Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Konference "Break The Silence"

22.2.2019  Praha  | 

Spolek Common Law Society ve spolupráci s proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., Vás srdečně zve na konferenci a následný mini moot court k tématu sexuálního násilí, s názvem BREAK THE SILENCE, konanou 22. února 2019.

Více

Nemlčíme - Rozhodli jsme se promluvit o sexuálním násilí.

25.2.2019  Praha  | 

Srdečně Vás zveme na druhé promítání rozhovorů projektu Nemlčíme. Sexuální násilí je větší problém, než si myslíme. Proto jsme se rozhodli nemlčet. V sympatickém Prostoru39 Vám představíme celý projekt, jeho vznik a pustíme vám další rozhovory s lidmi, kteří se svěřili se svým příběhem. Je to surové a drsné, nahání to husí kůži a je nám nepříjemně, ale je potřeba vyvracet mýty, které ve společnosti stále jsou. Forma videí, kde vidíme tvář lidí, kteří sexuální násilí zažili, je silná a emotivní, ale věříme, že to bude přínosem. Nebojte se na místo donést své vlastní názory a obavy. Rádi povedeme večer ve volné diskuzi.

Více
feminismus.czČlánky › Romové a Romky na českém trhu práce

Romové a Romky na českém trhu práce

Romové a Romky na českém trhu práce
O Romech a Romkách a trhu práce má většina z nás nějakou představu, více či méně blízkou realitě. Jaké jsou ale jejich skutečné problémy, se kterými se setkávají při hledání zaměstnání, v čem se jejich situace liší a v čem je stejná jako u většinové společnosti, jsme si povídali s Janou Kvapilovou, vedoucí Centra poradenství a zaměstnanosti IQ Roma servis, o. s. v Brně.
O Romech a Romkách a trhu práce má většina z nás nějakou představu, více či méně blízkou realitě. Jaké jsou ale jejich skutečné problémy, se kterými se setkávají při hledání zaměstnání, v čem se jejich situace liší a v čem je stejná jako u většinové společnosti, jsme si povídali s Janou Kvapilovou, vedoucí Centra poradenství a zaměstnanosti IQ Roma servis, o. s. v Brně.

Jaké problémy mají Romové a Romky na trhu práce, obecně?

Problémy se dělí na dvě hlavní skupiny. Jedním je otevřená nebo skrytá diskriminace, kdy zaměstnavatel, v momentě kdy zjistí, že kandidát či kandidátka na zaměstnání je Rom či Romka, rozhodne se je nepřijmout. V poslední době se ale spíše setkáváme s tím, že na trhu práce pro naše klienty a klientky není dostatek otevřených pozic, které by odpovídaly jejich kvalifikaci. Většina klientek a klientů, kteří dochází do našeho Centra poradenství a zaměstnanosti, má základní vzdělání nebo nedokončené učiliště nebo střední školu. Situace na trhu práce je bohužel taková, že i na pozice, které před recesí byly obsazované lidmi s minimem kvalifikace, např. u úklidových firem nebo jako operátoři či operátorky výroby, jsou dnes vyšší požadavky, střední odborné učiliště nebo i maturita. Nabídka takto kvalifikovaných kandidátů a kandidátek je mnohem vyšší než poptávka a pro naše klienty a klientky je to velká smůla. I proto v dnešní situaci těžko shání práci.

V jakých oborech mají Romové a Romky nejčastěji kvalifikaci?

Nechci mluvit za Romky a Romy plošně, ale co se týče našich klientů a klientek, tak nejčastěji nemají kvalifikaci žádnou, protože často mají pouze základní vzdělání (byť mají mnohdy rozsáhlou praxi). Pokud kvalifikaci mají, jedná se poměrně o průřez obory – strojírenské obory (kovoobrábění), kuchaři a kuchařky atd.

A vaše klientky - ženy?

Mají největší zájem o pozice v úklidových firmách. To souvisí i s tím, že si nevěří a neumějí „prodat“ svoje schopnosti, zkušenosti a praxi, kterou mají. (Což je ale problém našich klientů a klientek obecně, žen i mužů.) V úklidu mají pocit, že není tolik nutné „prodat“, co umí. Přitom si myslím, že by tito lidé často mohli najít práci třeba jako pomocný kuchař či kuchařka apod., ale netroufnou si na to. Ženy, ale i muži, mají také zájem často o pozice operátorů, operátorek výroby u výrobních podniků, které jsou v různých technických parcích okolo Brna.

Většina našich klientek nemá vyšší než základní vzdělání, ale mohou mít například praxi v kantýně. Pak nastoupí na mateřskou a rodičovskou dovolenou, zůstanou třeba s několika dětmi delší dobu doma, profesní sebevědomí jim klesne a neodváží se na stejné pozice vracet. Výběr pozice je také ovlivněn hodně tím, jak je vzdálené místo práce od domova. Nemají většinou auto, a pokud musí řešit doprovod dětí do školy a zároveň do práce cestovat daleko, je to pro ně problém.

U žen v souvislosti s pobytem na mateřské, rodičovské dovolené, péčí o děti a návratem na trh práce, což vše je pro ně z pracovního hlediska hendikep, to tedy vypadá, že jsou zde paralely s většinovou společností

Ano, je to tak. Naše klientky by ocenily například práci na částečné úvazky a flexibilní formy práce. To je jeden z dalších důvodů, proč preferují práci v úklidu. Tam se uklízí brzy ráno, předtím, než se kanceláře otevřou, nebo naopak zase pozdě večer. To těmto ženám umožňuje skloubit zaměstnání s rodinným rozvrhem. Bohužel, podobných úklidových pozic je pro ně otevřeno minimum.

V IQ Roma servis funguje sociálně-právní poradna, s čím se na vás klienti a klientky nejvíce obrací v souvislosti se zaměstnáním?

Největší procento se na nás obrací s tím, že si chce najít práci. Procházíme s nimi inzeráty a spolu vybíráme, co by pro ně vzhledem ke kvalifikaci bylo vhodné, pomáháme rozesílat životopisy a pokud je to nutné a žádoucí, pomáháme i zaměstnavatele kontaktovat. Zároveň jim ale můžeme pomoci zvýšit kompetence k nalezení zaměstnání, tzn. naučit základní práci s počítačem, naučit správnému telefonování, založit si e-mailovou schránku, napsat si životopis tak, aby byli schopni bez naší pomoci dále jednat se zaměstnavatelem. Je to buď na individuální bázi, nebo máme i kurzy PC pro začátečníky a začátečnice apod.

Často se setkáváme s tím, že jsou klienti a klientky potenciálními zaměstnavateli odmítáni pro svůj romský původ, a to právě výhradně a pouze pro svůj romský původ. Tento přístup je v majoritní společnosti velice rozšířen a většina klientů a klientek nevěří, že může být změněn. Klienti a klientky proto nechtějí podnikat kroky k „potrestání“ takovéhoto jednání. Přesto se je alespoň snažíme informovat o tom, jaké zákonné prostředky na svou obranu mají (ponechme teď stranou jejich častou neefektivnost a komplikovanost), a snažíme se motivovat je k tomu, aby je přesto využili.

Setkáváte se i například s problémem diskriminace osob starších 50 let na trhu práce?

Ano, někteří účastníci a účastnice například našich počítačových kurzů jsou z této věkové skupiny. My se snažíme alespoň touto formou jejich pozici na trhu práce zlepšit. Stejně jako u většinové společnosti, dochází k diskriminaci i u Romů a Romek, a to ještě výrazněji, hlavně u mužů. Často vykonávají manuální stavební práce a jejich výkonnost v očích potenciálního zaměstnavatele klesá.

Co může vaše poradna nabídnout zaměstnavatelům?

Zaměstnavatelům nabízíme možnost spolupráce. V naší databázi máme mnoho klientů a klientek, kteří jsou v hledání zaměstnání velmi motivování a svědomití, a přesto se jim často nedaří. Rádi pomůžeme s obsazením volných pozic osobami z řad našich klientů a klientek, které můžeme předvybrat na základě daných požadavků. Také můžeme pomoci se zřízením pracovní pozice v režimu společensky účelného pracovního místa, což je nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, na který významnou měrou finančně přispívá Úřad práce. Pracovní pozice vedená v tomto režimu je pro zaměstnavatele finančně velmi výhodná, ale s jejím zřízením je spojené jisté administrativní zatížení, se kterým ochotně a zdarma pomůžeme.

Jak by se situace Romů a Romek na trhu práce mohla zlepšit? Spočívá problém ve vzdělání?

Zaprvé si myslím, že by bylo potřeba zvýšit úroveň vzdělání na vyšší než základní. Na tomto cíli naše sdružení také pracuje v rámci programu Pro mládež. V našem Centru pro rodiče s dětmi se snažíme s rodinami pracovat , například je přesvědčit, aby se děti přihlásily na základní školu, která není segregovaná, čímž se zvýší možnosti jejich uplatnění. Dále se je snažíme přimět, aby si vybrali vhodný středoškolský nebo učňovský obor a dokončili ho. Tím vším se naplňuje základní předpoklad pro úspěšnost, a to, že mají nějakou kvalifikaci.

Bylo by také dobré rozseknout bludný kruh, který v zaměstnávání Romů a Romek existuje: zaměstnavatelé často nepřijmou romské kandidáty a kandidátky, protože vůči nim mají předsudky. Na druhou stranu ale společnost jednoznačně vyžaduje, aby romská populace pracovala. Pokud ale nedostane příležitost pracovat, naplní předsudek o nepracujících Romech a Romkách.

Ženám a matkám po mateřské a rodičovské dovolené by určitě pomohlo, kdyby se zvýšil podíl flexibilních forem práce, částečných úvazků, které jsou ve světě běžné, ale u nás zatím stále ne - a nebo, mám dojem, že je to pouze u vyšších, kvalifikovanějších pozic.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.