Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Pekingská akční platforma a další dokumenty OSN: víme, co s nimi?

6. prosince 2010 (pondělí) 10:00 - 13:00
Gender Studies vás zve na diskuzi zaměřenou na rozvoj genderové rovnosti v České republice, Polsku a Slovensku v souvislosti s plněním mezinárodních úmluv, ke kterým se Česká republika zavázala. Diskuze se uskuteční 6. prosince 2010 od 10 h v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Pozornost budeme věnovat tzv. Pekingské deklaraci a akční platformě u příležitosti jejího 15. výročí. Vedle jejího plnění se zaměříme převážně na její využitelnost, zda pomohla rozvoji rovnosti žen a mužů v České republice, Polsku a Slovensku, zda je respektována na vládní úrovni či využívána neziskovými organizacemi. 

Gender Studies vás zve na diskuzi zaměřenou na rozvoj genderové rovnosti v České republice, Polsku a Slovensku v souvislosti s plněním mezinárodních úmluv, ke kterým se Česká republika zavázala. Pozornost budeme věnovat tzv. Pekingské deklaraci a akční platformě u příležitosti jejího 15. výročí. Vedle jejího plnění se zaměříme převážně na její využitelnost, zda pomohla rozvoji rovnosti žen a mužů v České republice, Polsku a Slovensku, zda je respektována na vládní úrovni či využívána neziskovými organizacemi. Zaměříme se také na Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, kterou letos v říjnu obhajovala vládní delegace České republiky v OSN,  a dalším dokumentům OSN. Pokud jde o plnění úmluv, zvýšená pozornost bude věnována politické participaci žen, v reflexi proběhnutých regionálních voleb.

Diskuze se uskuteční 6. prosince 2010 od 10 h v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1.

Vystupující:

Alexandra Jachanová Doleželová (Gender Studies, o.p.s., předsedkyně České ženské lobby)
Jana Smiggels-Kavková (Fórum 50% o.s.)
Filip Pospíšil (Iuridicum Remedium, o.s.)
Magda Grabowska (Varšavská univerzita)
Jiřina Šiklová
Lenka Simerská

(Další vystupující v jednání.)

Moderace: Kateřina Jonášová.

Kulatý stůl je financován nadací Heinrich-Böll-Stiftung. Prostory v Evropském domě poskytuje zastoupení Evropské komise v ČR.

Pekingská akční platforma: V září 1995 se více než 45.000 lidí sjelo na čtvrtou světovou konferenci Organizace spojených národů (OSN) o ženách, kde ženské nevládní organizace a zástupci 189 vlád společně vytvořili Pekingskou deklaraci a akční platformu (= Pekingská akční platforma) zaměřenou na odstranění překážek účasti žen ve všech oblastech veřejného i soukromého života. Platforma určuje 12 stěžejních oblastí zájmu (vymýcení chudoby, vzdělávání, zdraví, násilí, ozbrojené konflikty, ekonomická nerovnost, rozhodovací a mocenské pozice, institucionální zabezpečení, lidská práva, média, životní prostředí a dívka- dítě) a představuje cíle a doporučené kroky pro zlepšení přístupu žen k právům v těchto oblastech. Pekingská akční platforma představuje dodnes jeden z nejkomplexnějších a nejprogresivnějších dokumentů OSN v oblasti prosazování ženských práv. Dá se říct, že hlavním posláním Pekingské akční platformy je závazek států formulovat národní akční plán pro prosazování rovných příležitostí, vybudovat národní institucionální mechanismy pro realizaci strategických cílů a zohledňovat dopady vládních politik a opatření na ženy a muže (tzv. gender mainstreaming).

Místa je možné si rezervovat na adrese: office@genderstudies.cz

místo:  Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Anna Kotková     tel.:  224915666

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.