Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Pozvánka na konferenci Místa přátelská rodině/ Jak sladit rodinu a zaměstnání

Pozvánka na konferenci Místa přátelská rodině/ Jak sladit rodinu a zaměstnání

27. únor 2010  | Michaela Svatošová, Gender Studies, o.p.s.  |  Rovné příležitosti do firem
Pozvánka na konferenci Místa přátelská rodině/ Jak sladit rodinu  a  zaměstnání
Zajímají vás jako zaměstnance, zaměstnavatele nebo rodiče témata jako je slaďování pracovního a osobního života, možnosti a zisky plynoucí z využívání nástrojů pokrokové zaměstnavatelské politiky jako jsou flexibilní pracovní úvazky, práce z domova, sdílené pracovní úvazky či firemní programy podporující rodinu?

Zajímají vás jako zaměstnance, zaměstnavatele nebo rodiče témata jako je slaďování pracovního a osobního života, možnosti a zisky plynoucí z využívání nástrojů pokrokové zaměstnavatelské politiky jako jsou flexibilní pracovní úvazky, práce z domova, sdílené pracovní úvazky či firemní programy podporující rodinu?

Je možná harmonie mezi rodinou a kariérou? Můžeme chtít navštěvovat úřady, restaurace či knihovny a zoologické zahrady s dětmi nebo s osobou, o kterou je třeba pečovat? Může mít označení „Místo přátelské rodině“ pro jeho provozovatele nějaký ekonomický profit? Je to pouze současné mediálně zajímavé téma nebo odpovědi na tyto otázky skutečně znamenají přínos pro život společnosti?

Jak to dělají jinde, v Čechách i v zahraničí? Co jsou to Family Pointy v Brně a lokální uskupení pro rodinu v saském Chemnitz?

Odpovědi na tyto a další otázky vás čekají na konferenci, která se koná dne 25. 3. 2010, od 9.45 v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 3. Na konferenci bude rovněž vyhlášena akce „Místo přátelské rodině“ v Ústeckém a v Libereckém kraji, která bude vyhledávat místa, která vytvořila vhodné podmínky pro návštěvu s dětmi nebo s osobami s handicapem – může jít o restauraci, butik, autodílnu, prodejnu, kadeřnictví, fitness…Tato místa budou certifikována a označena samolepkou a jejich návštěvníci a návštěvnice v nich kromě rodinám přátelského prostředí najdou také tištěné informace k problematice rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce, k problematice slaďování pracovního a rodinného života a k prorodinné problematice vůbec.

Konference je realizovaná v rámci projektu HESTIA 2 - Podpora realizace partnerství k rodinné politice na místní a regionální úrovni a procesů komunitního plánování v oblasti slaďování pracovního a rodinného života, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Nositelem projektu je občanské sdružení Centrum komunitní práce Ústí nad Labem a jeho partnerem obecně prospěšná společnost Gender Studies Praha.

Více informací, pozvánku, program a návratku najdete na http://www.ckpul.cz v sekci Aktuality. Své dotazy a přihlášky zasílejte na mailto:schovancova@ckpul.cz nebo volejte na 47 5201096.

Děkujeme a těšíme se na shledání s vámi!

Během konference je zajištěno hlídání dětí předškolního věku, tento požadavek oznamte, prosím, pořadatelům konference v předstihu.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.