Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více

PhDr. Hana Maříková: Postavení muže v rodině

4. května 2004 (úterý) 18:00
Gender Studies, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na přednášku z jarního cyklu Úterky s Gender tentokrát na téma "Role a postavení muže a ženy v rodině". Přednáška doktorky Hany Maříkové se jmenuje Postavení mužů v rodině. Koná se v úterý 4. května 2004 od 18. hodiny v prostorách knihovny Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00.

<p><b>Úterky s Gender</b>
<br>JARO 2004 </p>

<p>"Role a postavení muže a ženy v rodině"</p>

<p><b>"Postavení muže v rodině"</b>
<br>PhDr. Hana Maříková</p>

<p>K jakým změnám v uspořádání genderových rolí v rodině a domácnosti došlo během uplynulých desetiletích v naší společnosti, případně v jiných zemích, resp. v jiném socio-kulturním prostředí? Čím jsou tyto změny v daných prostředích podmíněny? Jak se tyto změny promítly do pozici muže v rodině?
Přednášející se bude věnovat problematice muže v rodině ve třech rovinách: v rodině výkonu rodičovské role a její proměny v čase, v rovině participace muže na domácích pracích a v rovině rozhodování a podílu muže na moci uvnitř rodiny. V daných rovinách je sledována nejen dimenze vykonávaných činností (jejich rozsah, frekvence apod.), ale i dimenze přijetí odpovědnosti za jejich výkon. Problematika uspořádání genderových rolí v rodině a domácnosti je analyzována jak přes „tvrdá“ data z kvantitativních sociologických výzkumů, tak přes data z kvalitativních sond, provedených u nás i v zahraničí.
</p>
<p>PhDr. Hana Maříková - Je vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR. Od konce 80. let spolupracovala autorsky, redakčně a organizačně na přípravě Velkého sociologického slovníku. Od roku 1995 pracuje v týmu „Gender & sociologie“. Zabývá se feministickou sociologií a genderovou problematikou v rodině, zejména pak postavením a rolemi muže v rodině. Publikuje v odborných časopisech a podílela se na několika publikacích s genderovou tematikou. Je editorkou i autorkou publikace „Proměny současné české rodiny (rodina-gender-stratifikace)“.</p>
<p><b>Úterý 5. května 2004 od 18. hodiny</b>.
<br>Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00.

<br>Místo si můžete rezervovat na : 2 24 91 56 66, <a href="mailto:gender.media@ecn.cz" target="_blank">gender.media@ecn.cz</a>. Místa jsou rezervována do 18 hod.
</p>

místo:  knihovna Gender Studies, Gorazdova 20 , Praha 2
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Alexandra Doleželová     tel.:  224 915 666

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.