feminismus.czČlánky › Rovnost mužů a žen na servru MPSV ČR

Rovnost mužů a žen na servru MPSV ČR

3. květen 2001
nové stránky MPSV - Základní vnitrostátní dokumenty, Základní mezinárodní dokumenty, ES a rovné příležitosti mužů a žen, Vnitrostátní odborné studie a publikace, Zahraniční odborné studie a publikace

Rovnost mužů a žen na servru MPSV ČR.Na stránkách najdete (aktualizace k 26.4.2001):

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.