feminismus.czČlánky › Po zveřejnění zprávy o sterilizaci Romek na Slovensku jsou zastrašováni lidskoprávní aktivisté i diskriminované ženy

Po zveřejnění zprávy o sterilizaci Romek na Slovensku jsou zastrašováni lidskoprávní aktivisté i diskriminované ženy

10. březen 2003  |  Econnect
Na odvetných akcích zastrašujících romské ženy a lidskoprávní aktivisty se na Slovensku údajně podílejí jak orgány činné v trestním řízení, tak pracovníci ve zdravotních zařízení. Podle Centra pro reprodukční práva a Poradny pro občanská a lidská práva jde o reakci na vydání zprávy dokumentující závažné porušování lidských práv ve slovenských nemocnicích – zpráva, zveřejněná v Bratislavě 28. ledna 2003, dokumentuje případy násilných a nedobrovolných sterilizací romských žen, stejně jako případy verbálních a fyzických útoků, rasově diskriminační zacházení v systému zdravotní péče, poskytování mylných informací v oblasti zdraví a odpírání přístupu ke zdravotní dokumentaci.

Na odvetných akcích zastrašujících romské ženy a lidskoprávní aktivisty se na Slovensku údajně podílejí jak orgány činné v trestním řízení, tak pracovníci ve zdravotních zařízení. Podle Centra pro reprodukční práva a Poradny pro občanská a lidská práva jde o reakci na vydání zprávy dokumentující závažné porušování lidských práv ve slovenských nemocnicích – zpráva, zveřejněná v Bratislavě 28. ledna 2003, dokumentuje případy násilných a nedobrovolných sterilizací romských žen, stejně jako případy verbálních a fyzických útoků, rasově diskriminační zacházení v systému zdravotní péče, poskytování mylných informací v oblasti zdraví a odpírání přístupu ke zdravotní dokumentaci.

Kancelář slovenského místopředsedy vlády pro lidská práva, národnostní menšiny a evropskou informací již podala trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli porušení standardů zdravotní péče – to vedlo k zahájení trestního stíhání ohledně praktik nezákonných sterilizací. "Těší nás, že slovenská vláda uznala potřebu objasnit tyto nezákonné praktiky, ale v současné době se dozvídáme znepokojující zprávy o tom, že romské ženy jsou zastrašovány a že jsou na ně vyvíjeny různé útoky, a to přinejmenším v jedné osadě a v nemocnici, ke které tato osada patří," říká Christina Zampas, právní poradkyně Centra pro reprodukční práva a autorka zprávy Tělo a duše: násilné sterilizace a další útoky na reprodukční svobodu Romů na Slovensku.

Kancelář místopředsedy vlády zároveň podala trestní oznámení i na autory zprávy Tělo a duše: pokud se informace uvedené ve zprávě nepotvrdí, budou stíháni pro trestný čin šíření poplašné zprávy. Pokud se však ve zprávě zveřejněné informace potvrdí, budou autoři stíháni za neoznámení trestného činu. "Podání tohoto trestního oznámení je pobuřujícím pokusem odvést pozornost od selhání vlády předcházet a vyšetřovat podezření z násilné sterilizace a jiných porušení reprodukčních práv romských žen," komentuje takový postup Katherine Hall-Martinez, ředitelka Mezinárodního programu Centra pro reprodukční práva. "Zdá se, že je zaměřen na zastrašení ochránců lidských práv a stejně tak i obětí, které hovořily s naším výzkumným týmem," tvrdí.

Některé skutečnosti nasvědčují tomu, že i kdyby se diskriminované ženy nebo lidskoprávní aktivisté už dříve odhodlali podat trestní oznámení kvůli diskriminačnímu zacházení s romskými rodičkami, čelili by dalšímu obvinění: podle informací Poradny pro občanská a lidská práva a Centra pro reprodukční práva došlo minimálně k jedné osadě k tomu, že policie začala shánět ženy spolupracující na vzniku zprávy kvůli výslechu. "Policie je při výslechu přitom zastrašovala, že pokud podají trestní oznámení na poskytovatele zdravotní péče z důvodu násilné sterilizace, vystavují se hrozbě trestu odnětí svobody až ve výši tří let pro křivé obvinění," uvádí se ve společné tiskové zprávě obou organizací. Ty zároveň zaznamenaly několik zpráv o tom, že pracovníci v nemocnici Krompachy slovně urážení těhotné romské ženy kvůli informacím obsaženým ve zprávě.

"Vyzýváme slovenskou vládu, aby přijala okamžité kroky k zastavení těchto odvetných akcí a předešla eskalaci a dalšímu ponižování anebo násilí vůči romským komunitám," uvedla Barbora Bukovská, výkonná ředitelka Poradny pro občanská a lidská práva. "Trváme na tom, aby vláda postupovala způsobem, který respektuje práva obětí, jejich rodin a komunit, a aby porušení lidských práv byla vyšetřena transparentním způsobem tak, jako to navrhujeme v doporučeních naší zprávy," dodává Barbora Bukovská.

* * *

Zprávu Telo i duša: Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku je možné ve slovenštině stáhnout ze stránek www.tolerancia.sk jako dokumenty PDF:

  •    1. část
  •    2. část
  •    3. část
  •    obálka

    Související

  • www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.