Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Gender a sebevědomí v uměleckém provozu

21.10.2018  

Diskuze na téma souvislosti sebevědomí a genderu v uměleckém provozu. Jaký vliv na sebevědomí umělkyň a umělců může mít genderová rovnost? V čem je rozdílné postavení umělkyně či umělce vůči institucím? Jak se na uměleckém provozu projevuje mizení umělkyň v důsledku jejich mateřství? Jak vyřešit rozpor uměleckého společenského života a rodičovství zejména v pečující roli? Jaký vliv mají na umělce a umělkyně ekonomické souvislosti, v nichž jejich tvorba vzniká?

Více

Pohlaví a gender. 8. lacanovský workshop v Praze

21.10.2018  Praha  | 

Příspěvky přednesou Deborah Gutermann-Jacquet, Magdalena Kohout-Diaz, Josef Fulka. Workshop pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne.

Více
feminismus.czČlánky › Otevřený dopis předsedovi vlády ČR

Otevřený dopis předsedovi vlády ČR

14. únor 2001
vyjadřující znepokojení zástupkyň českých ženských organizací nad složením nové vlády.


Miloš Zeman
předseda vlády
nábř. E. Beneše 4
110 00 Praha 1

V Praze dne 10. 8. 1998


Otevřený dopis předsedovi vlády


Vážený pane předsedo,

jako zástupkyně níže uvedených českých ženských neziskových organizací bychom chtěly vyjádřit znepokojení nad složením Vámi sestavené vlády, v níž není ani jedna žena.

Jsme si vědomy skutečnosti, že nelze vyžadovat určité procento žen v ministerských funkcích pouze z důvodu, aby byly ve vládě ženy zastoupeny. Jen stěží ale lze uvěřit tomu, že by v současné České republice neexistovaly schopné ženy, které by řízení ministerstev zvládly i v těchto podle Vás tak těžkých dobách. Domnívaly jsme se, že jako předseda strany, která má svou ženskou sekci jako jediná v České republice a která tak často kritizovala předchozí vlády za malý počet žen v ministerských či jiných funkcích, uplatníte v praxi Vaší stranou často zmiňovanou snahu o rovnoprávné postavení žen a mužů ve společnosti.

Rovnoprávné postavení žen v naší společnosti ostatně odráží i skutečnost, že mezi 13 předsedy parlamentních výborů je jedna předsedkyně (ženy v této funkci tak tvoří 7,69 %) a že z 47 místopředsedů je žen 10 (21,27 %). V těchto významných funkcích byly ženy opět odsunuty do pozadí. Je zřejmé, že to není kvůli jejich neschopnosti či nedostatku zkušeností - muži si jen znovu přidělili funkce, za jejichž výkon se platí nemalé příplatky.

Věříte-li skutečně ve stejné schopnosti mužů a žen, pak je Váš argument o příliš tvrdé a pro ženy tudíž nevhodné práci ve vládě neospravedlnitelný a směšný.

V České republice se neustále hovoří o vstupu do Evropské unie a o nutnosti legislativních změn s tím spojených. Skutečnost, že se mnohé z těchto úprav budou týkat rovnoprávného postavení žen v naší společnosti, je pro většinu lidí neznámý. Politici/čky a média jej zřejmě považují za cosi okrajového a nevýznamného.

Při své práci se často setkáváme s názorem, že ženské organizace jsou zbytečné, neboť v České republice mají ženy i muži rovnoprávné postavení. Sestavením vlády jste dokázal, že tomu tak není. To, že v roce 1998 byla v České republice sestavena vláda bez jediné ženy, ukazuje, jak málo se naše země přibližuje vyspělým evropským zemím.

S pozdravem,

Dipl.-Pol. Bärbel Butterweck, La Strada Česká republika
MUDr. Milena Černá
Dáša Frančíková, La Strada Česká republika
Marie Haisová, Agentura Gaia
RNDr. Eva Hauserová
PhDr. Miroslava Holubová, Nadace Gender Studies
Mgr. Libora Indruchová, Nadace Gender Studies
PhDr. Eliška Janšová, Demokratická alternativa
Klára Jebavá, Nadace Gender Studies
PhDr. Markéta Koronthályová, Unie katolických žen
Mgr. Marie Koudelková, Jantar a Nadace Gender Studies
Mgr. Eva Králová, La Strada Česká republika
Saša Lienau, proFem
Věra Lukášová, EUNIKA
Kateřina Manová, Koordinační kruh prevence násilí na ženách
Mgr. Michaela Marksová-Tominová, Nadace Gender Studies
Barbora Pěchotová, proFem
Eva Pilíková, Nadace Gender Studies
Lenka Simerská, Nadace Gender Studies
PhDr. Jiřina Šmejkalová, Csc., Nadace Gender Studies
Mgr. Dana Štursová, Elektra
Marie Vavroňová, Nadace ROSA
Lada Wichterlová, Nadace Gender Studies

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.