Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Rodiče pobírající rodičovský příspěvek si budou moci neomezeně přivydělat

Rodiče pobírající rodičovský příspěvek si budou moci neomezeně přivydělat

6. leden 2004  |  mpsv
Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta a schválila zákon o státní sociální podpoře. Ruší se omezení souběhu výdělku a pobírání rodičovského příspěvku. Rodič, který tento příspěvek pobírá, si tak bude moci neomezeně přivydělávat.
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ KANCELÁŘ MINISTRA
Tisková zpráva

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta Václava Klause a schválila zákon, kterým se mění zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Hlavní změnou je převod kompetencí v oblasti státní sociální podpory z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úřady práce, a to od 1.4.2004. V Praze budou nadále působit úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy. Odvolacími orgány zůstávají krajské úřady a Magistrát Prahy pro hlavní město Prahu.

Mezi dávky státní sociální podpory už nebude patřit příspěvek na dopravu, který se tímto ruší. Dojíždění dětí do školy bude řešit žákovské jízdné. To budou dostávat děti pouze v případě, že dojíždějí do školy mimo své bydliště.

Ruší se omezení souběhu výdělku a pobírání rodičovského příspěvku. Rodič, který tento příspěvek pobírá, si tak bude moci neomezeně přivydělávat.

Pro účely poskytování dávek státní sociální podpory se stanoví, že za příjem OSVČ bude vždy považováno 50% průměrné mzdy v národním hospodářství. Důvodem je zamezení účelového zkreslování údajů o výši příjmů těchto osob pro vznik nároku na dávky státní sociální podpory.

Příjmy nezaopatřených dětí za měsíce červenec a srpen se nebudou zahrnovat do rozhodného příjmu společně posuzovaných osob.. Toto opatření by mělo zvýšit motivaci studentů k výdělečné činnosti v době prázdnin a také se pozitivně odrazí v nárocích na další dávky státní sociální podpory a jejich výši, zejména pak u sociálního příplatku.

V Praze dne 11.12.2003
Kateřina Prejdová, tisková mluvčí MPSV ČR
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.