Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Rodině přátelské Aperio

Rodině přátelské Aperio

11. březen 2004  |  Econnect
Občanské sdružení Aperio bylo založeno v r. 2001 s cílem nabízet veřejnosti kvalitní informace z oblasti rodičovství se zvláštním důrazem na lidská a sociální práva.

Občanské sdružení Aperio bylo založeno v r. 2001 s cílem nabízet veřejnosti kvalitní informace z oblasti rodičovství se zvláštním důrazem na lidská a sociální práva.

Aperio věnuje pozornost zejména oblasti práv žen v souvislosti s jejich reprodukční funkcí, a zejména jejich právu rozhodovat o způsobu, místě a poskytovateli porodnických služeb. Zároveň se zabývá oblastí rovných příležitostí souvisejících s rodinou, postavení osob na rodičovské dovolené a zaměstnaných lidí pečujících o děti mladší 15 let.

Současné aktivity

V současné době tým Aperia připravuje zprávu Možnost volby – Žena v systému porodnické péče v ČR. Jedná se v podstatě o výstup hodnotící změny a vývojové trendy v českém porodnictví v průběhu let 1999 – 2003, se zřetelem na dobu, kdy již fungovaly organizace propagující možnost rodit bez lékařských intervencí. Zpráva je připravována jako ucelený zdroj informací pro rodiče, odbornou veřejnost i politickou reprezentaci. První část textu mapuje současný stav porodnictví v ČR, druhá přinese implementační plán konkrétních změn vedoucích k transformaci českých porodnických služeb v souladu s mezinárodními úmluvami o lidských právech a s legislativou Evropské unie, doporučeními WHO, dobrou zahraniční praxí a aktuálními požadavky příjemců porodnické péče v ČR. Pracovní tým průběžně sleduje nově vznikající zdravotnickou legislativu a shromažďujeme připomínky k zákonům se záměrem ovlivnit jejich výslednou podobu v zájmu rodičovské veřejnosti.

Jako příspěvek k problematice rovných příležitostí je zpracovávána studie Možnosti a omezení spojené s plněním rodičovského poslání v ČR. K tomu paní Eva Lábusová z Aperia dodává: „Naším záměrem je prošetřit platnou legislativu související s péčí o rodinu, vyhledat oblasti, které způsobují osobám pečujícím o děti těžkosti a navrhnout a prosadit příslušné změny. Za důležité považujeme navrhnout a prosadit podmínky k tomu, aby si rodiče podle svých potřeb a v kontextu osobního i profesního života mohli vybrat vyhovující a funkční model péče o děti. Konkrétně se jedná např. o dostupnost flexibilních pracovních režimů a služeb souvisejících s péčí o děti, umožnění průběžného sdílení péče o děti oběma rodiči v období rodičovské dovolené či při ošetřování dítěte v době nemoci, apod.“

Své cíle Aperio prosazuje i dalšími legálními způsoby a v případě potřeby neváhá zorganizovat např. veřejná shromáždění či petiční akce. Součástí činnosti je i informační a mediální kampaň, která veřejnosti přináší informace o probíhajících změnách. V minulosti jsme například informovali o kampani Za možnost volby, kterou Aperio pořádalo ve spolupráci s Centrem aktivního porodu, Českou asociací dul, Českou asociací porodních asistentek a Hnutím za aktivní mateřství.

Sdružení Aperio připravuje nové, aktualizované vydání publikace Průvodce porodnicemi ČR. Pro toto nové vydání hledáme osobní zkušenosti žen i mužů s těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Autentické porodní příběhy v písemné podobě budou zařazeny do teoretické části Průvodce (tzv. žlutých stránek) jako praktické dokreslení jednotlivých kapitol. Prosíme všechny, kteří by se o svůj porodní příběh chtěli podělit s našimi čtenáři, aby nám jej zaslali mailem na adresu

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.