Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Petice občanských sdružení zabývajících se v ČR přirozeným porodem

Petice občanských sdružení zabývajících se v ČR přirozeným porodem

CHCETE, ABY V ČESKÉ REPUBLICE EXISTOVALA MOŽNOST INFORMOVANÉ VOLBY, TJ. ABY VEDLE LÉKAŘSKÉHO MODELU POSKYTOVÁNÍ PORODNICKÉ PÉČE FUNGOVAL I MODEL SOCIÁLNÍ, NABÍZEJÍCÍ PÉČI SAMOSTATNĚ PRACUJÍCÍCH PORODNÍCH ASISTENTEK? Pokud zní Vaše odpověď ANO, žádáme Vás o připojení Vašeho podpisu k této petici.
Za možnost volby

Petice občanských sdružení zabývajících se v ČR přirozeným porodem:

Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství (www.aperio.cz, tel.: 777 344 774)
Centrum aktivního porodu (www.rodina.cz/cap, tel.: 602 958 396)
Česká asociace dul (www.rodina.cz/duly, tel.: 776 153 123)
Česká asociace porodních asistentek (www.capacz.cz, tel.: 602 816 081)
Hnutí za aktivní mateřství (www.iham.cz, tel.: 603 479 349)

V pátek 12. 12. 2003 prošel v Parlamentu ČR třetím čtením vládní návrh zákona o nelékařských povoláních, který má do budoucna mimo jiné určit i podmínky pro výkon profese porodní asistentka a možnosti pro tzv. přirozený porod v naší zemi. Navzdory mnohaletému úsilí četných občanských iniciativ usilujících o nastolení celostně pojaté porodnické péče odpovídající standardu zemí EU a navzdory pozměňovacím návrhům poslankyně Táni Fischerové, jež měly v návrhu zákona odstranit nejkřiklavější prohřešky proti směrnicím EU i proti úmluvám o lidských právech, které naše země podepsala, byl navrhovaný zákon - v poměru 65 hlasů pro ku 31 hlasům proti – přijat.
V praxi to znamená, že českým ženám nemá být napříště umožněna svobodná volba způsobu a místa poskytování porodnické péče.
Zatímco ve většině západoevropských zemí smějí porodní asistentky pracovat samostatně a nesou v takovém případě plnou právní zodpovědnost za včasné rozpoznání komplikací a zajištění návazné lékařské péče, u nás hodlají zákonodárci bez zohlednění míry zdravotního rizika svěřit zodpovědnost za poskytovanou porodnickou péči výhradně lékařům. I porodní asistentky, které dnes pracují mimo nemocnice a naplno se věnují např. předporodní přípravě nebo návštěvní službě, mají oprávnění pro samostatný výkon své profese ztratit.
Profese porodní asistentky je ovšem zcela specifická a v péči o matku a dítě má svoji nezastupitelnou roli. Obsahem a smyslem práce porodních asistentek je poskytování primární péče o ženu a dítě při nekomplikovaném těhotenství, porodu a šestinedělí. Řada seriózních zahraničních odborných studií dokládá, že tato péče je při řádném legislativním a organizačním zajištění ve srovnání s lékařskou levnější, více zohledňuje individuální požadavky a sociální potřeby klientek a přitom zůstává bezpečná. Pro těhotné ženy a ženy v šestinedělí je velikým přínosem, když nemusí svůj čas trávit v čekárnách gynekologických či pediatrických ordinací a když mohou péči přijímat dle své skutečné potřeby od známé porodní asistentky a třeba i u sebe doma. Matky a děti, o něž pečují kvalifikované porodní asistentky, vykazují dle výzkumů méně komplikací a absolvují menší počet vyšetření a zákroků, nežli ženy, jejichž těhotenství a porod probíhají za srovnatelných okolností v režii lékařů.
Podle posledního průzkumu agentury STEM z r. 2000 je mezi potenciálními českými rodičkami téměř 25% zájemkyň o primární péči poskytovanou samostatnými porodními asistentkami, což při počtu porodů v naší zemi znamená zhruba 25 tisíc žen ročně.

CHCETE, ABY V ČESKÉ REPUBLICE EXISTOVALA MOŽNOST INFORMOVANÉ VOLBY, TJ. ABY VEDLE LÉKAŘSKÉHO MODELU POSKYTOVÁNÍ PORODNICKÉ PÉČE FUNGOVAL I MODEL SOCIÁLNÍ, NABÍZEJÍCÍ PÉČI SAMOSTATNĚ PRACUJÍCÍCH PORODNÍCH ASISTENTEK?

Pokud zní Vaše odpověď ANO, žádáme Vás o připojení Vašeho podpisu k této petici.
Petiční výbor: Olga Gajíčová, Šmilovského 8, 120 00 Praha 2
Míla Kramná, Černého 513/5, 182 00 Praha 8
Ivana Königsmarková, Londýnská 28, 120 00 Praha 2
Petra Sovová, Dlouhá 27, 110 00 Praha 1
Zástupce petičního výboru: Ivana Königsmarková, Londýnská 28, 120 00 Praha
Adresáti petice: Ministerstvo zdravotnictví, Poslanecká sněmovna, Senát
Datum: 12.01.2004

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.