Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Pozvánka na prezentaci českého vydání zprávy Social Watch 2010

Pozvánka na prezentaci českého vydání zprávy Social Watch 2010

21. leden 2011  |  Česká koalice Social Watch
Česká koalice Social Watch srdečně zve na prezentaci českého vydání zprávy Social Watch 2010, která vychází pod názvem „PO PÁDU. Čas na změnu.“Patnáctá mezinárodní zpráva koalice Social Watch vychází i v české zkrácené verzi a shrnuje základní problémy, s nimiž jsme se potýkali v roce 2009. Tím největším zůstává stále extrémní chudoba, jejíž snižování se od roku 2000 globálně zpomaluje. Zpráva ukazuje, že je třeba komplexně změnit náš přístup k rozvoji. Obsahuje národní zprávy a mezinárodní srovnání statistických údajů o ekonomické, politické, sociální a lidskoprávní situaci ve světě a o dopadech ekonomické krize.
Česká koalice Social Watch srdečně zve na prezentaci českého vydání zprávy Social Watch 2010, která vychází pod názvem „PO PÁDU. Čas na změnu." Patnáctá mezinárodní zpráva koalice Social Watch, která vychází i v české zkrácené verzi, shrnuje základní problémy, s nimiž jsme se potýkali v roce 2009. Tím největším zůstává stále extrémní chudoba, jejíž snižování se od roku 2000 globálně zpomaluje. Zpráva ukazuje, že je třeba komplexně změnit náš přístup k rozvoji. Obsahuje národní zprávy a mezinárodní srovnání statistických údajů o ekonomické, politické, sociální a lidskoprávní situaci ve světě, a také o dopadech ekonomické krize. Krize však nemusí být jen tragédií, ale i poučením a novým východiskem. Je třeba hledat nové cesty, nová řešení.


Kdy a kde?

Středa 26. ledna 2011 od 16:30 ve velkém sále kavárny Trojka, Dominikánská ulice č. 9 v Domě pánů z Kunštátu v Brně.


Za českou koalici Social Watch zprávu představí:

Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

Tomáš Tožička (Ekumenická akademie Praha)

Zuzana Uhde (Gender a sociologie SOÚ AV ČR)

Milan Štefanec (NESEHNUTÍ)

Social Watch je mezinárodní lidsko-právní síť, která vznikla v roce 1995 a v současnosti k ní patří více než 700 organizací ze 70 zemí světa. Českou koalici Social Watch tvoří: Ekumenická akademie Praha, Centrum globálních studií AV ČR a UK, Gender a sociologie SOÚ AV ČR, Gender Studies, o.p.s., Fórum 50 %, Trast pro ekonomiku a společnost, NESEHNUTÍ, Masarykova demokratická akademie

Další informace:

Tomáš Tožička, tel. 603 866 054, tozicka@mybox.cz

Karolína Silná, tel. 604 620 469, karolina@ekumakad.cz

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.