Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Rovné příležitosti pro ženy a muže v praxi výrobního závodu

Rovné příležitosti pro ženy a muže v praxi výrobního závodu

Rovné příležitosti pro ženy a muže v praxi výrobního závodu
O tom, že opatření ve prospěch rovnosti žen a mužů je možné zavádět i ve firmách, které se zabývají průmyslovou výrobou, přesvědčuje svým příkladem společnost Impress Skřivany. Tento zaměstnavatel se letos poprvé v historii přihlásil do soutěže o ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009 a o jeho dobrém startu v této oblasti svědčí i skutečnost, že postoupil do druhého kola, kde odborná porota hodnotila osmičku nejlepších. V následujícím textu vám přiblížíme, jaká praxe stojí za tímto úspěchem.

O tom, že opatření ve prospěch rovnosti žen a mužů je možné zavádět i ve firmách, které se zabývají průmyslovou výrobou, přesvědčuje svým příkladem společnost Impress Skřivany. Tento zaměstnavatel se letos poprvé v historii přihlásil do soutěže o ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009 a o jeho dobrém startu v této oblasti svědčí i skutečnost, že postoupil do druhého kola, kde odborná porota hodnotila osmičku nejlepších. V následujícím textu vám přiblížíme, jaká praxe stojí za tímto úspěchem.

Firemní hodnoty a komunikace

Že to firma myslí s rovností skutečně vážně, dokládá už začlenění tohoto kritéria do firemních hodnot, které jsou součástí písemného informačního materiálu. Noví i stávající zaměstnanci a zaměstnankyně jsou tak pravidelně informováni o tom, že pracují ve firmě rovných příležitostí pro ženy, muže, různé národnosti i věkové kategorie.

Interní nábor a diverzita pracovních týmů

Při obsazování volných pozic čerpá firma prioritně z interních zdrojů. Lidé, kteří začínali ve firmě na referentských nebo dokonce dělnických pozicích, dnes pracují na většině vedoucích postů. Ve vrcholovém vedení firmy jsou dvě ženy a další, které „vyrostly“ ve firmě, dnes pracují na technických pozicích. Celkově pak tvoří ženy třetinový podíl ve středním a top managementu i ve statutárních orgánech společnosti.

Firma stále pracuje na dalším vyrovnávání počtu žen a mužů ve vedení a usiluje také o (nejen) genderovou rozmanitost pracovních týmů. Z praktických zkušeností totiž vyplynulo, že ve smíšených týmech funguje velmi dobře komunikace a mezilidské vztahy a v důsledku jsou takové týmy vysoce efektivní a stabilní. Princip rovných příležitostí žen a mužů uplatňuje společnost důsledně i v externím náboru, ze zásady žádného kandidáta či kandidátku předem nevylučuje na základě pohlaví. Přesto bývá někdy obtížné diverzitu zajistit. Příkladem je snaha HR oddělení získat do většinově ženského týmu muže na pozici účetní servisního centra.

Zásada rovnosti v odměňování

Pohlaví, věk, sexuální ani názorová orientace nemají vliv na odměňování ve firmě. Platy administrativních pracovníků a pracovnic jsou nastavovány vždy s ohledem na popis funkce, rozsah odpovědnosti a počet podřízených. Systém hodinových mezd na dělnických pozicích má pevnou kategorizaci a mzda se mění za naprosto jasných podmínek, např. na základě tréninku, respektive profesního růstu.

Slaďování osobního a pracovního života

Všichni nesměnující zaměstnanci a zaměstnankyně mají už více než 10 let možnost využívat flexibilní pracovní dobu, která je zakotvena i v kolektivní smlouvě. Pevný časový úsek je určen od 9,00 do 14,00. Zaměstnanci a zaměstnankyně si volí příchody a odchody při povinnosti odpracovat plný fond v rámci aktuálního měsíce. V případě studia je ale možné se souhlasem nadřízeného navštěvovat výuku i v pevném časovém úseku. V nutných případech, jako jsou náhlá indispozice či nemoc, mohou zaměstnanci a zaměstnankyně užívající počítač krátkodobě pracovat z domova. Pokud jde o mateřskou a rodičovskou dovolenou, nepřerušuje firma kontakt s rodiči a dveře do firmy jim zůstávají otevřené jak v době trvání mateřské/ rodičovské, tak po jejím ukončení. Ve firmě zatím chybí praktická zkušenost s rodičovskou dovolenou čerpanou otcem, nicméně zaměstnavatel deklaruje podporu zaměstnancům, kteří by se takto rozhodli.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.