Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Právo a domácí násilí

Právo a domácí násilí

23. únor 2004  | proFem, o. p. s.
Tým právniček AdvoCats for Women neziskové organizace proFem o.p.s. vypracoval na základě své dlouholeté praktické zkušenosti další návrhy na změnu české legislativy v oblasti domácího násilí (proFem byla s Rosou obč.sdruž. před třemi lety prvními, kdo podaly návrhy na změnu Trestního Zákona, a sice právě na změnu § 215, která měla § rozšířit o osoby blízké - nynější přijatá novela a rozšířeni § 215 o 215a správnost přístupu jen potvrzuji).

Tým právniček AdvoCats for Women neziskové organizace proFem o.p.s. vypracoval na základě své dlouholeté praktické zkušenosti další návrhy na změnu české legislativy v oblasti domácího násilí (proFem byla s Rosou obč.sdruž. před třemi lety prvními, kdo podaly návrhy na změnu Trestního Zákona, a sice právě na změnu § 215, která měla § rozšířit o osoby blízké - nynější přijatá novela a rozšířeni § 215 o 215a správnost přístupu jen potvrzuji).

Kniha s titulem Domácí násilí v českém právu z pohledu žen, jejímiž autorkami jsou JUDr. Jiřina Voňková, Mgr. Markéta Huňková a kol., bude během 14 dnů k dispozici (srovnej www.profem.cz/index.php?clanek=168 , knihu Vám na požádání rády zašleme). Výsledky této studie můžete ale již dnes nalézt na webových stránkách proFem www.profem.cz/index.php?clanek=174 pod titulkem Jaké možnosti má české právo k posílení ochrany obětí domácího násilí?

Již nyní máte možnost objednat si přímo v proFem, o. p. s. či ve Feministickém internetovém knihkupectví brožuru Domácí násilí – právní minimum pro lékaře.

O návrzích jsou naše autorky samozřejmě ochotny diskutovat, projevíte-li o to zájem.

Saša Marie Lienau
ředitelka proFem o.p.s.
Gorazdova 20
120 00 Praha 2, CR
tel./fax: 00420-224 917 224, mobil 00420-736 637 326
e-mail: profem@ecn.cz; info@profem.cz
web: www.profem.cz

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.