Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Konference "Break The Silence"

22.2.2019  Praha  | 

Spolek Common Law Society ve spolupráci s proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., Vás srdečně zve na konferenci a následný mini moot court k tématu sexuálního násilí, s názvem BREAK THE SILENCE, konanou 22. února 2019.

Více

Nemlčíme - Rozhodli jsme se promluvit o sexuálním násilí.

25.2.2019  Praha  | 

Srdečně Vás zveme na druhé promítání rozhovorů projektu Nemlčíme. Sexuální násilí je větší problém, než si myslíme. Proto jsme se rozhodli nemlčet. V sympatickém Prostoru39 Vám představíme celý projekt, jeho vznik a pustíme vám další rozhovory s lidmi, kteří se svěřili se svým příběhem. Je to surové a drsné, nahání to husí kůži a je nám nepříjemně, ale je potřeba vyvracet mýty, které ve společnosti stále jsou. Forma videí, kde vidíme tvář lidí, kteří sexuální násilí zažili, je silná a emotivní, ale věříme, že to bude přínosem. Nebojte se na místo donést své vlastní názory a obavy. Rádi povedeme večer ve volné diskuzi.

Více
feminismus.czČlánky › Queer Studies: kurs v rámci přednášky Gender a historie

Queer Studies: kurs v rámci přednášky Gender a historie

28. únor 2003
Centrum genderových studií FF UK nabízí v LS 2003 v rámci pravidelné přednášky Gender a historie kurs: Queer Studies - Homosexualita, heterosexualita a konstrukce sexuálních identit. Čtvrtek 15.00 – 16.25, FF UK, Hybernská 3 (Šporkův palác), místnost č. 201
přednáší Věra Sokolová, Ph.D.
Centrum genderových studií FF UK nabízí v LS 2003 v rámci pravidelné přednášky Gender a historie kurs: Queer Studies - Homosexualita, heterosexualita a konstrukce sexuálních identit

Kdy? ČTVRTEK, 15.00 – 16.25
Kde? FF UK, Hybernská 3 (Šporkův palác), místnost č. 201
Kdo? Věra Sokolová, Ph.D. (vera.sokolova@volny.cz)
Jak? SOCP/GS 309 – 1/1 Zk; přednáška + diskusní seminář, doprovázený filmovým občasníkem (dle zájmu)

Proč? Záměrem tohoto interdisciplinárního, komparativního kurzu je 1) ukázat, jak se měnily společenské představy a teoretické a politické argumenty o sexualitě a sexuální identitě v průběhu 19. a 20. století a 2) představit vývoj, současný stav a základní problematiku „queer (a gay a lesbických) studií“ jako akademického oboru.

Základním východiskem tohoto kurzu je teze, že sexuální identita je produktem spolupůsobení biologických a kulturně-sociálních faktorů a výsledkem složitého procesu interakce individuálního (a kolektivního) hledání a reflexe a historicko-společenského kontextu. Naše intuitivní chápání sexuality se těmto složitým a spletitým otázkám často brání. Navíc sexualita není neměnným prvkem lidského chování a charakteru, který by byl na různých místech světa a v různých historických obdobích chápán a provozován stejně. Ani dnes není zdaleka jasné, co přesně znamená, když se dvě osoby (ať stejného či rozdílného pohlaví) „milují“ nebo „spolu spí“. Významy citových závazků a sexuálního chování, které tvoří podstatu sexuální identity, jsou značně neprůhledné a často závisí na mocenské struktuře a kulturně-historickém kontextu dané společnosti více než na jedincích samotných. Naše současná společnost rozlišuje mezi „homosexuály“ a „heterosexuály“, a občas mezi tyto dvě kategorie ještě vkládá kategorii „bisexuálů“. Máme tedy zřetelně definované kategorie sexuality, stejně tak jako máme (celkem) jasnou představu o tom, co se počítá jako „pohlavní akt“. Důležité je si ale uvědomit, že ne vždy a všude tomu tak bylo – a je...

V přednáškách a diskusích se zaměříme zejména na otázky konstrukce individuálních a kolektivních sexuálních identit; vývoj a roli „komunity“ v gay, lesbickém, bisexuálním a transgender hnutí; vliv institucionální moci a jazyka na formování sexuality a sexuálních identit; a politické a teoretické důsledky konkrétních argumentů a postojů. Kurz bude probíhat formou interaktivních přednášek a intenzivních diskusí, při kterých bude kladen důraz na samostatné kritické myšlení, interpretaci a reflexi přednášek, zadaných textů, a vizuálního materiálu. Problematika kurzu je členěna zhruba do následujících okruhů:
1. Gender, pohlaví, sexualita: definice pojmů, úskalí jazyka,terminologie, úvod do oboru.
2. Historické definice a pohledy na lásku, sexuální chování, pohlavní akt, touhu, a přitažlivost.
3. „Zrod“ homosexuality a heterosexuality v 19. století: Scientia Sexualis.
4. Medikalizace a biologizace sexuality. Teorie genderu a sexuality. Vývoj oboru.
5. Ideologie a politika. Komunity, hnutí, organizace.
6. Institucionální a kulturní tlaky: kompulsivní heterosexualita a její „přirozenost“.
7. Etiologický přístup: hledání původu (homo)sexuální touhy. „Gay gen“ a „homosexuální mozek.“
8. Bisexualita: nejistota a pokrytectví nebo nový koncepční prostor?
9. Transsexualita, transvestismus a transgender: zní to podobně, ale není to totéž.
10. Sexuální orientace a společnost. Ideologie a právo. Registrované partnerství a rodina.

Stručný výběr z relevantní literatury:
T. Sandfort, J. Schuyf, J. W. Duyvendak, a J. Weeks, ed. Lesbian and Gay Studies: An Introductory, Interdisciplinary Approach (London: Sage Publications, 2000).
Leila Rupp, Vytoužená minulost: Dějiny lásky a sexuality mezi osobami stejného pohlaví (Praha: OWP, 2001).
William Turner, A Genealogy of Queer Theory (Temple University Press, 2000).
Michel Foucault, Vůle k vědění: dějiny sexuality I. (Praha: Hermann a synové, 1999).
Diana Fuss, ed. Inside/Out: Lesbian Theories, Gay Theories (New York: Routledge, 1991).
Stevi Jackson, Heterosexuality in Question (London: Sage Publications, 1999).
Naomi Tucker, ed. Bisexual Politics: Theories, Queries and Visions (Harrington Park Press, 1995).
Evelyn Blackwood, ed. Female Desires: Transgender Practices Across Cultures (Columbia U Press, 1999).
Elizabeth Weed a Naomi Schor, eds. Feminism meets queer theory.( Indiana U Press, 1997).
Michael Warner, The Trouble with Normal: Sex, Politics, and the Ethics of Queer Life (Harvard U Press, 1999).
Dean Hamer and Peter Copeland, The Science of Desire: The Search for the Gay Gene and the Biology of Behavior. (New York: Simon and Schuster, 1994).
And Snitow., ed. Powers of Desire: The Politics of Sexuality. (New York: St. Martin´s Press, 1983).
Thomas Laqueur, Making Sex: Body and Gender from Greeks to Freud (Harvard U Press, 1990).
Judith Halbestram, Female Masculinity (Durham: Duke U Press, 1998).
Ivo Procházka, Jiří Hromada, Homosexualita, společnost a AIDS v ČR (Praha: Orbis, 1995).
Jiří Fanel. Gay historie (Praha: Dauphin, 2000).
Pavlína Jánošová. Homosexualita v názorech v české společnosti. (Praha: Karolinum, 2000).
Leslie Feinberg. Pohlavní štvanci: dějiny translidí (Praha: GG, 2000).

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.