Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Publikace ABC feminismu se věnuje problematice ženských práv

Publikace ABC feminismu se věnuje problematice ženských práv

Publikace ABC feminismu se věnuje problematice ženských práv
NESEHNUTÍ Brno vydává v těchto dnech pod názvem abc feminismu již druhou publikaci věnovanou problematice ženských práv. Vybrané texty reflektují nejvýznamnější současná témata feministického hnutí, jakými jsou postavení ženy v rodině, rovné příležitosti v zaměstnání, postoj společnosti k ženskému tělu a ženské sexualitě, domácí násilí nebo obchod se ženami, dále přináší vysvětlení problematiky genderové nerovnosti ve společnosti a v jazyce a souhrnný přehled historie ženského hnutí. red
NESEHNUTÍ Brno vydává v těchto dnech pod názvem abc feminismu již druhou publikaci věnovanou problematice ženských práv. Vybrané texty reflektují nejvýznamnější současná témata feministického hnutí, jakými jsou postavení ženy v rodině, rovné příležitosti v zaměstnání, postoj společnosti k ženskému tělu a ženské sexualitě, domácí násilí nebo obchod se ženami, dále přináší vysvětlení problematiky genderové nerovnosti ve společnosti a v jazyce a souhrnný přehled historie ženského hnutí. red

NESEHNUTÍ Brno vydává v těchto dnech pod názvem ABC feminismu již druhou publikaci věnovanou problematice ženských práv. Vybrané texty reflektují nejvýznamnější současná témata feministického hnutí, jakými jsou postavení ženy v rodině, rovné příležitosti v zaměstnání, postoj společnosti k ženskému tělu a ženské sexualitě, domácí násilí nebo obchod se ženami, dále přináší vysvětlení problematiky genderové nerovnosti ve společnosti a v jazyce a souhrnný přehled historie ženského hnutí.

Autorkami textů jsou významné představitelky ženského hnutí v České republice, jako např. Hana Havelková, Hana Maříková nebo Věra Sokolová, působící na UK Praha, nebo Linda Sokačová z Gender Studies, o.p.s. Z brněnského Gender centra při FSS MU se na knize podílely Kateřina Machovcová, Iva Šmídová, Lucie Jarkovská a Jolana Navrátilová. Dalšími brněnskými autorkami jsou humanitní enviromentalistka Dita Dražilová a religionistka Iva Doležalová. Markéta Huňková z organizace Ženy bez násilí a Klára Skřivánková ze sdružení LaStrada svými texty přispěly k pochopení problematiky obchodu se ženami a násilí na ženách. Redaktor Marek Šálek v krátké glose hodnotí zkušenost muže na rodičovské dovolené.

Ženská kampaň NESEHNUTÍ Brno považuje za důležité nabídnout knihu zahrnující stěžejní témata ženského hnutí, a podat tak ucelený přehled dané problematiky běžnému čtenáři přístupnou, čtivou formou. Název ABC feminismu podle nás dobře vystihuje náš záměr předložit knihu, která by sloužila jako základ, bez něhož nelze poznat víc, jak je tomu u prvních písmen abecedy, která vás přivedou k dalšímu poznání.

Publikace stojí 120,- Kč a můžete ji zakoupit přímo u Nesehnutí (Údolní 44, Brno 602 00) http://zenskaprava.ecn.cz nebo ve Feministickém internetovém knihkupectví.

Zdroj: tisková zpráva k vydání knihy od Nesehnutí Brno
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.