We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Promítání a diskuse Ženy v politice

19.3.2019  Praha  | 

Americké centrum a Fórum 50 % Vás srdečně zvou na promítání a navazující diskusi Ženy v politice. Uvidíte film „14 Women“ o amerických senátorkách a budete moci diskutovat o zastoupení žen v české politice. Po promítání filmu s Vámi budou diskutovat Kateřina Valachová (ČSSD), místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Veronika Šprincová, ředitelka organizace Fórum 50 %. Film bude promítán v angličtině, diskuse proběhne v češtině. 

Více

Mothers, child care and the creation of good socialist citizens'

20.3.2019  Jihomoravský kraj  | 

In 1963 a documentary film, Children Without Love [Děti bez lásky], was smuggled out of Communist Czechoslovakia to the Venice Biennale film festival – and was screened in cinemas at home, surreptitiously tagged onto the end of a Miloš Forman film. It showed emotionally distressed young children looked after for long hours in infant homes, many from the first weeks of infancy. A collaboration between filmmaker Kurt Goldberger, child psychologists, an infant home headmistress and a reformist journalist, the film eventually contributed to a change in the law, with the Communist Party committing to extend paid maternity leave for women. This reversed the state’s previous ideological preference for collective child-rearing and full female employment. In this session we will look at visual and written sources from the time, and oral history testimony. We will explore how the debates over child care, and particularly the mother's role in the infant's early years, reflected changing ideas about how the state should support the healthy development of the child's mind so they could grow up to be good members of society, both in socialist countries and in the 'West'

Více
feminismus.czČlánky › Pár hodin před volbami: Poznámky k programům rodinné politiky

Pár hodin před volbami: Poznámky k programům rodinné politiky

Lákadlo nízkých daní. Všechny politické strany slibují ve svých programech snížení daní v různých variantách. Zní to lákavě a již z dětských pohádek víme, že lákadla v sobě skrývají čertová kopýtka. V našem případě je jich několik.

Lákadlo nízkých daní. Všechny politické strany slibují ve svých programech snížení daní v různých variantách. Zní to lákavě a již z dětských pohádek víme, že lákadla v sobě skrývají čertová kopýtka. V našem případě je jich několik.

1. Nereflektuje rovné příležitosti. Vzhledem ke stávajícím stereotypům se slevy budou zejména týkat platů mužů. V důsledku se bude stírat rozdíl v platech obou pohlaví a odkládat řešení. +) Bude znamenat i nižší podíl otců na rodičovské dovolené.

2. Sociální problém. Úlevy na daních mohou mít efekt pouze u rodin vyšších příjmových kategorií. Aby bylo možno objektivně posoudit, pro kolik rodin je tato úleva skutečným přínosem, je potřeba analýza, která ukáže, jak velké množství rodin bude mít užitek z této pomoci. Obáváme se, že pro rodiny sociálně slabé, s jedním rodičem, pobírající podporu v nezaměstnanosti atp. to není řešení. Bylo by dobré získat k tomuto úkolu některou politickou stranu (např. ČSSD), která disponuje odborným zázemím a mohla by výsledky využít i v politickém boji s oponenty.

3. Redukuje další formy pomoci rodinám. Některé politické strany vidí v daňových úlevách vyčerpávající způsob pomoci a odmítají přijmout další. Domníváme se, že úlevy na daních pro rodinu lze akceptovat pouze jako součást celého komplexu prorodinných opatření: jesle, školky, obecní, firemní, úprava pracovních úvazku, odstranění diskriminace matek (rodičů) na trhu práce a další.

Vymezení pojmu „RODINA“. Politické strany se rády ohánějí nejrůznějšími průzkumy veřejného mínění, kde rodinu řadí většina občanů v hodnotovém žebříčku velmi vysoko. Při čtení programů těchto stran však zjistíme, že jejich představy jsou velmi odlišné. V programech jsou jak návrhy na zrovnoprávnění všech forem rodinného soužití vč. soužití homosexuálních párů, tak pojetí tradičního modelu rodiny vzniklé na základě uzavřeného manželství. Citované průzkumy pojem „rodina“ nijak nevymezily, proto musíme počítat s různou interpretací a v jejím důsledku i s možnými konflikty. (př. komu slevy na daních?) V rámci projektu by bylo užitečné vyvolat odbornou diskusi na téma, co je rodina, jak ji v kontextu dnešní doby chápeme. Rodinná koncepce takovou definici bude potřebovat.

+)Vyšší plat muže má opravdu historickou tradici: Datuje se od počátku industrializace v 18st., kdy v manufakturách, později fabrikách, pracovali muži, ženy i děti= celá rodina. Vlivem odborů a dělnických stran se prosadila tzv. „rodinná mzda“, kterou pobíral muž a byl to součet dřívějšího platu celé rodiny. Měl ji za to uživit. Tento anachronismus se drží po dvě století dodnes, bez ohledu na fakt, že ženy dosahují stejného vzdělání a zastávají stejné nebo vyšší pozice a jsou často živitelkami rodiny. Děti už do sirkáren posílat nebudeme (doufám!) takže je čas tento anachronismus vymýtit. Tato připomínka není vůbec náhodná a s věcí nesouvisející. Naopak, některá politická opatření v oblasti rodinné politiky mají tendenci tyto stereotypy rafinovaně konzervovat.

Rodinná politika v programech politických stran 2010

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.