Gender Mainstreaming in Public Participation

29.11.2017  Praha  | 

Odborný seminář je určen především pro architekty/ky a další odborníky/ce zabývající se plánováním veřejných prostor či participačními procesy. Cílem je představit koncept gender mainstreamingu, ukázat jeho praktické využití a seznámit účastníky/ce s metodikou, jak genderově senzitivní plánování a participační procesy aplikovat v praxi a ve vlastních projektech.

 

Více

Mezinárodní den proti násilí na ženách

30.11.2017  Praha  | 

Zástupci České ženské lobby, sítě 32 organizací podporujících práva žen v České republice a člena Evropské ženské lobby, budou diskutovat o různých formách násilí, jeho prevenci a důsledcích a o významu Istanbulské úmluvy.

 

Více
feminismus.czČlánky › Otevřený dopis předsedovi vlády ČR

Otevřený dopis předsedovi vlády ČR

14. únor 2001
vyjadřující znepokojení zástupkyň českých ženských organizací nad složením nové vlády.


Miloš Zeman
předseda vlády
nábř. E. Beneše 4
110 00 Praha 1

V Praze dne 10. 8. 1998


Otevřený dopis předsedovi vlády


Vážený pane předsedo,

jako zástupkyně níže uvedených českých ženských neziskových organizací bychom chtěly vyjádřit znepokojení nad složením Vámi sestavené vlády, v níž není ani jedna žena.

Jsme si vědomy skutečnosti, že nelze vyžadovat určité procento žen v ministerských funkcích pouze z důvodu, aby byly ve vládě ženy zastoupeny. Jen stěží ale lze uvěřit tomu, že by v současné České republice neexistovaly schopné ženy, které by řízení ministerstev zvládly i v těchto podle Vás tak těžkých dobách. Domnívaly jsme se, že jako předseda strany, která má svou ženskou sekci jako jediná v České republice a která tak často kritizovala předchozí vlády za malý počet žen v ministerských či jiných funkcích, uplatníte v praxi Vaší stranou často zmiňovanou snahu o rovnoprávné postavení žen a mužů ve společnosti.

Rovnoprávné postavení žen v naší společnosti ostatně odráží i skutečnost, že mezi 13 předsedy parlamentních výborů je jedna předsedkyně (ženy v této funkci tak tvoří 7,69 %) a že z 47 místopředsedů je žen 10 (21,27 %). V těchto významných funkcích byly ženy opět odsunuty do pozadí. Je zřejmé, že to není kvůli jejich neschopnosti či nedostatku zkušeností - muži si jen znovu přidělili funkce, za jejichž výkon se platí nemalé příplatky.

Věříte-li skutečně ve stejné schopnosti mužů a žen, pak je Váš argument o příliš tvrdé a pro ženy tudíž nevhodné práci ve vládě neospravedlnitelný a směšný.

V České republice se neustále hovoří o vstupu do Evropské unie a o nutnosti legislativních změn s tím spojených. Skutečnost, že se mnohé z těchto úprav budou týkat rovnoprávného postavení žen v naší společnosti, je pro většinu lidí neznámý. Politici/čky a média jej zřejmě považují za cosi okrajového a nevýznamného.

Při své práci se často setkáváme s názorem, že ženské organizace jsou zbytečné, neboť v České republice mají ženy i muži rovnoprávné postavení. Sestavením vlády jste dokázal, že tomu tak není. To, že v roce 1998 byla v České republice sestavena vláda bez jediné ženy, ukazuje, jak málo se naše země přibližuje vyspělým evropským zemím.

S pozdravem,

Dipl.-Pol. Bärbel Butterweck, La Strada Česká republika
MUDr. Milena Černá
Dáša Frančíková, La Strada Česká republika
Marie Haisová, Agentura Gaia
RNDr. Eva Hauserová
PhDr. Miroslava Holubová, Nadace Gender Studies
Mgr. Libora Indruchová, Nadace Gender Studies
PhDr. Eliška Janšová, Demokratická alternativa
Klára Jebavá, Nadace Gender Studies
PhDr. Markéta Koronthályová, Unie katolických žen
Mgr. Marie Koudelková, Jantar a Nadace Gender Studies
Mgr. Eva Králová, La Strada Česká republika
Saša Lienau, proFem
Věra Lukášová, EUNIKA
Kateřina Manová, Koordinační kruh prevence násilí na ženách
Mgr. Michaela Marksová-Tominová, Nadace Gender Studies
Barbora Pěchotová, proFem
Eva Pilíková, Nadace Gender Studies
Lenka Simerská, Nadace Gender Studies
PhDr. Jiřina Šmejkalová, Csc., Nadace Gender Studies
Mgr. Dana Štursová, Elektra
Marie Vavroňová, Nadace ROSA
Lada Wichterlová, Nadace Gender Studies

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.