Feminismus po česku aneb žena mezi socialismem a kapitalismem

30.5.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jaké vize měly ženy domáhající se při vzniku republiky volebního práva? Podařilo se jim prosadit, co požadovaly? A co přinesl ženám socialismus? Zdiskreditoval feministické hodnoty? A co pro ně znamenal polistopadový nástup neoliberalismu? Z různých perspektiv o proměnách postavení žen a o konstruktech ženství před a po roce 1989.

Více

Jak jsme vnímali emancipaci

31.5.2018  Praha  | 

Setkání dvou generací je hlavním motivem dalšího diskusního večera na půdě Knihovny Gender Studies. Pavel Kohout, Alena Wagnerová a Michaela Marksová Tominová se společně zamyslí nad minulostí a budoucností ženské emancipace u nás. Debatovat budou nad proměnami mužství a ženství, které zaznamenali v celospolečenském kontextu, ve svém okolí i osobní zkušenosti napříč druhou polovinou minulého století až do současnosti. Jaké proměny vystupující zažili během svých životů a jak je reflektují po osobní stránce - ve svých vlastních životních rolích a ve své práci? Jak se vyvíjely role žen a mužů ve společnosti a veřejném prostoru, v rodině a ve vztazích například v období socialismu nebo v 90. letech? Jaká je situace v poslední době? A jaký je vztah emancipace a feminismu – proč se české ženy snáze identifikují s vlastní emancipovaností než s ideou feminismu? Vylučují se tyto pojmy vzájemně nebo jdou ruku v ruce? Na diskusním večeru budeme hledat odpovědi na tyto i další otázky, přijďte diskutovat i Vy o tom, co Vás zajímá.

Více

Your Life is Waiting

5.6.2018  Praha  | 

Panelová diskuse o psychiatrickém étosu proběhne v rámci uměleckého projektu Institut Úzkosti. V diskusi se budou zkoumat sociopolitické faktory utvářející psychiatrický étos v českém kontextu i mimo něj. Jak jsou psychiatrické poruchy vymýšleny a konstruovány jako vědecká fakta? Jakou roli v tomto procesu hrají státní instituce? Jak psychiatrický étos ovlivňuje společenské struktury a narativ jáství, který je v nich produkován? Je psychiatrie symptomem kapitalismu a patriarchátu?

Více
feminismus.czČlánky › Předstírej, že to umíš, dokud se to nenaučíš

Předstírej, že to umíš, dokud se to nenaučíš

Předstírej, že to umíš, dokud se to nenaučíš

Jill Morgenthaler, jedna z prvních žen v americké armádě sepsala své zkušenosti s vedením lidí a tato její kniha právě vychází i v češtině pod názvem Nebojte se převzít velení. Lze ji číst jako klasickou příručku o tom, jak si osvojit top manažerské dovednosti, ale daleko zajímavější je sledovat postřehy ženy, která byla ambiciózní a dokázala se prosadit v prostředí, kde jí každý den dávali najevo, že tam nepatří.

Jill Morgenthaler vstoupila do armády po vzoru svého otce, profesionálního vojáka. Bylo to v 70. letech, v době, kdy pro ženy teprve vznikaly pozice v záložních sborech, a ty byly navíc jen zkušební. Armáda ale pro svou profesionalizaci potřebovala lidi, takže ať chtěla nebo nechtěla, musela začít brát ženy ve svých řadách vážně. To se ale nestalo přes noc a ženy, které se jako první průkopnice odhodlaly ke vstupu do armády, měly velmi těžkou cestu a musely neustále všem okolo dokazovat, že mohou být užitečné nejen při ošetřování ran a vyplňování papírů.

To, že většina mužů v armádě ženy nechce, věděla Jill Morgenthaler už v okamžiku, kdy začala studovat na vojenské akademii. Typickým projevem jejích mužských kolegů byla přezíravost anebo naopak nechtěná pozornost. To první vyřešila cílevědomou prací, díky níž vystoupala na žebříčku až do hodnosti plukovnice – v armádní hierarchii ale i tak nebylo samozřejmostí, že výše postavené osobě je vždy projevován respekt. Poradit si s přemírou pozornosti bylo problematičtější, kultuře sexismu se někdy musela přizpůsobit, jindy proti ní úspěšně bojovala. V 70. letech byl sexismus (ale i rasismus) v americké armádě poměrně běžnou záležitostí, koncept rovných příležitostí pro všechny se teprve rodil, a tak měli příslušníci etnických menšin i ženy, které byly v armádě také v absolutní menšině, velmi těžkou pozici. Ještě komplikovanější situaci musely čelit lesby (a stejně tak gayové), protože homosexualita byla v armádě trestná až do roku 1993 – hrozilo jim propuštění se ztrátou cti a bez nároku na výslužné a další benefity.

Příběh Jill Morgenthaler dobře ilustruje obecně známý fakt, že žena musí být až abnormálně silná osobnost, aby se dokázala prosadit do vysoké vedoucí pozice v mužském kolektivu. Překážkám, které musela překonat, nemusel čelit žádný její mužský kolega. Jako příslušnice menšiny se třeba musela vyrovnat s tím, že ženám byla přisuzována jakási kolektivní vina. Například v devadesátých letech se prokázalo několik případů, kdy vysoce postavení představitelé armády sexuálně zneužili ženy nižších hodností. K ženám v armádě pak mnozí muži přistupovali s podezřením, představovaly hrozbu, že je svedou, obviní a zničí jejich kariéru. Pracovat v této atmosféře bylo možné jen s velkou dávkou sebevědomí. Po narození druhého dítěte Jill proti její vůli sesadili na nižší pozici s odůvodněním, že je to pro její dobro a bude tak mít méně stresující náplň práce. Tento nelegální postup nakonec vyřešila tím, že se nechala přeřadit k jinému týmu.

Po pěti letech aktivní služby – působila mimo jiné v Koreji, Bosně a Iráku, sloužila dvacet pět let v záloze. Poté z armády odešla, zužitkovala nabyté zkušenosti a začala se živit přednášením o vedení lidí, krizovém managementu a krizové komunikaci. A podobně jako řada jiných úspěšných žen, za všechny jmenujme tu nejznámější, ředitelku Facebooku Sheryl Sandberg, vydala knihu.

V předmluvě k českému vydání se uvádí, že „její doporučení o leadershipu prošla testem válečných zón a tvrdé maskulinní hierarchie americké armády“. Autorka skutečně podává návod, jak obstát v drsném prostředí a jak se v něm prosadit. Cíl individuálního úspěchu ale pro ni není primární, stěžejní důraz klade na to, jak vést tým a jak dosáhnout především úspěchu kolektivního. Její hlavní zásadou je jednat se všemi, ať už podřízenými či nadřízenými, s respektem. Doporučené postupy ilustruje na vlastních zkušenostech, což vyznívá někdy trochu zjednodušeně a banálně, jakoby aplikace schematických návodů byla univerzálně fungujícím receptem na úspěch.

Z knihy si přesto mohou něco odnést jak ženy, tak muži. Některá doporučení totiž platí obecně. Například nepodceňujte překážku a zároveň se nedívejte daleko před sebe, abyste se nezalekli překážek následujících. Specificky ženám pak autorka mimo jiné radí, aby si řekly o povýšení dřív, než na ně budou připraveny. To koresponduje se známou skutečností, že ženy zpravidla čekají, až budou připraveny alespoň z osmdesáti procent, kdežto muži si o povýšení řeknou, když jsou připraveni z pouhých dvaceti procent.

Jill Morgenthalerová: Nebojte se převzít velení, Motiv Press, 2017

 

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.