Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Práce z domova – pro a proti interaktivně

Práce z domova – pro a proti interaktivně

Práce z domova – pro a proti interaktivně
Jako jeden z výstupů projektu „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“ vydá společnost Gender Studies v blízké době praktický toolkit, který má sloužit jako zdroj inspirace a motivace pro firmy k zavádění programů na podporu harmonizace osobního a pracovního života zaměstnaných. Níže jako upoutávku na tuto publikaci přinášíme kapitolu věnující se práci z domova.

Jednou z nejobvyklejších forem je umožnění práce z domova, a to částečně či zcela. Obvykle ve firmách existují pozice, na nichž práce z domova je možná a pozice, na nichž to nelze.

Jaké typy pozic – obecně – jsou podle vás vhodné pro práci z domova?

……………………………………………………………………………………

Existují nějaké takové pozice ve vaší firmě?

……………………………………………………………………………………

Mají lidé ve vaší firmě možnost zcela pracovat z domova?

……………………………………………………………………………………

Mají lidé ve vaší firmě možnost kombinovat práci z domova s přítomností na pracovišti?

……………………………………………………………………………………

Práce z domova znamená určité výhody, ale zároveň i rizika. Jaká vás napadají?

Rizika práce z domova -  Rozptylování nepracovními podněty (potřeba úklidu, dostupnost televize a jiných činnosti atp.), ...

Výhody práce z domova - Odpadá mnohdy časově náročné dojíždění, …

"Není problém s odevzdáváním práce a jejím zadáváním a průběžnou komunikací, protože to dnešní technologie umožňují, ale zjistili jsme, že ten člověk, když je odloučený, tak se k němu některé informace nedostanou, musíte mu je speciálně posílat, on není v tom kolektivu, kde se to řeší… potom se stalo, že on odevzdá práci, kde některé věci nejsou zapracované, takže se to muselo pracně kontrolovat, občas předělávat a v podstatě se to dělalo podruhé." - Jana Blažková, personální ředitelka, ROSS

Náklady a zisky

Společnost působící v oblasti dopravy se rozhodla zavést možnost práce z domova. Na základě analýzy pracovních pozic, zjistila, že by tato alternativa mohla být využita u osob pracujících na ekonomickém a obchodním oddělení. Jaké náklady a jaké zisky může toto rozhodnutí firmě přinést?

Jaké výdaje bude firma mít v oblasti nákupu nových pracovních pomůcek či souvisejících služeb?

Může firma nějakým způsobem v souvislosti se zavedením práce z domova i ušetřit na pravidelných výdajích?

Jaké související změny v pravidlech spolupráce a organizace práce budou muset nastat?

Jak bude firma řešit situaci kontroly pracovních výsledků?

Jak nabídka práce z domova ovlivní vztah zaměstnaných a firmy?

Budou takto moci pracovat všechny osoby na uvedených odděleních? Budou chtít takto pracovat všechny osoby na uvedených odděleních?

Jaké náklady/zisky přináší práce z domova v případě, že se jedná o dlouhodobě nabízenou variantu a jaké v případě, kdy je umožněna v neplánovaných situacích, jako je např. nemoc?

TIPY:

Práce z domova může firmě přinést náklady v podobě nákupu nových počítačů, telefonů či zajištění připojení z domova, ale může znamenat i úspory – například budou stačit menší kanceláře.

• Práce z domova vyžaduje jasná pravidla – kdo, kdy, jak často…

• Efektivita práce se nejlépe pozná podle kvalitních výsledků. Práce v kanceláři sice znamená, že pracovník či pracovnice je „pod dohledem“, ale může také přinášet rozptýlení, která snižují efektivitu (telefony, dotazy kolegů a kolegyň atp.). Proto může práce doma přinést i lepší výsledky.

• Zaměstnavatelé mají obavy, že lidé pracující z domova pracují méně. Lidé pracující z domova mají obavy, že pracují více. Pracovní doba se hůře ohraničuje, práce je stále na očích a tak motivovaní zaměstnanci často pracují bez ohledu na čas.

• A naopak pro některé je práce z domova trestem – doléhají na ně domácí povinnosti, mají problém naplánovat si rozvržení pracovních činností. Vždy by se tedy mělo jednat o vzájemnou dohodu.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.