Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Podpora ženských projektů

Podpora ženských projektů

4. srpen 2003  | Lucie Slauková  |  Econnect
Článek seznamuje s činností organizace Women Funding Network (Síť pro podporu žen), která sdružuje jednotlivce i organizace, jejichž cílem je podpora žen a dívek a tedy realizace kvalitních projektů, které pozitivně ovlivní jejich postavení ve společnosti.

Článek seznamuje s činností organizace Women Funding Network (Síť pro podporu žen), která sdružuje jednotlivce i organizace, jejichž cílem je podpora žen a dívek a tedy realizace kvalitních projektů, které pozitivně ovlivní jejich postavení ve společnosti.

Women´s Funding Network

WFN je mezinárodní síť více než devadesáti ženských a dívčích fondů, nadací, dárců, filantropických organizací a jejich spojenců, která se věnuje zlepšení sociálního postavení žen a dívek a tedy i podpoře svých členů. Po založení v roce 1985 WFN umožňuje přístup k mnoha ženským a dívčím programům na místní, regionální a mezinárodní úrovni.Také se snaží dosáhnout toho, aby lidé, kteří oceňují plné zapojení žen a dívek, vnímali prostředky pro ženy jako "nejlépe vybranou investici".

WFN sídlí v západní části San Franciska, kde sdílí budovu s podobně zaměřenými organizacemi jako jsou Global Fund for Woman a WILD for Human Rights .

Učení se rozdílům

Malé změny mohou signalizovat velké a důležité proměny. Organizace WFN poskytuje podporu ženským a dívčím projektům, které někdy nejsou dostatečně podporovány či stojí mimo hlavní zájem grantových programů v rámci širšího filantropického společenství. WFN pomáhá vybudovat nový model dobročinnosti vnímavý ke kontextu sociálních změn. Prostřednictvím aktivního partnerství se žadateli a žadatelkami se vytvářejí tvůrčí, dynamické vztahy založené na spolupráci. Je to malá změna, která však smazává rozdíly mezi dárcem a obdarovaným.

Síť pro spolupráci

WFN se snaží získávat i navyšovat zdroje pro programy, které zlepšují postavení žen a dívek. V rámci sítě WFN spolupracují veřejné a soukromé nadace, fondy komunitních nadací, individuální dárci a dárkyně, dobročinné a podpůrné instituce. Členové sdílí klíčové hodnoty rozdílnosti, zapojování, sdíleného rozhodování a vedení, posilování postavení žen a dívek a otevřenost k sociálním změnám. Společnými silami se snaží, aby ženské nadace a fondy byly nejlepší investicí pro dárce, nadace a jiné instituce, které oceňují rovnoprávnost pohlaví.

Zapojení do WFN otvírá dveře k růstu příležitostí ve všech dimenzích včetně kapacity fondu, dotací, zviditelnění, znalostí a také samozřejmě možnosti intenzivního síťování. Posílením prostředků svých členů WFN přispívá k rozvoji ženského a feministického hnutí. Pro zájemce WFN nabízí dvojí typ členství - jednotlivci nebo sdružení. Členy jsou například: Mama Cash, Global Fund for Women, Rockefeller Foundation, Levi Strauss Foundation, Open Society Institute, Oshkosh Area Community Foundation Women's Fund, World Young Women's Christian Association (YWCA).

Členské výhody

Tomu, kdo je členem, nabízí WFN možnost tzv. peer - konzultací, spolupráci na fundraisingu, služby pro členy zahrnující doporučení pro získání grantů, speciální fundraisingové konzultace, množstevní slevy, mentoring, slevy na konference, technický a organizační servis...Protože je WFN partnerem celé řady nadací a organizací, má snadný přístup ke grantovým uzávěrkám, grantovým aplikacím a vyhlašování speciálních cen.

Kde najdu víc?

Webová stránka WFN je bohatým zdrojem nejen informací o zdrojích, ale také o příležitostech týkajících se žen a dívek, o konání vzdělávacích akcí a příležitostech k získávání prostředků, umísťování inzerátů o pracovních příležitostech, oznámení o grantech a upozornění na publikace a tiskové zprávy WFN. Oblast věnovaná filantropii nabízí podklady pro kompetentní rozhodování o sociálních investicích. Na stránce je také nabízena možnost přímé podpory organizace formou příspěvku ve od 35 do 1000 $ a případně i výše. Podrobné informace získate na webovém portálu: www.wfnet.org

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.