let velice dobré kampaně, aby informovaly veřejnost. Pro celou českou společnost stále není otázka rovných příležitostí samozřejmá. To, že se o rovných příležitostech začíná mluvit, je samo o sobě úspěch. Bohužel, doporučení, která přijímá Rada, musejí proběhnout úřednickým kolotočem a trvá dlouho než vejdou v platnost.
Za úspěch považuji, že Ministerstvo financí se přihlásilo k genderovému rozpočtování a doufám, že se vláda přihlásí k doporučením, která se týkají domácího násilí. Nový návrh volebního zákona už by měl být v připomínkovém řízení a údajně akcentuje paritní zastoupení žen na kandidátních listinách. Pomalými krůčky můžeme dosáhnout velkých výsledků.

Mgr. Anna Čurdová, ČSSD
Volební kraj: Středočeský
Poslankyně Parlamentu ČR od 15. 6. 2002
Předsedkyně Rady vlády pro rovné příležitosti
Místopředsedkyně Výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy pro rovné příležitosti
e-mail: curdovaa@psp.cz

Definice pojmů genderové rozpočtování, paritní demokracie, kvóty najdete zde.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.