Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více

Uvedení tématu sexuálního násilí do českého výzkumu dějin druhé světové války a jejích následků – Workshop

1.2.2019  Praha  | 

Ačkoliv se v uplynulých čtyřiceti letech intenzivně rozvíjel historický výzkum sexuálního násilí, v českém prostředí toto téma stále představuje pověstné bílé místo. A to chceme změnit. V souladu s tezí Susan Brownmiller v níž je znásilnění výrazem moci, nikoli chtíče, nabízí náš workshop uvedení do tohoto tématu. Usilujeme zejména o propojení badatelů, kteří se daným tématem zabývají nebo by o něm chtěli v budoucnu psát. Jednodenní workshop, s účastí Reginy Mühlhäuser a Anny Hájkové, propojí ve třech blocích úvodní metodologickou přednášku s představením případových studií a reflektovanou prací s prameny.

Více
feminismus.czČlánky › Pro registrované partnerství je téměř polovina obyvatel České republiky

Pro registrované partnerství je téměř polovina obyvatel České republiky

9. březen 2003  |  Econnect
Pro uzákonění soužití lidí stejného pohlaví je téměř polovina obyvatel České republiky, uvádí výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Z výsledků výzkumu postojů veřejnosti zaměřeného obecně na kontroverzní témata partnerského soužití vyplynulo, že s uzákoněním registrovaného partnerství souhlasí 49 procent dotázaných.

Pro uzákonění soužití lidí stejného pohlaví je téměř polovina obyvatel České republiky, uvádí výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Z výsledků výzkumu postojů veřejnosti zaměřeného obecně na kontroverzní témata partnerského soužití vyplynulo, že s uzákoněním registrovaného partnerství souhlasí 49 procent dotázaných.

S legislativním řešením otázky soužití parterů stejného pohlaví souhlasí zejména lidé mladší třiceti let, nesouhlas s registrovaným partnerstvím pak vyslovili převážně dotázaní starší 60 let. Podle informací CVVM nemá stále méně lidí – ve srovnání s předchozími výzkumy na stejné téma – na tuto otázku vyhraněný názor. "Svědčí to o tom, že otázka registrovaného partnerství se již dostala do povědomí širší veřejnosti," uvedla autorka výzkumu Gabriela Šamanová. Významný rozdíl v postojích k otázce registrovaného partnerství zaznamenal výzkum u věřících a u ateistů; s uzákoněním registrovaného partnerství nesouhlasí přesně dvakrát více věřících než lidí bez vyznání.

Registrované partnerství však u nás stále není možné. Návrh zákona o partnerském soužití osob stejného pohlaví schválila česká vláda v září roku 2001 – ve svém návrhu mimo jiné zdůraznila, že osoby stejného pohlaví nesmějí osvojovat děti, ale mohou uzavírat partnerství a po partnerovi třeba pobírat důchod. O měsíc později však Poslanecká sněmovna návrh zákona vrátila vládě k dopracování hned v prvním čtení. Návrh tehdy neprošel těsnou většinou: vrátit se jej rozhodlo 85 poslanců ze 166 přítomných, 60 poslanců bylo proti; vrácení podpořili všichni poslanci KDU-ČSL, někteří unionisté a téměř celá ODS. Nově zpracovaný návrh zákona předložili v listopadu loňského roku poslaneckým klubům také aktivisté G-Ligy, kteří věří, že jejich návrh se stane základem pro text, který bude v co nejbližší době předložen Poslanecké sněmovně.

Další zemí na světě, která oficiálně uznává svatby gayů a lesbiček, se přitom minulý týden jako druhá v pořadí stala Belgie – rozhodlo to tom hlasování v belgickém federálním parlamentu 30. ledna. Na rozdíl od Holandska, které obdobný zákon přijalo jako první už před dvěma lety, belgické páry nemohou adoptovat děti, a to i přes nevůli socialistických a ekologických stran. "Je to popírání reality - řadu dětí už dnes vychovávají páry složené jen z mužů nebo z žen. Je to jasné pokrytectví - jedinec děti adoptovat může, ale homosexuální pár nikoli," okomentovala ustanovení socialistka Karine Lalieuxová. Tento ústupek však údajně pomohl hladkému vítězství při hlasování, kdy zákon podpořilo 91 poslanců, proti hlasovalo 22 poslanců většinou z řad křesťanských demokratů a z extrémně nacionalistického Vlámského bloku a 9 poslanců se hlasování zdrželo. Zákon byl již schválen i Senátem.

Nově schválený zákon s výjimkou adopce a osvojení přiznává homosexuálním partnerům tatáž práva, kterými disponují manželské páry: mimo jiné práva vlastnická, dědická a práva na informace o zdravotním stavu nemocného partnera. Adopce dítětem párem zůstává nemožná – bude-li například v lesbickém páru biologická matka dítěte, bude považována za jediného rodiče. V Holandsku, které dovoluje gay a lesbickým manželstvím adoptovat děti, této možnosti využívá každé třinácté manželství, většinou ženské páry. V Belgii budou moci být první manželství uzavřena čtyři měsíce po zveřejnění plného znění zákona v belgickém Úředním věstníku.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.