Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více

Feminist Voice Party (Zine Launch)

25.10.2018  

The 8th of March Coalition was formed early in 2018 to mobilise supporters for International Women's Day. We are political feminists of many nationalities who reside in Prague and are committed to a revolutionary transformation of society. This event is aiming to bring together the different groups (feminist, student groups, etc) working in Prague so we can support each other. Our magazine has taken the theme of sexual harassment not for any contemporary fashion but because it is an everyday reality for many women in homes, schools, workplaces and indeed universities. We hope you use our publication not just as a source of information but as a key to action. There will be drinks, food and great company!

Více

Workshop na téma "Praktické tipy a rady pro sladění práce a rodiny"

26.10.2018  Praha  | 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zve na workshop na téma "Praktické tipy a rady pro sladění práce a rodiny aneb zaměstnavatel i zaměstnanec je člověk a potřebuje sladit práci a rodinu".

Více
feminismus.czČlánky › Podpora rovných příležitostí žen a mužů na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje

Podpora rovných příležitostí žen a mužů na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje

Podpora rovných příležitostí žen a mužů na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje
Na stránkách zpravodaje jsme vás již několikrát informovali o průběhu projektu Podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Nyní projekt spěje k závěru a jeho výsledkem jsou mimo jiné dokumenty Plán podpory rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Metodika pro odchod a návrat osob z mateřské a/nebo rodičovské dovolené (MD/RD) a pravidla pro komunikaci a možnosti pracovní aktivity v průběhu MD/RD a Metodika / argumentační báze pro zavedení vybraných flexibilních forem práce do praxe Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, které v tomto článku představujeme.

Na stránkách zpravodaje jsme vás již několikrát informovali o průběhu projektu "Podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje". Nyní projekt spěje k závěru a jeho výsledkem jsou mimo jiné dokumenty Plán podpory rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Metodika pro odchod a návrat osob z mateřské a/nebo rodičovské dovolené (MD/RD) a pravidla pro komunikaci a možnosti pracovní aktivity v průběhu MD/RD a Metodika / argumentační báze pro zavedení vybraných flexibilních forem práce do praxe Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, které v tomto článku představujeme.

Plán podpory rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Je jedním ze stěžejních výstupů projektu. V Plánu jsou rozpracovány aktivity a opatření do roku 2014, která jsou rozdělena do čtyř oblastí. První část opatření je zaměřená na aktivity Královéhradeckého kraje směrem ven, do regionu. Druhou skupinou jsou aktivity zaměřené na zlepšení a zrychlení odbavení návštěvnic a návštěvníků úřadu s dětmi. Třetí oblastí jsou opatření zaměřená na zohlednění aspektu rovnosti mužů a žen a gender mainstreamingu ve vnitřních dokumentech úřadu a poslední oblast řeší benefity podporující slaďování pracovního a rodinného života pro zaměstnance a zaměstnankyně.

Na vzniku Plánu se podíleli lidé zaměstnaní na klíčových pozicích úřadu, kteří byli vybráni do expertní pracovní skupiny. V rámci setkání skupiny byly identifikovány klíčové oblasti intervence, které byly v plánu podrobně rozpracovány. Pracovní skupina fungovala pod vedením externí expertky odborného partnera projektu, kterým byla Gender Studies, o.p.s.

Metodika pro odchod a návrat osob z mateřské a/nebo rodičovské dovolené (MD/RD) a pravidla pro komunikaci a možnosti pracovní aktivity v průběhu MD/RD

Tento základní informační materiál je určen primárně pro potřeby Královéhradeckého Kraje (resp. vedení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje). Cílem je vytvořit model efektivní spolupráce založený na otevřené komunikaci a předávání informací mezi zaměstnanými rodiči a vedoucími pracovníky a pracovnicemi krajského úřadu.

Metodika obsahuje informace pro vedoucí pracovníky a pracovnice, pro oddělení personálních věcí a vzdělávání a pro (budoucí) rodiče – zaměstnance a zaměstnankyně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, jejichž smyslem je přispět k efektivní komunikaci mezi vedením úřadu a zaměstnanými rodiči (či budoucími rodiči), která stojí na oboustranné znalosti práv a povinností v pracovněprávních vztazích.

Metodika / argumentační báze pro zavedení vybraných flexibilních forem práce do praxe Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Dokument shrnuje situaci na krajském úřadě v oblasti flexibilních forem práce. Na základě výzkumných šetření identifikuje 4 základní nástroje pro flexibilizaci pracovních pozic (pružný začátek a konec pracovní doby, částečný úvazek, práce z domova a indispoziční volno), které představuje z hlediska jejich zákonné úpravy, přínosů pro zaměstnavatele i zaměstnané a způsobu implementace do praxe na úřadě. Materiál je koncipován jako podklad pro úpravu konkrétních vnitřních norem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v souvislosti se zavedením uvedených flexibilních forem práce do praxe.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.