Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Rodíme (se), jak potřebujeme? je ústřední otázkou Světového týdne respektu k porodu (16.-22.5.2011)

Rodíme (se), jak potřebujeme? je ústřední otázkou Světového týdne respektu k porodu (16.-22.5.2011)

12. květen 2011  |  Hnutí za aktivní mateřství
Kvalita českého porodnictví je stále vyzdvihována jak samotnými  lékaři a lékařkami, tak odbornými společnostmi. Zdůrazňuje se nízká  perinatální úmrtnost i špičkově vybavené velké porodnice. Existuje ale vůbec přímá souvislost mezi kvalitou péče a moderním vybavením? Jsou české porodnice opravdu bezpečné? Zoufalství poučených rodiček: porod je stále nedůstojná   deprimující zkušenost. A pokud ne, dá to velkou práci! Letošní ústřední téma Světového týdne respektu k porodu je vyjádřeno otázkou: RODÍME (SE), JAK POTŘEBUJEME?

TISKOVÁ ZPRÁVA Hnutí za aktivní mateřství 10. května 2011

Kvalita českého porodnictví je stále vyzdvihována jak samotnými  lékaři a lékařkami, tak odbornými společnostmi. Zdůrazňuje se nízká  perinatální úmrtnost i špičkově vybavené velké porodnice. Existuje ale vůbec přímá souvislost mezi kvalitou péče a moderním vybavením? Jsou české porodnice opravdu bezpečné? Zoufalství poučených rodiček: porod je stále nedůstojná   deprimující zkušenost. A pokud ne, dá to velkou práci! Letošní ústřední téma Světového týdne respektu k porodu je vyjádřeno otázkou: RODÍME (SE), JAK POTŘEBUJEME?

Společným cílem ve všech pořádajících zemích je šíření vědecky podložených informací a zlepšení komunikace mezi matkami, respektive rodiči a zdravotníky. Světový týden respektu k porodu
vyhlašuje každoročně AFAR -- Frankofonní aliance za respektovaný porod. Již šestým rokem se připojuje i Česká republika. Hnutí za aktivní mateřství s dalšími spolupracujícími organizacemi v rámci letošního Světového týdne respektu k porodu připravují: Informační festival o těhotenství, porodu a rodičovství UMĚNÍ PORODIT HOMO ECOLOGICUS -- přírodě i člověku šetrné prostředky  nejen pro rodiče a děti a přednáškový program, doplněný filmovými projekcemi a diskusemi. Všednodenní dopoledne jsou vyhražena předem přihlášeným výpravám ze základních a středních škol. Interaktivní program pro ně připravuje Česká asociace dul.

Kdy a kde:


16. - 22. května 2011, Kino Perštýn, Praha*

Doporučujeme:

Slaďování pracovního a soukromého života neboli Work/Life Balance
Pondělí 17.00-18.30
(malý sál)

Seminář účastníky a účastnice uvede do konceptu slaďování a vysvětlí společenský kontext jeho existence a fungování. Dále vyloží základní procesy a nástroje na jeho podporu, od netradičního uspořádaní pracovní doby až k podpoře zaměstnanců a zaměstnankyň pečujících o děti a další členy rodiny.

Druhá část semináře ukáže,  jaké jsou přínosy zavedení programů na podporu slaďování - pro zaměstnané, zaměstnavatele i společnost obecně. Poskytneme také pár praktických tipů pro zavádění těchto programů, zmíníme se o mýtech vážících se ke slaďování a uvedeme několik příkladů dobré praxe v této oblasti.


Vede Mgr. Nina Bosničová, PhD., Gender Studies, o.p.s.
www.genderstudies.cz


Oficiální záštitu nad touto akcí převzalo Hlavní město Praha. Souběžné akce v dalších městech ČR -- každoročně se připojuje mnoho dalších organizací, zejména mateřských center. Jejich seznam i
nabídku programu a další podrobnosti najdete na internetových stránkách www.respektkporodu.cz


   V případě zájmu vám další informace poskytnou:

    Petra Sovová, Hnutí za aktivní mateřství -- 776 465 486, petra.sovova@iham.cz

    Kateřina Klíčová, UNIPA - 734 637 379, klicova@unipa.cz

    Marie Vnoučková, UNIPA - 604 121 569, marie.vnouckova@gmail.com


Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.