Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Konference "Break The Silence"

22.2.2019  Praha  | 

Spolek Common Law Society ve spolupráci s proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., Vás srdečně zve na konferenci a následný mini moot court k tématu sexuálního násilí, s názvem BREAK THE SILENCE, konanou 22. února 2019.

Více

Nemlčíme - Rozhodli jsme se promluvit o sexuálním násilí.

25.2.2019  Praha  | 

Srdečně Vás zveme na druhé promítání rozhovorů projektu Nemlčíme. Sexuální násilí je větší problém, než si myslíme. Proto jsme se rozhodli nemlčet. V sympatickém Prostoru39 Vám představíme celý projekt, jeho vznik a pustíme vám další rozhovory s lidmi, kteří se svěřili se svým příběhem. Je to surové a drsné, nahání to husí kůži a je nám nepříjemně, ale je potřeba vyvracet mýty, které ve společnosti stále jsou. Forma videí, kde vidíme tvář lidí, kteří sexuální násilí zažili, je silná a emotivní, ale věříme, že to bude přínosem. Nebojte se na místo donést své vlastní názory a obavy. Rádi povedeme večer ve volné diskuzi.

Více
feminismus.czČlánky › Rovné příležitosti ve společnosti Microsoft

Rovné příležitosti ve společnosti Microsoft

Rovné příležitosti ve společnosti Microsoft
Genderový audit „Rovné příležitosti“ absolvovala na sklonku loňského roku pražská pobočka společnosti Microsoft. Microsoft byl pro nás zajímavý z více hledisek. Působí v sektoru, ve kterém v České republice ženy představují stále malé procento zaměstnaných, ale na druhou stranu má svou centrálu, a tedy i hlavní zdroj inspirace, ve Spojených státech, kde s managementem genderové diverzity mají již dlouholetou zkušenost.

Genderový audit „Rovné příležitosti“ absolvovala na sklonku loňského roku pražská pobočka společnosti Microsoft. Microsoft byl pro nás zajímavý z více hledisek. Působí v sektoru, ve kterém v České republice ženy představují stále malé procento zaměstnaných, ale na druhou stranu má svou centrálu, a tedy i hlavní zdroj inspirace, ve Spojených státech, kde s managementem genderové diverzity mají již dlouholetou zkušenost.

 Microsoft se rozhodl podstoupit genderový audit, protože chceme slyšet zpětnou vazbu ze společnosti i mimo naše běžné interní průzkumy, které pořádáme, ale také proto, že diversita je pro nás velmi důležité téma díky pozitivnímu vlivu na výsledky i firemní kulturu,“ říká Tereza Rubešová z HR oddělení. V článku níže přinášíme několik příkladů dobré praxe, které jsme v Microsoftu identifikovali během našeho auditorského průzkumu.

Nábor a výběr

V oblasti náboru nás potěšilo, nakolik považují manažeři a manažerky za zcela standardní vytváření diverzifikovaných týmů. Citujme jednoho z účastníků: „Co se týče náboru nových zaměstnanců, dívám se na něj z perspektivy týmu. Sleduji, jaké charaktery lidí jsou již v kolektivu zaměstnány, jaký člověk by se mohl dobře zapojit a rozšířit sociální role. Skupina lidí, kteří jsou stejní jako jejich manažer, se nikdy nikam neposune.“ Dalším pozitivním příkladem je i snaha získat do každého výběrového řízení alespoň jednu ženu, coby potencialní kandidátku na otevřenou pozici. Může to znamenat její aktivní vyhledávání, vytipování, ale i podporu v rozhodování se na na uvolněnou pozici přihlásit.

Vzdělávání a kariérní růst

Firma do vzdělávání stávajících zaměstnanců a zaměstnankyň investuje vysoké částky. Pracovníci a pracovnice zejména na manažerské úrovni mají kromě lokálních tréninků možnost zúčastnit se i kvalitních zahraničních školení. Výběr vzdělávacích kurzů je průběžně přizpůsobován aktuální situaci firmy. Díky vysokému pracovnímu tempu, kterého si je společnost vědoma a jemuž jsou v současnosti vystaveny všechny podnikové týmy, firma například zavedla do katalogu školení trénink zaměřený na problematiku harmonizace pracovního a osobního života. Audit dále prokázal spokojenost zaměstnanců a zaměstnankyň s úrovní tzv. talent programů zaměřených na podporu kariérního růstu v rámci firmy.

Slaďování pracovního a soukromého života

Ačkoli je pracovní nasazení ve společnosti extrémně vysoké, zaměstnanci a zaměstnankyně si váží prostoru a volnosti, které jim firma poskytuje k harmonizaci pracovních a rodinných povinností. V Microsoftu existuje flexibilní pracovní doba a jeden den v období 14 dnů mají zaměstnanci možnost práce z domova. V posledních měsících byl ve firmě navíc zaveden monitoring průběžného čerpání dovolené na zotavenou, aby u zaměstnaných nedocházelo ke stavům přepracovanosti a následné frustrace.

Jako každá firma, i Microsoft má oddělení, která významně podléhají uzávěrkám a špičkám. Aby se snížil stres a také riziko absence relevantních osob v těchto rušných obdobích, zavedlo jedno firemní oddělení dobrou praxi rozložení deadlinů na dva segmenty. V oblasti podpory relaxace a trávení volného času poskytuje Microsoft pro české firemní poměry zcela nadprůměrné množství zaměstnaneckých benefitů. Od nového roku navíc spolupracuje firma se soukromou mateřskou školkou na pražské Ořechovce ve snaze podpořit rodiče malých dětí a motivovat je ke dřívějšímu návratu do práce po mateřské/rodičovské dovolené.

Odměňování

V terénním průzkumu jsme se setkali s jednoznačným názorem podporujícím férovost odměňování. Z výzkumu můžeme poukázat na příklad dobré praxe. Na dotaz, co by se stalo, kdyby si žena při pracovním pohovoru řekla méně, bylo odpovězeno: „Když nabírám člověka a žena si řekne o nižší plat než muž, tak je rozdílně nezaplatím, pro mě má jejich služba stejnou cenu, nerozlišuji mezi tím, od koho ji kupuji.“

Firemní komunikace, řešení stížností a podobně

Společnost má tzv. politiku „otevřených dveří“, kterou respondenti a respondentky opakovaně v průběhu auditu chválili.

I přes množství výše uvedených dobrých praxí zůstávají pro Microsoft jisté výzvy do budoucna. Na základě doporučení z auditu, ale i vlastních interních průzkumů, bude firma v nejbližších měsících pracovat na optimalizaci a rozvoji procesů slaďování, odměňování a také vzdělávání.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.