Feministický a queer tábor 2018 / Feminist and Queer Camp 2018

31.8.2018  

Zveme vás na setkání queer lidí a těch, kdo sympatizují s queer tématikou. Na setkání všech, kdo žerou feminismus, i těch, kdo se nebojí stát u táboráku s feministkama a žvejkat s nima veganský buřty. Kdo se nebojí pohybu, přemýšlení o svém těle, o svých hranicích a hranicích jiných, kdo dokáže respektovat jiné lidi… PŘIJĎTE! Těšit se můžete na víkend plný workshopů, diskuzí, cvičení, kreativity (či alespoň pokusů o ní), koncertů a párty s pivem, limem, koktejlem, sbírání bobříků, táborový karneval a bojovku.

Více

Gender a sebevědomí v uměleckém provozu

21.10.2018  

Diskuze na téma souvislosti sebevědomí a genderu v uměleckém provozu. Jaký vliv na sebevědomí umělkyň a umělců může mít genderová rovnost? V čem je rozdílné postavení umělkyně či umělce vůči institucím? Jak se na uměleckém provozu projevuje mizení umělkyň v důsledku jejich mateřství? Jak vyřešit rozpor uměleckého společenského života a rodičovství zejména v pečující roli? Jaký vliv mají na umělce a umělkyně ekonomické souvislosti, v nichž jejich tvorba vzniká?

Více
feminismus.czČlánky › Queer Studies: kurs v rámci přednášky Gender a historie

Queer Studies: kurs v rámci přednášky Gender a historie

28. únor 2003
Centrum genderových studií FF UK nabízí v LS 2003 v rámci pravidelné přednášky Gender a historie kurs: Queer Studies - Homosexualita, heterosexualita a konstrukce sexuálních identit. Čtvrtek 15.00 – 16.25, FF UK, Hybernská 3 (Šporkův palác), místnost č. 201
přednáší Věra Sokolová, Ph.D.
Centrum genderových studií FF UK nabízí v LS 2003 v rámci pravidelné přednášky Gender a historie kurs: Queer Studies - Homosexualita, heterosexualita a konstrukce sexuálních identit

Kdy? ČTVRTEK, 15.00 – 16.25
Kde? FF UK, Hybernská 3 (Šporkův palác), místnost č. 201
Kdo? Věra Sokolová, Ph.D. (vera.sokolova@volny.cz)
Jak? SOCP/GS 309 – 1/1 Zk; přednáška + diskusní seminář, doprovázený filmovým občasníkem (dle zájmu)

Proč? Záměrem tohoto interdisciplinárního, komparativního kurzu je 1) ukázat, jak se měnily společenské představy a teoretické a politické argumenty o sexualitě a sexuální identitě v průběhu 19. a 20. století a 2) představit vývoj, současný stav a základní problematiku „queer (a gay a lesbických) studií“ jako akademického oboru.

Základním východiskem tohoto kurzu je teze, že sexuální identita je produktem spolupůsobení biologických a kulturně-sociálních faktorů a výsledkem složitého procesu interakce individuálního (a kolektivního) hledání a reflexe a historicko-společenského kontextu. Naše intuitivní chápání sexuality se těmto složitým a spletitým otázkám často brání. Navíc sexualita není neměnným prvkem lidského chování a charakteru, který by byl na různých místech světa a v různých historických obdobích chápán a provozován stejně. Ani dnes není zdaleka jasné, co přesně znamená, když se dvě osoby (ať stejného či rozdílného pohlaví) „milují“ nebo „spolu spí“. Významy citových závazků a sexuálního chování, které tvoří podstatu sexuální identity, jsou značně neprůhledné a často závisí na mocenské struktuře a kulturně-historickém kontextu dané společnosti více než na jedincích samotných. Naše současná společnost rozlišuje mezi „homosexuály“ a „heterosexuály“, a občas mezi tyto dvě kategorie ještě vkládá kategorii „bisexuálů“. Máme tedy zřetelně definované kategorie sexuality, stejně tak jako máme (celkem) jasnou představu o tom, co se počítá jako „pohlavní akt“. Důležité je si ale uvědomit, že ne vždy a všude tomu tak bylo – a je...

V přednáškách a diskusích se zaměříme zejména na otázky konstrukce individuálních a kolektivních sexuálních identit; vývoj a roli „komunity“ v gay, lesbickém, bisexuálním a transgender hnutí; vliv institucionální moci a jazyka na formování sexuality a sexuálních identit; a politické a teoretické důsledky konkrétních argumentů a postojů. Kurz bude probíhat formou interaktivních přednášek a intenzivních diskusí, při kterých bude kladen důraz na samostatné kritické myšlení, interpretaci a reflexi přednášek, zadaných textů, a vizuálního materiálu. Problematika kurzu je členěna zhruba do následujících okruhů:
1. Gender, pohlaví, sexualita: definice pojmů, úskalí jazyka,terminologie, úvod do oboru.
2. Historické definice a pohledy na lásku, sexuální chování, pohlavní akt, touhu, a přitažlivost.
3. „Zrod“ homosexuality a heterosexuality v 19. století: Scientia Sexualis.
4. Medikalizace a biologizace sexuality. Teorie genderu a sexuality. Vývoj oboru.
5. Ideologie a politika. Komunity, hnutí, organizace.
6. Institucionální a kulturní tlaky: kompulsivní heterosexualita a její „přirozenost“.
7. Etiologický přístup: hledání původu (homo)sexuální touhy. „Gay gen“ a „homosexuální mozek.“
8. Bisexualita: nejistota a pokrytectví nebo nový koncepční prostor?
9. Transsexualita, transvestismus a transgender: zní to podobně, ale není to totéž.
10. Sexuální orientace a společnost. Ideologie a právo. Registrované partnerství a rodina.

Stručný výběr z relevantní literatury:
T. Sandfort, J. Schuyf, J. W. Duyvendak, a J. Weeks, ed. Lesbian and Gay Studies: An Introductory, Interdisciplinary Approach (London: Sage Publications, 2000).
Leila Rupp, Vytoužená minulost: Dějiny lásky a sexuality mezi osobami stejného pohlaví (Praha: OWP, 2001).
William Turner, A Genealogy of Queer Theory (Temple University Press, 2000).
Michel Foucault, Vůle k vědění: dějiny sexuality I. (Praha: Hermann a synové, 1999).
Diana Fuss, ed. Inside/Out: Lesbian Theories, Gay Theories (New York: Routledge, 1991).
Stevi Jackson, Heterosexuality in Question (London: Sage Publications, 1999).
Naomi Tucker, ed. Bisexual Politics: Theories, Queries and Visions (Harrington Park Press, 1995).
Evelyn Blackwood, ed. Female Desires: Transgender Practices Across Cultures (Columbia U Press, 1999).
Elizabeth Weed a Naomi Schor, eds. Feminism meets queer theory.( Indiana U Press, 1997).
Michael Warner, The Trouble with Normal: Sex, Politics, and the Ethics of Queer Life (Harvard U Press, 1999).
Dean Hamer and Peter Copeland, The Science of Desire: The Search for the Gay Gene and the Biology of Behavior. (New York: Simon and Schuster, 1994).
And Snitow., ed. Powers of Desire: The Politics of Sexuality. (New York: St. Martin´s Press, 1983).
Thomas Laqueur, Making Sex: Body and Gender from Greeks to Freud (Harvard U Press, 1990).
Judith Halbestram, Female Masculinity (Durham: Duke U Press, 1998).
Ivo Procházka, Jiří Hromada, Homosexualita, společnost a AIDS v ČR (Praha: Orbis, 1995).
Jiří Fanel. Gay historie (Praha: Dauphin, 2000).
Pavlína Jánošová. Homosexualita v názorech v české společnosti. (Praha: Karolinum, 2000).
Leslie Feinberg. Pohlavní štvanci: dějiny translidí (Praha: GG, 2000).

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.