Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Práce z domova – pro a proti interaktivně

Práce z domova – pro a proti interaktivně

Práce z domova – pro a proti interaktivně
Jako jeden z výstupů projektu „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“ vydá společnost Gender Studies v blízké době praktický toolkit, který má sloužit jako zdroj inspirace a motivace pro firmy k zavádění programů na podporu harmonizace osobního a pracovního života zaměstnaných. Níže jako upoutávku na tuto publikaci přinášíme kapitolu věnující se práci z domova.

Jednou z nejobvyklejších forem je umožnění práce z domova, a to částečně či zcela. Obvykle ve firmách existují pozice, na nichž práce z domova je možná a pozice, na nichž to nelze.

Jaké typy pozic – obecně – jsou podle vás vhodné pro práci z domova?

……………………………………………………………………………………

Existují nějaké takové pozice ve vaší firmě?

……………………………………………………………………………………

Mají lidé ve vaší firmě možnost zcela pracovat z domova?

……………………………………………………………………………………

Mají lidé ve vaší firmě možnost kombinovat práci z domova s přítomností na pracovišti?

……………………………………………………………………………………

Práce z domova znamená určité výhody, ale zároveň i rizika. Jaká vás napadají?

Rizika práce z domova -  Rozptylování nepracovními podněty (potřeba úklidu, dostupnost televize a jiných činnosti atp.), ...

Výhody práce z domova - Odpadá mnohdy časově náročné dojíždění, …

"Není problém s odevzdáváním práce a jejím zadáváním a průběžnou komunikací, protože to dnešní technologie umožňují, ale zjistili jsme, že ten člověk, když je odloučený, tak se k němu některé informace nedostanou, musíte mu je speciálně posílat, on není v tom kolektivu, kde se to řeší… potom se stalo, že on odevzdá práci, kde některé věci nejsou zapracované, takže se to muselo pracně kontrolovat, občas předělávat a v podstatě se to dělalo podruhé." - Jana Blažková, personální ředitelka, ROSS

Náklady a zisky

Společnost působící v oblasti dopravy se rozhodla zavést možnost práce z domova. Na základě analýzy pracovních pozic, zjistila, že by tato alternativa mohla být využita u osob pracujících na ekonomickém a obchodním oddělení. Jaké náklady a jaké zisky může toto rozhodnutí firmě přinést?

Jaké výdaje bude firma mít v oblasti nákupu nových pracovních pomůcek či souvisejících služeb?

Může firma nějakým způsobem v souvislosti se zavedením práce z domova i ušetřit na pravidelných výdajích?

Jaké související změny v pravidlech spolupráce a organizace práce budou muset nastat?

Jak bude firma řešit situaci kontroly pracovních výsledků?

Jak nabídka práce z domova ovlivní vztah zaměstnaných a firmy?

Budou takto moci pracovat všechny osoby na uvedených odděleních? Budou chtít takto pracovat všechny osoby na uvedených odděleních?

Jaké náklady/zisky přináší práce z domova v případě, že se jedná o dlouhodobě nabízenou variantu a jaké v případě, kdy je umožněna v neplánovaných situacích, jako je např. nemoc?

TIPY:

Práce z domova může firmě přinést náklady v podobě nákupu nových počítačů, telefonů či zajištění připojení z domova, ale může znamenat i úspory – například budou stačit menší kanceláře.

• Práce z domova vyžaduje jasná pravidla – kdo, kdy, jak často…

• Efektivita práce se nejlépe pozná podle kvalitních výsledků. Práce v kanceláři sice znamená, že pracovník či pracovnice je „pod dohledem“, ale může také přinášet rozptýlení, která snižují efektivitu (telefony, dotazy kolegů a kolegyň atp.). Proto může práce doma přinést i lepší výsledky.

• Zaměstnavatelé mají obavy, že lidé pracující z domova pracují méně. Lidé pracující z domova mají obavy, že pracují více. Pracovní doba se hůře ohraničuje, práce je stále na očích a tak motivovaní zaměstnanci často pracují bez ohledu na čas.

• A naopak pro některé je práce z domova trestem – doléhají na ně domácí povinnosti, mají problém naplánovat si rozvržení pracovních činností. Vždy by se tedy mělo jednat o vzájemnou dohodu.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.