Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Plánovaná důchodová reforma postihne především ženy

Plánovaná důchodová reforma postihne především ženy

22. leden 2004  | PaedDr. Radmila Dobešová
Zvážíme-li všechny důsledky důchodové reformy, veškerý dopad na ženy, všechny důvody, které je budou nutit pracovat na slušný důchod déle, pak dojdeme k jednoznačnému závěru: Že tato důchodová reforma reálně hrozí, že způsobí bídu žen důchodového věku, rozevře prudce nůžky mezi důchody mužů a žen a ve svém důsledku znásobí pracovní vykořisťování žen. Je namístě zvážit či spočítat, jaká finanční, zdravotní a sociální újma českým ženám hrozí.

Zastánci spravedlnosti důchodové reformy tvrdí: "I v novém systému má totiž platit současný systém tzv. průběžného financování, kdy platby vybrané od aktivních lidí se ihned přerozdělí důchodcům." (Hana Kadečková, právo 6.12.2003)

Ptám se: KDE chce vláda tyto AKTIVNÍ LIDI brát, když nezohledňuje v důchodové reformě rodičovskou roli a tvrdě znevýhodňuje rodiče před bezdětnými? Proč mají rodiče dětí doplácet na ty, kteří děti nemají? Nemělo by to být právě naopak? Neměli by ti, kteří děti mít nebudou z pohodlnosti, doplácet rodičům, kteří se postarají o to, aby v budoucnu existovali AKTIVNÍ LIDÉ?

Ptám se: Co je na tom "dle zásluh"?
Důchodová reforma postihne především ženy. Nabízí se hned několik důvodů:
 1. Bez ohledu na tradiční dvojí směnu českých žen (především OBĚTOVANÁ střední generace žen), tedy bez ohledu na pohlaví, mají ženy odcházet do důchodu stejně tak jako muži.
 2. Pokud jde o dožití, náhle se ohledy na pohlaví berou - je to pro ženy opět nevýhodné, bude-li se pravděpodobná doba dožití dělit dle pohlaví! Důsledkem mimo jiné opět bude, že na stejný důchod při stejném výdělku (a tedy i uspořené částce) budou ženy muset pracovat déle než muži. To je vyložená diskriminace. Ženy se dožívají delšího věku - to jim reforma neodpustí!
 3. Ženy budou odcházet do důchodu později také proto, že si budou muset nadpracovat dobu mateřské "dovolené"! Nechť s tím mladé ženy počítají!
 4. Ženy se už nebudou moci spolehnout na babičky, jako to bylo dřív, babičky totiž budou zaměstnané, aby mohly mít důchod…Roli babičky tím reforma (při našich platech i důchodech, ve srovnání se zeměmi EU) citelně zasahuje. A ve svém důsledku omezuje porodnost.
 5. Ženy placené mizerně, jako uklízečky, prodavačky, šičky - ty budou muset dřít ještě déle než muži - než si našetří na skromný důchod - přitom ony za to nemohou, že mají tak nízké mzdy! V konečném důsledku však budou odcházet později! Vzhledem k tomu, že jsou ženy platově diskriminovány, budou muset na stejnou výši důchodu, jakou mají "dle zásluhy" muži, při stejné práci - pracovat déle !!!)
 6. Zde nejde jen o ženy: U nás jsou celé skupiny obyvatel, které jsou nespravedlivě podhodnocovány, např. učitelé, sestřičky, lékaři ...z toho nelze udělat spravedlivý důchod!
 7. Švédský model jako vzor? Ano. Při švédských platech s radostí. Ale ty zdaleka nemáme a tím se situace dočista liší.
 8. Nelze srovnávat život českých žen střední generace a žen ve vyspělých ekonomikách, ve Švédsku: Česká žena, jak dokazují statistiky, pracovala nesrovnatelně víc! A žádné střídání na rodičovské dovolené, jako ve Švédsku - tyto podstatné skutečnosti se nám zamlčují! Vytrhává se jen jeden parametr z celku!
 9. Péče o rodinu a děti nemá žádnou tržní hodnotu. Namísto toho, aby ženám - matkám, které poctivě vychovaly děti, a třeba musely kvůli tomu být v domácnosti, byla přiřknuta určitá nezanedbatelná částku na důchod, budou za to ještě trpět bídou v důchodovém věku. (To by to tak hrálo, aby žena měla nějaké "VÝHODY"! To přece nikde v EU Není! (Ale také tam také hned tak nenajdete ženy s tak vysokou mírou zaměstnanosti - ve společnosti - i rodině.
 10. Odejít do důchodu dřív? Kdo z těch, kteří vydělávají málo, si bude moci toto dovolit? Opak má být pravdou: Uložil sis málo, pracuj déle.
 11. Důchodová reforma "spravedlivě" přidá těm "chudákům", kteří vydělávají hodně (často na úkor nízkopříjmových skupin). Žijí si na vysoké noze, tak aby v důchodu netrpěli.
 12. Skupina bohatých podnikatelů apod. si nemusí na důchod šetřit vůbec, konto na soukromém spoření je spolehlivě uživí. Nemusejí dávat do systému v podstatě nic.To může být pro ně osvobozující: Proč doplácet na nějaké lenošivé ubožáky?
 13. Za takové situace, kdy se chudým bude důchod snižovat a bohatým zvyšovat - čistě jen dle uložené částky - se ptám, o čem tu má ještě rozhodovat stát? Nechť se tedy každý svou částku ukládá sám! To aby stát mohl přerozdělovat peníze směrem od rodičů k bezdětným?? Směrem od chudých k bohatým? Směrem od žen k mužům?
 14. A jak to bude díky důchodové reformě v českých rodinách starších lidí vypadat? Ženy budou vydělávat a muži se starat o domácnost. Protože ženy se obvykle vdávají mladší. Jsem zvědavá, jak se muži naučí dělat svou oblíbenou svíčkovou… Třeba jim to půjde skvěle. Bude to dosud nevídaný pokus zcela odporujíc tzv. rodinné tradici…

Závěr: Zvážíme-li všechny důsledky důchodové reformy, veškerý dopad na ženy, všechny důvody, které je budou nutit pracovat na slušný důchod déle, pak dojdeme k jednoznačnému závěru: Že tato důchodová reforma reálně hrozí, že způsobí bídu žen důchodového věku, rozevře prudce nůžky mezi důchody mužů a žen a ve svém důsledku znásobí pracovní vykořisťování žen. Je namístě zvážit či spočítat, jaká finanční, zdravotní a sociální újma českým ženám hrozí.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.