Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Publikace ABC feminismu se věnuje problematice ženských práv

Publikace ABC feminismu se věnuje problematice ženských práv

Publikace ABC feminismu se věnuje problematice ženských práv
NESEHNUTÍ Brno vydává v těchto dnech pod názvem abc feminismu již druhou publikaci věnovanou problematice ženských práv. Vybrané texty reflektují nejvýznamnější současná témata feministického hnutí, jakými jsou postavení ženy v rodině, rovné příležitosti v zaměstnání, postoj společnosti k ženskému tělu a ženské sexualitě, domácí násilí nebo obchod se ženami, dále přináší vysvětlení problematiky genderové nerovnosti ve společnosti a v jazyce a souhrnný přehled historie ženského hnutí. red
NESEHNUTÍ Brno vydává v těchto dnech pod názvem abc feminismu již druhou publikaci věnovanou problematice ženských práv. Vybrané texty reflektují nejvýznamnější současná témata feministického hnutí, jakými jsou postavení ženy v rodině, rovné příležitosti v zaměstnání, postoj společnosti k ženskému tělu a ženské sexualitě, domácí násilí nebo obchod se ženami, dále přináší vysvětlení problematiky genderové nerovnosti ve společnosti a v jazyce a souhrnný přehled historie ženského hnutí. red

NESEHNUTÍ Brno vydává v těchto dnech pod názvem ABC feminismu již druhou publikaci věnovanou problematice ženských práv. Vybrané texty reflektují nejvýznamnější současná témata feministického hnutí, jakými jsou postavení ženy v rodině, rovné příležitosti v zaměstnání, postoj společnosti k ženskému tělu a ženské sexualitě, domácí násilí nebo obchod se ženami, dále přináší vysvětlení problematiky genderové nerovnosti ve společnosti a v jazyce a souhrnný přehled historie ženského hnutí.

Autorkami textů jsou významné představitelky ženského hnutí v České republice, jako např. Hana Havelková, Hana Maříková nebo Věra Sokolová, působící na UK Praha, nebo Linda Sokačová z Gender Studies, o.p.s. Z brněnského Gender centra při FSS MU se na knize podílely Kateřina Machovcová, Iva Šmídová, Lucie Jarkovská a Jolana Navrátilová. Dalšími brněnskými autorkami jsou humanitní enviromentalistka Dita Dražilová a religionistka Iva Doležalová. Markéta Huňková z organizace Ženy bez násilí a Klára Skřivánková ze sdružení LaStrada svými texty přispěly k pochopení problematiky obchodu se ženami a násilí na ženách. Redaktor Marek Šálek v krátké glose hodnotí zkušenost muže na rodičovské dovolené.

Ženská kampaň NESEHNUTÍ Brno považuje za důležité nabídnout knihu zahrnující stěžejní témata ženského hnutí, a podat tak ucelený přehled dané problematiky běžnému čtenáři přístupnou, čtivou formou. Název ABC feminismu podle nás dobře vystihuje náš záměr předložit knihu, která by sloužila jako základ, bez něhož nelze poznat víc, jak je tomu u prvních písmen abecedy, která vás přivedou k dalšímu poznání.

Publikace stojí 120,- Kč a můžete ji zakoupit přímo u Nesehnutí (Údolní 44, Brno 602 00) http://zenskaprava.ecn.cz nebo ve Feministickém internetovém knihkupectví.

Zdroj: tisková zpráva k vydání knihy od Nesehnutí Brno
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.