Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Příručka Mam(m)o miri pomáhá hlavně ostýchavým ženám

Příručka Mam(m)o miri pomáhá hlavně ostýchavým ženám

14. listopad 2003  | Marta Hudečková  |  Romano Hangos
Romská ženská skupina Manushe od svého založení v roce 2000 realizuje dlouhodobý projekt Edukace, sebevědomí, emancipace. Hlavním cílem je vzdělaná, nezávislá, emancipovaná a sebevědomá romská žena, schopná vyjádřit své potřeby a požadavky, bojovat za ně a zlepšit své životní podmínky.
Romská ženská skupina Manushe od svého založení v roce 2000 realizuje dlouhodobý projekt Edukace, sebevědomí, emancipace. Hlavním cílem je vzdělaná, nezávislá, emancipovaná a sebevědomá romská žena, schopná vyjádřit své potřeby a požadavky, bojovat za ně a zlepšit své životní podmínky.

Jednou z aktivit v rámci tohoto projektu byl nedávný workshop Ženy to umějí, jehož účastnice navrhovaly projekty, o kterých si myslí, že by byly přínosné pro ženskou romskou populaci. Jeden z navrhovaných projektů se týkal propagace mammografie. Název příručky parafrázuje romské zvolání Mamo miri!, což znamená v češtině Mámo moje! Je hrou slov, protože v latině slovo mamma znamená prs.

Proč mamografie?

Zhoubné onemocnění prsu je statisticky nejčastějším onkologickým onemocněním žen. Ročně lékaři zjistí více než 4500 nových případů. Během pilotního projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny se prokázalo, že včasné zachycení je jednou ze základních podmínek úspěšného vyléčení.
Mezi romskými ženami není dostatečně rozvinuta osvětová činnost o této nemoci: jsou ostýchavé a preventivní vyšetření na specializovaných pracovištích, kde jsou mnohdy jako odborníci muži, jsou pro ně velmi nepříjemná.

Onemocnění rakovinou prsu je podmíněno i geneticky. Podle některých názorů by vzájemná provázanost romských rodin, kdy dochází častěji k příbuzenským sňatkům, možná mohla vést k častějšímu výskytu tohoto onemocnění.

Ke zlepšení informovanosti o nemoci a důležitosti preventivního vyšetření má napomoci příručka. Zkušenost romské ženské skupiny Manushe ukazuje, že publikace jsou jedním z nejlepších prostředků, jak se specifická tematika může přiblížit a vysvětlit romským ženám. Důležité je připravit publikaci tak, aby byla srozumitelná pro co nejširší okruh žen bez ohledu na vzdělání, sociální postavení apod. Existující publikace s touto tematikou jsou pro Romky nesrozumitelné, a zejména nedostupné, jelikož jsou distribuované pouze ve zdravotnických zařízeních pro ženy.
Příručka připravená skupinou Manushe se skládá z těchto částí:

1. obsahuje základní informace o zhoubném onemocnění prsu a jeho důsledcích. Nastíňuje důsledky tělesné, duševní i sociální, což by mělo vést k poznání důležitosti prevence (včasné odhalení onemocnění vede k úspěšné léčbě a vyléčení).

2. podává návod, jak provádět samovyšetření prsu. Pomocí obrázků a vysvětlivek se ženy naučí vyšetřovat se samy.

3. vysvětluje postupy lékařského vyšetření tak, aby se ženy zbavily obav a nepříjemných pocitů, které pramení z tradiční výchovy v romské rodině.

4. vysvětluje, jak postupovat, pokud chce žena uplatnit své právo na bezplatné vyšetření prsu mammografem, tzn. rady, jak se dostat do zdravotnických zařízení provádějících mammografii.
Příručka Ma(m)mo miri je distribuována členkami romské ženské skupiny Manushe a bezplatně doručena zejména ženám z rizikové skupiny nad 45 let věku.

Informace o partnerech a spolupracovnících, kteří se podíleli na realizaci projektu Ma(m)mo miri:
Martina Horváthová (koordinátorka odborného týmu, která připravila text příručky, studentka lékařské fakulty Univerzity Karlovy a aktivní členka romské ženské skupiny Manushe, aktivistka občanského sdružení Athinganoi), Lidija Grebo (koordinátorka projektu, absolventka právnické fakulty, koordinovala projektu Světový romský den, Bezplatná právní pomoc pro romské ženy, dále Integrace zespodu a Edukace, sebevědomí, emancipace).
Na přípavě příručky se podílely: Mama Cash Fund for Women, OSI Roma Participation Program, Datapont, s. r. o.

Marta Hudečková,
předsedkyně ženské romské skupiny Manushe

Převzato z listu Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou vlády ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel./fax: 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.