Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Poděbradské ženy do EU?

Poděbradské ženy do EU?

26. červen 2003  | Lucie Slauková  |  Econnect
Poděbradské ženy do EU?
Seminar o vstupu do EU
Začátkem června se mohly ženy v poděbradském mateřském centru dozvědět více o přínosech vstupu do Evropské Unie. Hovořilo se také o změnách v oblasti sociálního zabezpečení, domácím násilí a postavení žen v české společnosti. Podle Petra Pavlíka, jednoho z přednášejících, se postavení žen v naší společnosti za posledních dvanáct let velice zhoršilo. Ženy dnes mají méně majetku než muži, stále je jim přisuzována pouze role matek, jsou považovány za méně schopné a někdy i nesvéprávné. Seminář uspořádalo Centrum pro Gender Studies ve spolupráci s Asociací pro rovné příležitosti.

Začátkem června se mohly ženy v poděbradském mateřském centru dozvědět více o přínosech vstupu do Evropské Unie. Diskutovat s nimi přijeli Michaela Marksová Tominová a Petr Pavlík z Centra pro Gender Studies Praha, které seminář uspořádalo ve spolupráci s Asociací pro rovné příležitosti. Účastnice diskuse se zajímaly především o změny v oblasti sociálního zabezpečení, otázky rodičovské dovolené a důchodu.

Hovořilo se také o domácím násilí, jehož obětí jsou v 98% ženy. Legislativa v evropských zemích je v mnoha ohledech tvrdší vůči pachatelům domácího násilí. V bouřlivé diskusi, která se rozpoutala na dané téma, zazněly obavy z možnosti zneužití zákonů vůči mužům. Proti vyřčeným obavám se důrazně ohradila Michaela Marksová: "Zneužít zákon se dá samozřejmě vždycky, mimochodem - je to typicky mužská obava. Ale změna legislativy právě v této oblasti by pomohla mnoha obětem domácího násilí v jejich složité životní situaci. Většina z nich nemá odvolání a mnohdy takové případy končí i tragicky."

Podle Petra Pavlíka se postavení žen v naší společnosti za posledních dvanáct let velice zhoršilo. Ženy dnes mají méně majetku než muži, stále je jim přisuzována pouze role matek, jsou považovány za méně schopné a někdy i nesvéprávné.

V otázce zaměstnanosti dostávají ženy o 30% nižší mzdu než jejich mužští kolegové. Na trhu práce jsou diskriminovány už jen tím, že mají děti a tedy se předpokládá, že se nebudou moci své práci věnovat naplno. Práve ženy po mateřské dovolené patří mezi jednu z největších skupin nezaměstnaných.

Seminář byl součástí komunikační kampaně ČR před vstupem do EU, kterou podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.