Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Podpora rovných příležitostí a slaďování osobního a pracovního života v DuPont CZ, s.r.o.

Podpora rovných příležitostí a slaďování osobního a pracovního života v DuPont CZ, s.r.o.

Podpora rovných příležitostí a slaďování osobního a pracovního života v DuPont CZ, s.r.o.
DuPont je vědecká společnost založená ve Spojených Státech v roce 1802, která se řadí k největším světovým firmám v oboru chemických výrob a produktů. Firma se orientuje na nejrůznější trhy, jako jsou například zemědělství, elektronika, bezpečnost a ochrana zdraví, stavebnictví, nátěry a povrchové úpravy materiálů. Nejznámější produkty ze současného portfolia, se kterými se můžeme setkat v běžném pracovním i osobním životě, jsou Teflon®, Neopren®, Corian®, Kevlar®, či Nomex®. DuPont má dceřinné firmy, pobočky a obchodní zastoupení ve více než 90 zemích světa. Mezi ně patří i firma DuPont CZ s.r.o. se sídlem v Praze.

DuPont je vědecká společnost založená ve Spojených Státech v roce 1802, která se řadí k největším světovým firmám v oboru chemických výrob a produktů. Firma se orientuje na nejrůznější trhy, jako jsou například zemědělství, elektronika, bezpečnost a ochrana zdraví, stavebnictví, nátěry a povrchové úpravy materiálů. Nejznámější produkty ze současného portfolia, se kterými se můžeme setkat v běžném pracovním i osobním životě, jsou Teflon®, Neopren®, Corian®, Kevlar®, či Nomex®. DuPont má dceřinné firmy, pobočky a obchodní zastoupení ve více než 90 zemích světa. Mezi ně patří i firma DuPont CZ s.r.o. se sídlem v Praze.

Rovné zacházení a nediskriminace jako součást firemní kultury

Ve firmě pracuje na celém světě více než 61.000 zaměstnaných. Všichni zaměstnanci a zaměstnankyně naší společnosti jsou při nástupu do zaměstnání, a pak pravidelně jednou ročně, seznamováni se základními principy firemního etického kodexu, kde jsou jasně definována témata rovného zacházení a nediskriminace, jejichž uplatňování je v praxi striktně vyžadováno. Rovné příležitosti a diverzifikace pracovního prostředí patří mezi základní kameny naší firemní kultury. Společnost DuPont se v daném dokumentu zavazuje nediskriminovat zaměstnance či uchazeče o zaměstnání na základě věku, rasy, vyznání, barvy pleti, pohlaví, invalidity, národnosti, rodového původu, rodinného stavu, sexuální orientace, pohlavní identity a jejího vyjadřování. Každý vedoucí pracovník a každý personalista ve své práci musí dodržovat tyto zásady.

Naše společnost se při budování genderové rovnosti opírá o své firemní hodnoty, mezi které patří respekt k lidem a vysoká míra etiky v chování. Ve společnosti existuje etická linka pro řešení šikany a sexuálního obtěžování. V rámci podpory respektu k lidem, který vytváří prostředí otevřenosti a důvěry, byli v loňském roce vybráni a odborně proškoleni interní poradci z řad zaměstnaných. Tento poradce /zpravidla jeden pro každou menší pobočku/ působí v rámci firmy jako nestranný, aktivně naslouchající důvěrník. Zaměstnanci a zaměstnankyně se v případě stížnosti nemusí obracet přímo na svého nadřízeného nebo personalistu, ale mohou využít kontaktu s poradcem, který má pravomoc a umí řešit i v počáteční fázi nespokojenost, či podnět zaměstnance i v oblasti rovného zacházení.

Naše společnost také aktivně nabízí bezplatnou linku služeb psychologa pro případné řešení osobních a pracovních problémů.

Flexibilní formy práce jako nástroj podpory slaďování osobního a pracovního života

DuPont se dívá na každého zaměstnance či zaměstnankyni jako na osobu, která má povinnosti a závazky nejen vůči firmě, ale i k rodině a občanskému životu. V rámci slaďování osobního a pracovního života naše společnost nabízí takové možnosti, které přispívají k lepšímu vybalancování firemních a zaměstnaneckých potřeb. Mezi ně patří částečné úvazky, pružná pracovní doba a možnost práce z domova. Flexibilní pracovní doba je již v mnoha společnostech běžná a i v našem případě zahrnuje volitelný začátek a konec pracovní doby s pevně stanoveným středem. Práce z domova bývá v jiných firmách méně častá. Naše společnost je v této oblastí značně progresivní. Máme detailně vypracované směrnice a postupy v poskytování možnosti práce z domova. Zaměstnanec je seznámen, co firma od něj očekává a jak má postupovat při plnění povinností při práci z domova. Firma poskytuje veškeré technické vybavení a hradí náklady spojené se zařízením pracovního místa doma. Téměř jedna třetina zaměstnaných má místo výkonu práce na své domácí adrese. Tyto možnosti sice kladou na zaměstnané vysoké nároky na sebeřízení a sebediscíplínu, avšak jednoznačně přispívají k lepšímu slaďování osobního a pracovního života.

V pracovních pozicích, kde práce z domova není možná permanentně, se mohou zaměstnanci domluvit na dočasné práci z domova. Naše společnost vychází vstříc zaměstnaným především v případech, kdy mají v péči nemocné dítě nebo mají sami určité zdravotní omezení (například v době rekonvalescence po operaci nebo po nemoci), případně z důvodu komplikované rodinné situace. I v tomto případě naše společnost poskytuje technické vybavení pro připojení zaměstnance do firemní sítě.

Podpora ženských talentů

Ve firmě funguje mezinárodní ženská síť, která sjednocuje a podporuje ženy v kariéře a pomáhá jim zvládat osobní a pracovní život. Firma také organizuje pro ženy specializovaná externí školení, např. organizací SWIM (‘Support Women In Management‘).

Naše společnost se může pochlubit poměrně vysokým procentem žen v top managementu, což svědčí o efektivitě podpory žen a ženských talentů. Výkonnou ředitelkou celé společnosti je právě žena – Ellen Kulman, která dokázala úspěšně dovést DuPont k rekordním výsledkům v loňském roce.

V naší společnosti jsou také jasně stanoveny principy spravedlivého odměňování a funguje propracovaný systém povyšování vázaný na mzdové tarify, což vylučuje nespravedlivé odměňování žen ve srovnání s muži.

Plány do budoucna

Firma DuPont, jejímž cílem je stát se nejdynamičtější vědeckou společností na světě, chápe, že osobní úspěchy a spokojenost zaměstnaných jsou propojeny s úspěchy celé firmy. Za potvrzení správné cesty k vytváření atraktivního pracovního prostředí a moderních pracovních podmínek můžeme na lokální úrovni považovat ocenění z minulého týdne ze slavnostního vyhlašování studie Best Employers Česká republika 2010/2011. Naše společnost se dostala do elitní desítky TOP TEN Best Employers Česká republika 2010/2011, a to v kategorii Malé a střední podniky. DuPont CZ s.r.o. získal 8. místo.

Obecně, zaměstnanci a zaměstnankyně hlasující v Best Employers, nejvíce u svého zaměstnavatele oceňují „důležitost lidí“. I proto se v nejbližších letech budeme snažit chovat k zaměstnaným co nejvstřícněji a nejotevřeněji a poskytovat jim takové pracovní prostředí, které u nich bude podporovat pocit, že jsou pro naši společnost skutečně důležití.

Zlepšení komunikace plánujeme i ve vztahu k maminkám na mateřské, vzhledem k tomu, že jejich počet v posledním roce významně narostl. Dále plánujeme jednou ročně kontrolu bezpečnosti pracovišť zaměstnaných pracujících z domova. Opět, je pro nás důležité, aby zaměstnanci a zaměstnankyně měli vyhovující podmínky práce z domova, především dodržovaní ergonomie pracovního místa a požární ochrany.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.