Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Porody mimo nemocnice – možnost volby

28. dubna 2004 (středa) 18:00
Gender Studies, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na druhé setkání v rámci cyklu Ženské hlasy. Setkání se uskuteční v Kulturním centru Ministerstva kultury v Nostickém paláci (bývalá konírna) v Praze na Maltézském náměstí 1. Druhá veřejná diskuze bude na téma Porody mimo nemocnice – možnost volby.

Gender Studies, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na druhé setkání v rámci cyklu Ženské hlasy. Setkání se uskuteční v Kulturním centru Ministerstva kultury v Nostickém paláci (bývalá konírna) v Praze na Maltézském náměstí 1. Druhá veřejná diskuze bude na téma Porody mimo nemocnice – možnost volby .

Svou účast zatím potvrdila dr. Daniela Šroubková za Aperio, paní Zuzana Stromerová, zakladatelka prvního porodního domu, docent Feyereisl z ÚPMD a jednáme s dalšími.

Středa 28. dubna 2004 od 18. hodiny v Kulturním centru Ministerstva kultury v tzv. konírně Nostického paláce na Maltézském nám. 1

Další informace získate na tel.: 224 915 666 nebo emailu: pavla.frydlova@centrum.cz
místo:  Nostický palác na Maltézském nám. 1 , Praha 1
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Pavla Frýdlová     tel.:  224 915 666

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.