Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Přednášky Věry Sokolové, PhD. v Centru genderových studií FF UK

Přednášky Věry Sokolové, PhD. v Centru genderových studií FF UK

25. zaří 2003
Gender a historie: Dějiny sexuality, cílem tohoto kurzu je ukázat si, jak se v průběhu historie, a zejména v posledních dvou stoletích, proměňovaly společenské představy a politické argumenty o sexualitě a sexuální identitě v „západní“ společnosti.
Centrum genderových studií FF UK
ZS 2003/2004

Gender a historie: Dějiny sexuality


Kdo? Věra Sokolová, Ph.D. vera.sokolova@volny.cz
Konzultační hod.: Út 12.30 – 14.00 (Celetná 20, míst. č. 115, tel. 224 491 537).

Kdy? Úterý 10.50 – 12.25

Kde? FF UK Šporkův palác, Hybernská 3, Praha 1, místnost č. 212

Jak? Atestace = zápočet (nebo kolokvium po dohodě s vyučující)

Co?
Cílem tohoto kurzu je ukázat si, jak se v průběhu historie, a zejména v posledních dvou stoletích, proměňovaly společenské představy a politické argumenty o sexualitě a sexuální identitě v „západní“ společnosti. Zaměříme se na to, jakým způsobem se měnily definice sexuální úctyhodnosti, pohlavních aktů a sexuálního chování v různých kontextech. Budeme se zabývat tím, jaký vliv na historicky různé vnímání sexuality měly pohlaví a gender partnerů, formy sexuálního chování a touhy, proměny ideálu lásky a partnerství, a prosazování společenské morálky. Budeme se věnovat vzniku a vývoji rozmanitých sexuálních identit a kultur a sledovat, jaké byly a jsou politické a teoretické důsledky konkrétních argumentů a postojů o sexualitě. Celý kurz propojuje kritický pohled na historické konstrukce a důraz na důslednou kontextualizaci sexuálních kategorií, identit a (sub)kultur.

1. Úvod do kurzu aneb Proč sexualita?
2. „Ty jsi ale děvka!“ aneb Sociální konstrukce sexuality
3. Všichni máme penis, jde jen o to, kde ho hledat... aneb Historické proměny pohledu na lidské tělo
4. Žili v Aténách homosexuálové? aneb O historické kontextualizaci sexuality
5. Když vědec objevil homosexuála.... aneb Příběh zrození moderní sexuality
6. Erotika nebo pornografie? aneb Vizualita a estetika v historii sexuality
7. Hříchy a tajemství oltáře aneb Sexualita v kontextu křesťanství
8. Čarodějnické procesy aneb Ženská sexualita jako nástroj ďábla
9. Doba viktoriánská aneb Prostituce na ulici, hysterie v obýváku
10. Je láska jako láska a sex jako sex? aneb Stejnopohlavní láska a sexualita
11. Bez panenství do manželství? aneb společenská kontrola sexuality
12. Před oponou, za oponou, nikdo nesmí stát aneb Sexualita za komunismu
13. Prezentace studentských projektů

Úkoly:
· Pravidelná účast na přednáškách
· čtení zadaných textů (cca 30-50 stran týdně)
· Aktivní zapojení do diskusí o textech a vizuálních materiálech
· Závěrečná seminární práce (blíže určeno v kurzu)

Výběr z literatury:

· povinné texty budou k dispozici dopředu na přednáškách a k okopírování v Centru GS v Celetné. Bližší informace přímo v kurzu.

Leila Rupp. Vytoužená minulost: Dějiny lásky a sexuality mezi osobami stejného pohlaví (Praha: OWP, 2001).
Lillian Faderman, Krásnější než láska mužů: romantické přátelství a láska mezi ženami od renesance po současnost (Praha: OWP, 2002)
Michel Foucault, Vůle k vědění: dějiny sexuality I. (Praha: Hermann a synové, 1999).
Jiří Fanel. Gay historie (Praha: Dauphin, 2000).
Leslie Feinberg. Pohlavní štvanci: dějiny translidí (Praha: GG 2000, trans. Tereza Spencerová).
Thomas Laqueur, Making Sex: Body and Gender from Greeks to Freud (Harvard U Press, 1990).
John Boswell, Christianity, Social Tolerance and Homosexuality (Chicago U Press, 1980).
Marilyn Yalom, Dějiny ňadra (California U Press, 1999).
Bellinger, Sexualita v náboženstvích světa
Brian Levack, The Witch-Hunt in Early Modern Europe (New York, 1987).
M. Duberman, M. Vicinius a G. Chauncey, Jr., eds, Hidden From History: Reclaiming Gay and Lesbian Past (Meridian Book, 1985).
And Snitow., ed. Powers of Desire: The Politics of Sexuality. (New York: St. Martin´s Press, 1983).
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.