Gender Mainstreaming in Public Participation

29.11.2017  Praha  | 

Odborný seminář je určen především pro architekty/ky a další odborníky/ce zabývající se plánováním veřejných prostor či participačními procesy. Cílem je představit koncept gender mainstreamingu, ukázat jeho praktické využití a seznámit účastníky/ce s metodikou, jak genderově senzitivní plánování a participační procesy aplikovat v praxi a ve vlastních projektech.

 

Více

Mezinárodní den proti násilí na ženách

30.11.2017  Praha  | 

Zástupci České ženské lobby, sítě 32 organizací podporujících práva žen v České republice a člena Evropské ženské lobby, budou diskutovat o různých formách násilí, jeho prevenci a důsledcích a o významu Istanbulské úmluvy.

 

Více

Konference Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností

11.12.2017  Praha  | 

Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. zve na konferenci Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností

Více
feminismus.czČlánky › Pro ženy jídlo zdarma!

Pro ženy jídlo zdarma!

11. červen 2003  | Pavel Cvrček
Na začátku června mne z pohledu rovnosti pohlaví trochu vyděsila marketingová akce obchodního domu IKEA, kde bylo v oddíle restaurace a bar nabízeno ženám a pouze jim prostřednictvím veliké vývěsky jedno jídlo zdarma, bez jakýchkoliv dalších podmínek.
Na začátku června mne z pohledu rovnosti pohlaví trochu vyděsila marketingová akce obchodního domu IKEA, kde bylo v oddíle restaurace a bar nabízeno ženám a pouze jim prostřednictvím veliké vývěsky jedno jídlo zdarma, bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Podotýkám, že patřím do příjmové skupiny, ve které si mohu dovolit uhradit teplé jídlo v restauraci a proto ze mne nemluví závist, že jsem neušetřil 40 korun. Domnívám se však, že se tato akce dotkla vzájemnosti při prosazování rovnosti mužů a žen ve všech oblastech, tedy i na veřejném trhu.

Svou zajímavou marketingovou akcí ukázala IKEA nejen zajímavý postoj k cca 48 % mužské populace (asi toho více snědí?), ale dotkli se podle mne i populace ženské. Pravděpodobně se zde domnívají, že si v dnešní společnosti ženy v ČR nejsou schopny opatřit stejné prostředky, aby si mohli koupit jídlo v OD IKEA jako muži? Že by snad z pohledu OD IKEA byly ženy méně schopné zaplatit oběd v ceně cca 40 korun? Co chce zahraniční kolos naznačit tím, že nabízí jen ženám jídlo zdarma, bez dalšího omezení, třeba nákupem? Nebo nechtějí naopak veřejnosti říci, že muž bude zatažen svou ženou do restaurace pod příslibem potraviny pro ženu zdarma, která ve své "tužbě" nakupovat levné jidlo, donutí partnera utratit nějaké peníze tím, že mu bude konzumujíc jídlo zdarma dělat chutě a tak se společnosti IKEA vložené peníze vrátí od nenasyceného muže? Nevím a nerozumím, co si myslí v OD IKEA o ženách, ale i mužích a nelíbí se mi to.

Je to sice drobnost, ale domnívám se že rovnost žen a mužů by měla být zajištěna ve všech odvětvích, fungovat oboustranně a ve vzájemné úctě. Velmi pochybuji, že takovou reklamu by si v IKEA mohla dovolit třeba ve Švédsku, kde je rovnost mužů a žen na mnohem vyšší úrovni a odhaduji, že je určena především pro postsocialistické trhy.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.