Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Rodině přátelské Aperio

Rodině přátelské Aperio

11. březen 2004  |  Econnect
Občanské sdružení Aperio bylo založeno v r. 2001 s cílem nabízet veřejnosti kvalitní informace z oblasti rodičovství se zvláštním důrazem na lidská a sociální práva.

Občanské sdružení Aperio bylo založeno v r. 2001 s cílem nabízet veřejnosti kvalitní informace z oblasti rodičovství se zvláštním důrazem na lidská a sociální práva.

Aperio věnuje pozornost zejména oblasti práv žen v souvislosti s jejich reprodukční funkcí, a zejména jejich právu rozhodovat o způsobu, místě a poskytovateli porodnických služeb. Zároveň se zabývá oblastí rovných příležitostí souvisejících s rodinou, postavení osob na rodičovské dovolené a zaměstnaných lidí pečujících o děti mladší 15 let.

Současné aktivity

V současné době tým Aperia připravuje zprávu Možnost volby – Žena v systému porodnické péče v ČR. Jedná se v podstatě o výstup hodnotící změny a vývojové trendy v českém porodnictví v průběhu let 1999 – 2003, se zřetelem na dobu, kdy již fungovaly organizace propagující možnost rodit bez lékařských intervencí. Zpráva je připravována jako ucelený zdroj informací pro rodiče, odbornou veřejnost i politickou reprezentaci. První část textu mapuje současný stav porodnictví v ČR, druhá přinese implementační plán konkrétních změn vedoucích k transformaci českých porodnických služeb v souladu s mezinárodními úmluvami o lidských právech a s legislativou Evropské unie, doporučeními WHO, dobrou zahraniční praxí a aktuálními požadavky příjemců porodnické péče v ČR. Pracovní tým průběžně sleduje nově vznikající zdravotnickou legislativu a shromažďujeme připomínky k zákonům se záměrem ovlivnit jejich výslednou podobu v zájmu rodičovské veřejnosti.

Jako příspěvek k problematice rovných příležitostí je zpracovávána studie Možnosti a omezení spojené s plněním rodičovského poslání v ČR. K tomu paní Eva Lábusová z Aperia dodává: „Naším záměrem je prošetřit platnou legislativu související s péčí o rodinu, vyhledat oblasti, které způsobují osobám pečujícím o děti těžkosti a navrhnout a prosadit příslušné změny. Za důležité považujeme navrhnout a prosadit podmínky k tomu, aby si rodiče podle svých potřeb a v kontextu osobního i profesního života mohli vybrat vyhovující a funkční model péče o děti. Konkrétně se jedná např. o dostupnost flexibilních pracovních režimů a služeb souvisejících s péčí o děti, umožnění průběžného sdílení péče o děti oběma rodiči v období rodičovské dovolené či při ošetřování dítěte v době nemoci, apod.“

Své cíle Aperio prosazuje i dalšími legálními způsoby a v případě potřeby neváhá zorganizovat např. veřejná shromáždění či petiční akce. Součástí činnosti je i informační a mediální kampaň, která veřejnosti přináší informace o probíhajících změnách. V minulosti jsme například informovali o kampani Za možnost volby, kterou Aperio pořádalo ve spolupráci s Centrem aktivního porodu, Českou asociací dul, Českou asociací porodních asistentek a Hnutím za aktivní mateřství.

Sdružení Aperio připravuje nové, aktualizované vydání publikace Průvodce porodnicemi ČR. Pro toto nové vydání hledáme osobní zkušenosti žen i mužů s těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Autentické porodní příběhy v písemné podobě budou zařazeny do teoretické části Průvodce (tzv. žlutých stránek) jako praktické dokreslení jednotlivých kapitol. Prosíme všechny, kteří by se o svůj porodní příběh chtěli podělit s našimi čtenáři, aby nám jej zaslali mailem na adresu

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.