Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Pro ženy jídlo zdarma!

Pro ženy jídlo zdarma!

11. červen 2003  | Pavel Cvrček
Na začátku června mne z pohledu rovnosti pohlaví trochu vyděsila marketingová akce obchodního domu IKEA, kde bylo v oddíle restaurace a bar nabízeno ženám a pouze jim prostřednictvím veliké vývěsky jedno jídlo zdarma, bez jakýchkoliv dalších podmínek.
Na začátku června mne z pohledu rovnosti pohlaví trochu vyděsila marketingová akce obchodního domu IKEA, kde bylo v oddíle restaurace a bar nabízeno ženám a pouze jim prostřednictvím veliké vývěsky jedno jídlo zdarma, bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Podotýkám, že patřím do příjmové skupiny, ve které si mohu dovolit uhradit teplé jídlo v restauraci a proto ze mne nemluví závist, že jsem neušetřil 40 korun. Domnívám se však, že se tato akce dotkla vzájemnosti při prosazování rovnosti mužů a žen ve všech oblastech, tedy i na veřejném trhu.

Svou zajímavou marketingovou akcí ukázala IKEA nejen zajímavý postoj k cca 48 % mužské populace (asi toho více snědí?), ale dotkli se podle mne i populace ženské. Pravděpodobně se zde domnívají, že si v dnešní společnosti ženy v ČR nejsou schopny opatřit stejné prostředky, aby si mohli koupit jídlo v OD IKEA jako muži? Že by snad z pohledu OD IKEA byly ženy méně schopné zaplatit oběd v ceně cca 40 korun? Co chce zahraniční kolos naznačit tím, že nabízí jen ženám jídlo zdarma, bez dalšího omezení, třeba nákupem? Nebo nechtějí naopak veřejnosti říci, že muž bude zatažen svou ženou do restaurace pod příslibem potraviny pro ženu zdarma, která ve své "tužbě" nakupovat levné jidlo, donutí partnera utratit nějaké peníze tím, že mu bude konzumujíc jídlo zdarma dělat chutě a tak se společnosti IKEA vložené peníze vrátí od nenasyceného muže? Nevím a nerozumím, co si myslí v OD IKEA o ženách, ale i mužích a nelíbí se mi to.

Je to sice drobnost, ale domnívám se že rovnost žen a mužů by měla být zajištěna ve všech odvětvích, fungovat oboustranně a ve vzájemné úctě. Velmi pochybuji, že takovou reklamu by si v IKEA mohla dovolit třeba ve Švédsku, kde je rovnost mužů a žen na mnohem vyšší úrovni a odhaduji, že je určena především pro postsocialistické trhy.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.