Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Petice občanských sdružení zabývajících se v ČR přirozeným porodem

Petice občanských sdružení zabývajících se v ČR přirozeným porodem

CHCETE, ABY V ČESKÉ REPUBLICE EXISTOVALA MOŽNOST INFORMOVANÉ VOLBY, TJ. ABY VEDLE LÉKAŘSKÉHO MODELU POSKYTOVÁNÍ PORODNICKÉ PÉČE FUNGOVAL I MODEL SOCIÁLNÍ, NABÍZEJÍCÍ PÉČI SAMOSTATNĚ PRACUJÍCÍCH PORODNÍCH ASISTENTEK? Pokud zní Vaše odpověď ANO, žádáme Vás o připojení Vašeho podpisu k této petici.
Za možnost volby

Petice občanských sdružení zabývajících se v ČR přirozeným porodem:

Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství (www.aperio.cz, tel.: 777 344 774)
Centrum aktivního porodu (www.rodina.cz/cap, tel.: 602 958 396)
Česká asociace dul (www.rodina.cz/duly, tel.: 776 153 123)
Česká asociace porodních asistentek (www.capacz.cz, tel.: 602 816 081)
Hnutí za aktivní mateřství (www.iham.cz, tel.: 603 479 349)

V pátek 12. 12. 2003 prošel v Parlamentu ČR třetím čtením vládní návrh zákona o nelékařských povoláních, který má do budoucna mimo jiné určit i podmínky pro výkon profese porodní asistentka a možnosti pro tzv. přirozený porod v naší zemi. Navzdory mnohaletému úsilí četných občanských iniciativ usilujících o nastolení celostně pojaté porodnické péče odpovídající standardu zemí EU a navzdory pozměňovacím návrhům poslankyně Táni Fischerové, jež měly v návrhu zákona odstranit nejkřiklavější prohřešky proti směrnicím EU i proti úmluvám o lidských právech, které naše země podepsala, byl navrhovaný zákon - v poměru 65 hlasů pro ku 31 hlasům proti – přijat.
V praxi to znamená, že českým ženám nemá být napříště umožněna svobodná volba způsobu a místa poskytování porodnické péče.
Zatímco ve většině západoevropských zemí smějí porodní asistentky pracovat samostatně a nesou v takovém případě plnou právní zodpovědnost za včasné rozpoznání komplikací a zajištění návazné lékařské péče, u nás hodlají zákonodárci bez zohlednění míry zdravotního rizika svěřit zodpovědnost za poskytovanou porodnickou péči výhradně lékařům. I porodní asistentky, které dnes pracují mimo nemocnice a naplno se věnují např. předporodní přípravě nebo návštěvní službě, mají oprávnění pro samostatný výkon své profese ztratit.
Profese porodní asistentky je ovšem zcela specifická a v péči o matku a dítě má svoji nezastupitelnou roli. Obsahem a smyslem práce porodních asistentek je poskytování primární péče o ženu a dítě při nekomplikovaném těhotenství, porodu a šestinedělí. Řada seriózních zahraničních odborných studií dokládá, že tato péče je při řádném legislativním a organizačním zajištění ve srovnání s lékařskou levnější, více zohledňuje individuální požadavky a sociální potřeby klientek a přitom zůstává bezpečná. Pro těhotné ženy a ženy v šestinedělí je velikým přínosem, když nemusí svůj čas trávit v čekárnách gynekologických či pediatrických ordinací a když mohou péči přijímat dle své skutečné potřeby od známé porodní asistentky a třeba i u sebe doma. Matky a děti, o něž pečují kvalifikované porodní asistentky, vykazují dle výzkumů méně komplikací a absolvují menší počet vyšetření a zákroků, nežli ženy, jejichž těhotenství a porod probíhají za srovnatelných okolností v režii lékařů.
Podle posledního průzkumu agentury STEM z r. 2000 je mezi potenciálními českými rodičkami téměř 25% zájemkyň o primární péči poskytovanou samostatnými porodními asistentkami, což při počtu porodů v naší zemi znamená zhruba 25 tisíc žen ročně.

CHCETE, ABY V ČESKÉ REPUBLICE EXISTOVALA MOŽNOST INFORMOVANÉ VOLBY, TJ. ABY VEDLE LÉKAŘSKÉHO MODELU POSKYTOVÁNÍ PORODNICKÉ PÉČE FUNGOVAL I MODEL SOCIÁLNÍ, NABÍZEJÍCÍ PÉČI SAMOSTATNĚ PRACUJÍCÍCH PORODNÍCH ASISTENTEK?

Pokud zní Vaše odpověď ANO, žádáme Vás o připojení Vašeho podpisu k této petici.
Petiční výbor: Olga Gajíčová, Šmilovského 8, 120 00 Praha 2
Míla Kramná, Černého 513/5, 182 00 Praha 8
Ivana Königsmarková, Londýnská 28, 120 00 Praha 2
Petra Sovová, Dlouhá 27, 110 00 Praha 1
Zástupce petičního výboru: Ivana Königsmarková, Londýnská 28, 120 00 Praha
Adresáti petice: Ministerstvo zdravotnictví, Poslanecká sněmovna, Senát
Datum: 12.01.2004

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.