Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Rovné příležitosti v nemocničním prostředí aneb nechme se inspirovat zahraničím

Rovné příležitosti v nemocničním prostředí aneb nechme se inspirovat zahraničím

Rovné příležitosti v nemocničním prostředí aneb nechme se inspirovat zahraničím
Nemocnice jsou, kromě své zdravotnické funkce, také zaměstnavateli, a proto by se i ony měly věnovat rovným příležitostem a rozmanitosti v souvislosti s personálními otázkami a slaďování osobního a pracovního života svých zaměstnanců a zaměstnankyň. Rovné příležitosti se ale netýkají pouze personálních procesů, ale také např. přístupu k pacientům a pacientkám. V některých zemích ukládá nemocnicím povinnost zaměřit se na rovnost žen a mužů dokonce zákon.

Nemocnice jsou, kromě své zdravotnické funkce, také zaměstnavateli, a proto by se i ony měly věnovat rovným příležitostem a rozmanitosti v souvislosti s personálními otázkami a slaďování osobního a pracovního života svých zaměstnanců a zaměstnankyň. Rovné příležitosti se ale netýkají pouze personálních procesů, ale také např. přístupu k pacientům a pacientkám. V některých zemích ukládá nemocnicím povinnost zaměřit se na rovnost žen a mužů dokonce zákon.

V Anglii zákon nařizuje nemocnicím prosazovat rovnost žen a mužů

Britské nemocnice mají za povinnost vytvářet tzv. Gender Equality Scheme (systém rovnosti žen a mužů). Tento dokument se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti: služby pro pacienty a pacientky, zaměstnanost, nemocniční prostředí a politiku nemocnice. Musí obsahovat strategii a akční plán. Zaměřit se na rovnost žen a mužů totiž ukládá veřejným institucím nařízení o rovnosti (Equality Act) z roku 2006, podobné nařízení existuje také v Norsku.

V Centrální a Dětské manchesterské nemocnici (Central Manchester and Manchester Children’s University Hospitals) funguje na základě „systému rovnosti žen a mužů“ genderová referenční skupina, která připravuje doporučení, jakým směrem se má nemocnice v oblasti vydat a má na starosti i praktické naplňování dokumentu (systému). Skupina také pravidelně hodnotí vliv genderové politiky na skutečný stav genderové rovnosti v nemocnici. Ve strategii genderové rovnosti je zahrnuto několik parametrů. Např.: v oblasti nemocničního prostředí jsou sledovány možnosti kojení, přebalování dětí (případné rozšíření těchto možností); v oblasti péče o pacienta se jedná převážně o seznámení veřejnosti, s tím, jaká byla genderová strukrura pacientů nemocnice, včetně vysvětlení, proč na některých odděleních byla poskytnuta péče více ženám a naopak. V oblasti zaměstnanosti byl realizován genderový mzdový audit a proběhla kontrola všech personálních politik, zda je v nich respektována rovnost žen a mužů. Na úrovni rozhodování se konečně sleduje úspěšnost politiky genderové rovnosti a potřeby zaměstnankyň a zaměstnanců.

Harmonizace osobního a pracovního života

Nemocnice pracují non-stop, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Je vůbec možné v tomto režimu skloubit pracovní a osobní život? Některé nemocnice se snaží svým zaměstnancům a zaměstnankyním poskytnout takové prostředí, ve kterém to jde. Patří mezi ně např. Brigham and Women’s Hospital (Brighamská a ženská nemocnice) ve Spojených státech. I když je systém zdravotnictví v USA jiný než v České republice, některá opatření je jistě možné zavést i u nás.

Ve spolupráci s Harvardskou univerzitou nabízí Birghamská nemocnice svým zaměstnancům a zaměstnankyním péči o děti (zprostředkuje hlídání doma, provozuje vlastní zařízení péče o děti, realizuje volnočasové aktivity a letní tábory), ale i péči o závislé seniory (zdravotní péči, zajištění pečovatelky/ pečovatele, realizuje společenské aktivity pro seniory apod.). Nemocnice pro své zaměstnance a zaměstnankyně pořádá semináře zaměřené na sladění osobního a pracovního života, dále zde v případě potřeby existuje skupina pro oběti domácího násilí.

Evropský institut zdraví žen

Z trošku jiné oblasti je Evropský institut zdraví žen (European Institute for Women’s Health). Jedná se o instituci Evropské unie, která má zajistit zapojení genderového rozměru do zdravotnictví. Např. v osmi zemích Evropské unie iniciovala výzkum, zda jsou ženy a dívky diskriminovány v přístupu ke zdravotnictví. Výzkum prokázal, že ve většině těchto zemí se k rovnosti příležitostí žen a mužů ve zdravotnictví nepřihlíží. Neexistují relevantní instituce, není sledován genderový rozměr jak přístupu ke zdravotnictví, tak např. v prevenci různých onemocnění. Proto se Evropský institut snaží, aby členské země genderový rozměr sledovaly a omezily diskriminaci ve zdravotnictví.

Zdroje:

http://www.cmft.nhs.uk/trust/gender-equality-scheme.aspx

http://www.brighamandwomens.org/

http://www.eurohealth.ie

 

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.