We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Žižkovská noc 2019 - Ženy v kultuře

23.3.2019  Praha  | 

Stále lze v některých galeriích a uměleckých sbírkách najít ženy pouze jako múzy, milenky a děvy umělců. Na ženu jako umělkyni narazíme jenom zřídka. Čím to je? V průběhu historie umění jsou umělkyně pevnou a silnou součástí umělecké scény, ale proč nejsou vidět? Téma genderového diskurzu je na větším počátku v České republice než jinde. Až od 80. a 90. let se na české scéně toto téma začalo řešit. Ženy nebyly přijímány na umělecké akademie, které udávaly směr. Nejsou brány vážně. Patriarchát ve společnosti. 4. vlna feminismu, která řeší sexismus. Tohle mohla udělat jenom ženská. Pojem „Ženské umění”. Šovinismus. Obtěžování. Bytí děva v kultuře.
 

Více

Neohrožené ženy v komiksu: Setkání s Martou Breen

25.3.2019  Praha  | 

Skandinávský dům, nakladatelství Argo a Kavárna co hledá jméno zvou na setkání s Martou Breen u příležitosti vydání knihy Neohrožené ženy. Sto padesát let boje za volnost, rovnost a sesterství v překladu Jitky Jindřiškové.

Více
feminismus.czČlánky › Příručka Mam(m)o miri pomáhá hlavně ostýchavým ženám

Příručka Mam(m)o miri pomáhá hlavně ostýchavým ženám

14. listopad 2003  | Marta Hudečková  |  Romano Hangos
Romská ženská skupina Manushe od svého založení v roce 2000 realizuje dlouhodobý projekt Edukace, sebevědomí, emancipace. Hlavním cílem je vzdělaná, nezávislá, emancipovaná a sebevědomá romská žena, schopná vyjádřit své potřeby a požadavky, bojovat za ně a zlepšit své životní podmínky.
Romská ženská skupina Manushe od svého založení v roce 2000 realizuje dlouhodobý projekt Edukace, sebevědomí, emancipace. Hlavním cílem je vzdělaná, nezávislá, emancipovaná a sebevědomá romská žena, schopná vyjádřit své potřeby a požadavky, bojovat za ně a zlepšit své životní podmínky.

Jednou z aktivit v rámci tohoto projektu byl nedávný workshop Ženy to umějí, jehož účastnice navrhovaly projekty, o kterých si myslí, že by byly přínosné pro ženskou romskou populaci. Jeden z navrhovaných projektů se týkal propagace mammografie. Název příručky parafrázuje romské zvolání Mamo miri!, což znamená v češtině Mámo moje! Je hrou slov, protože v latině slovo mamma znamená prs.

Proč mamografie?

Zhoubné onemocnění prsu je statisticky nejčastějším onkologickým onemocněním žen. Ročně lékaři zjistí více než 4500 nových případů. Během pilotního projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny se prokázalo, že včasné zachycení je jednou ze základních podmínek úspěšného vyléčení.
Mezi romskými ženami není dostatečně rozvinuta osvětová činnost o této nemoci: jsou ostýchavé a preventivní vyšetření na specializovaných pracovištích, kde jsou mnohdy jako odborníci muži, jsou pro ně velmi nepříjemná.

Onemocnění rakovinou prsu je podmíněno i geneticky. Podle některých názorů by vzájemná provázanost romských rodin, kdy dochází častěji k příbuzenským sňatkům, možná mohla vést k častějšímu výskytu tohoto onemocnění.

Ke zlepšení informovanosti o nemoci a důležitosti preventivního vyšetření má napomoci příručka. Zkušenost romské ženské skupiny Manushe ukazuje, že publikace jsou jedním z nejlepších prostředků, jak se specifická tematika může přiblížit a vysvětlit romským ženám. Důležité je připravit publikaci tak, aby byla srozumitelná pro co nejširší okruh žen bez ohledu na vzdělání, sociální postavení apod. Existující publikace s touto tematikou jsou pro Romky nesrozumitelné, a zejména nedostupné, jelikož jsou distribuované pouze ve zdravotnických zařízeních pro ženy.
Příručka připravená skupinou Manushe se skládá z těchto částí:

1. obsahuje základní informace o zhoubném onemocnění prsu a jeho důsledcích. Nastíňuje důsledky tělesné, duševní i sociální, což by mělo vést k poznání důležitosti prevence (včasné odhalení onemocnění vede k úspěšné léčbě a vyléčení).

2. podává návod, jak provádět samovyšetření prsu. Pomocí obrázků a vysvětlivek se ženy naučí vyšetřovat se samy.

3. vysvětluje postupy lékařského vyšetření tak, aby se ženy zbavily obav a nepříjemných pocitů, které pramení z tradiční výchovy v romské rodině.

4. vysvětluje, jak postupovat, pokud chce žena uplatnit své právo na bezplatné vyšetření prsu mammografem, tzn. rady, jak se dostat do zdravotnických zařízení provádějících mammografii.
Příručka Ma(m)mo miri je distribuována členkami romské ženské skupiny Manushe a bezplatně doručena zejména ženám z rizikové skupiny nad 45 let věku.

Informace o partnerech a spolupracovnících, kteří se podíleli na realizaci projektu Ma(m)mo miri:
Martina Horváthová (koordinátorka odborného týmu, která připravila text příručky, studentka lékařské fakulty Univerzity Karlovy a aktivní členka romské ženské skupiny Manushe, aktivistka občanského sdružení Athinganoi), Lidija Grebo (koordinátorka projektu, absolventka právnické fakulty, koordinovala projektu Světový romský den, Bezplatná právní pomoc pro romské ženy, dále Integrace zespodu a Edukace, sebevědomí, emancipace).
Na přípavě příručky se podílely: Mama Cash Fund for Women, OSI Roma Participation Program, Datapont, s. r. o.

Marta Hudečková,
předsedkyně ženské romské skupiny Manushe

Převzato z listu Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou vlády ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel./fax: 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.