Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Přednášky Věry Sokolové, PhD. v Centru genderových studií FF UK

Přednášky Věry Sokolové, PhD. v Centru genderových studií FF UK

25. zaří 2003
Gender a historie: Dějiny sexuality, cílem tohoto kurzu je ukázat si, jak se v průběhu historie, a zejména v posledních dvou stoletích, proměňovaly společenské představy a politické argumenty o sexualitě a sexuální identitě v „západní“ společnosti.
Centrum genderových studií FF UK
ZS 2003/2004

Gender a historie: Dějiny sexuality


Kdo? Věra Sokolová, Ph.D. vera.sokolova@volny.cz
Konzultační hod.: Út 12.30 – 14.00 (Celetná 20, míst. č. 115, tel. 224 491 537).

Kdy? Úterý 10.50 – 12.25

Kde? FF UK Šporkův palác, Hybernská 3, Praha 1, místnost č. 212

Jak? Atestace = zápočet (nebo kolokvium po dohodě s vyučující)

Co?
Cílem tohoto kurzu je ukázat si, jak se v průběhu historie, a zejména v posledních dvou stoletích, proměňovaly společenské představy a politické argumenty o sexualitě a sexuální identitě v „západní“ společnosti. Zaměříme se na to, jakým způsobem se měnily definice sexuální úctyhodnosti, pohlavních aktů a sexuálního chování v různých kontextech. Budeme se zabývat tím, jaký vliv na historicky různé vnímání sexuality měly pohlaví a gender partnerů, formy sexuálního chování a touhy, proměny ideálu lásky a partnerství, a prosazování společenské morálky. Budeme se věnovat vzniku a vývoji rozmanitých sexuálních identit a kultur a sledovat, jaké byly a jsou politické a teoretické důsledky konkrétních argumentů a postojů o sexualitě. Celý kurz propojuje kritický pohled na historické konstrukce a důraz na důslednou kontextualizaci sexuálních kategorií, identit a (sub)kultur.

1. Úvod do kurzu aneb Proč sexualita?
2. „Ty jsi ale děvka!“ aneb Sociální konstrukce sexuality
3. Všichni máme penis, jde jen o to, kde ho hledat... aneb Historické proměny pohledu na lidské tělo
4. Žili v Aténách homosexuálové? aneb O historické kontextualizaci sexuality
5. Když vědec objevil homosexuála.... aneb Příběh zrození moderní sexuality
6. Erotika nebo pornografie? aneb Vizualita a estetika v historii sexuality
7. Hříchy a tajemství oltáře aneb Sexualita v kontextu křesťanství
8. Čarodějnické procesy aneb Ženská sexualita jako nástroj ďábla
9. Doba viktoriánská aneb Prostituce na ulici, hysterie v obýváku
10. Je láska jako láska a sex jako sex? aneb Stejnopohlavní láska a sexualita
11. Bez panenství do manželství? aneb společenská kontrola sexuality
12. Před oponou, za oponou, nikdo nesmí stát aneb Sexualita za komunismu
13. Prezentace studentských projektů

Úkoly:
· Pravidelná účast na přednáškách
· čtení zadaných textů (cca 30-50 stran týdně)
· Aktivní zapojení do diskusí o textech a vizuálních materiálech
· Závěrečná seminární práce (blíže určeno v kurzu)

Výběr z literatury:

· povinné texty budou k dispozici dopředu na přednáškách a k okopírování v Centru GS v Celetné. Bližší informace přímo v kurzu.

Leila Rupp. Vytoužená minulost: Dějiny lásky a sexuality mezi osobami stejného pohlaví (Praha: OWP, 2001).
Lillian Faderman, Krásnější než láska mužů: romantické přátelství a láska mezi ženami od renesance po současnost (Praha: OWP, 2002)
Michel Foucault, Vůle k vědění: dějiny sexuality I. (Praha: Hermann a synové, 1999).
Jiří Fanel. Gay historie (Praha: Dauphin, 2000).
Leslie Feinberg. Pohlavní štvanci: dějiny translidí (Praha: GG 2000, trans. Tereza Spencerová).
Thomas Laqueur, Making Sex: Body and Gender from Greeks to Freud (Harvard U Press, 1990).
John Boswell, Christianity, Social Tolerance and Homosexuality (Chicago U Press, 1980).
Marilyn Yalom, Dějiny ňadra (California U Press, 1999).
Bellinger, Sexualita v náboženstvích světa
Brian Levack, The Witch-Hunt in Early Modern Europe (New York, 1987).
M. Duberman, M. Vicinius a G. Chauncey, Jr., eds, Hidden From History: Reclaiming Gay and Lesbian Past (Meridian Book, 1985).
And Snitow., ed. Powers of Desire: The Politics of Sexuality. (New York: St. Martin´s Press, 1983).
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.