Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více

Uvedení tématu sexuálního násilí do českého výzkumu dějin druhé světové války a jejích následků – Workshop

1.2.2019  Praha  | 

Ačkoliv se v uplynulých čtyřiceti letech intenzivně rozvíjel historický výzkum sexuálního násilí, v českém prostředí toto téma stále představuje pověstné bílé místo. A to chceme změnit. V souladu s tezí Susan Brownmiller v níž je znásilnění výrazem moci, nikoli chtíče, nabízí náš workshop uvedení do tohoto tématu. Usilujeme zejména o propojení badatelů, kteří se daným tématem zabývají nebo by o něm chtěli v budoucnu psát. Jednodenní workshop, s účastí Reginy Mühlhäuser a Anny Hájkové, propojí ve třech blocích úvodní metodologickou přednášku s představením případových studií a reflektovanou prací s prameny.

Více
feminismus.czČlánky › Otevřený dopis předsedovi vlády ČR

Otevřený dopis předsedovi vlády ČR

14. únor 2001
vyjadřující znepokojení zástupkyň českých ženských organizací nad složením nové vlády.


Miloš Zeman
předseda vlády
nábř. E. Beneše 4
110 00 Praha 1

V Praze dne 10. 8. 1998


Otevřený dopis předsedovi vlády


Vážený pane předsedo,

jako zástupkyně níže uvedených českých ženských neziskových organizací bychom chtěly vyjádřit znepokojení nad složením Vámi sestavené vlády, v níž není ani jedna žena.

Jsme si vědomy skutečnosti, že nelze vyžadovat určité procento žen v ministerských funkcích pouze z důvodu, aby byly ve vládě ženy zastoupeny. Jen stěží ale lze uvěřit tomu, že by v současné České republice neexistovaly schopné ženy, které by řízení ministerstev zvládly i v těchto podle Vás tak těžkých dobách. Domnívaly jsme se, že jako předseda strany, která má svou ženskou sekci jako jediná v České republice a která tak často kritizovala předchozí vlády za malý počet žen v ministerských či jiných funkcích, uplatníte v praxi Vaší stranou často zmiňovanou snahu o rovnoprávné postavení žen a mužů ve společnosti.

Rovnoprávné postavení žen v naší společnosti ostatně odráží i skutečnost, že mezi 13 předsedy parlamentních výborů je jedna předsedkyně (ženy v této funkci tak tvoří 7,69 %) a že z 47 místopředsedů je žen 10 (21,27 %). V těchto významných funkcích byly ženy opět odsunuty do pozadí. Je zřejmé, že to není kvůli jejich neschopnosti či nedostatku zkušeností - muži si jen znovu přidělili funkce, za jejichž výkon se platí nemalé příplatky.

Věříte-li skutečně ve stejné schopnosti mužů a žen, pak je Váš argument o příliš tvrdé a pro ženy tudíž nevhodné práci ve vládě neospravedlnitelný a směšný.

V České republice se neustále hovoří o vstupu do Evropské unie a o nutnosti legislativních změn s tím spojených. Skutečnost, že se mnohé z těchto úprav budou týkat rovnoprávného postavení žen v naší společnosti, je pro většinu lidí neznámý. Politici/čky a média jej zřejmě považují za cosi okrajového a nevýznamného.

Při své práci se často setkáváme s názorem, že ženské organizace jsou zbytečné, neboť v České republice mají ženy i muži rovnoprávné postavení. Sestavením vlády jste dokázal, že tomu tak není. To, že v roce 1998 byla v České republice sestavena vláda bez jediné ženy, ukazuje, jak málo se naše země přibližuje vyspělým evropským zemím.

S pozdravem,

Dipl.-Pol. Bärbel Butterweck, La Strada Česká republika
MUDr. Milena Černá
Dáša Frančíková, La Strada Česká republika
Marie Haisová, Agentura Gaia
RNDr. Eva Hauserová
PhDr. Miroslava Holubová, Nadace Gender Studies
Mgr. Libora Indruchová, Nadace Gender Studies
PhDr. Eliška Janšová, Demokratická alternativa
Klára Jebavá, Nadace Gender Studies
PhDr. Markéta Koronthályová, Unie katolických žen
Mgr. Marie Koudelková, Jantar a Nadace Gender Studies
Mgr. Eva Králová, La Strada Česká republika
Saša Lienau, proFem
Věra Lukášová, EUNIKA
Kateřina Manová, Koordinační kruh prevence násilí na ženách
Mgr. Michaela Marksová-Tominová, Nadace Gender Studies
Barbora Pěchotová, proFem
Eva Pilíková, Nadace Gender Studies
Lenka Simerská, Nadace Gender Studies
PhDr. Jiřina Šmejkalová, Csc., Nadace Gender Studies
Mgr. Dana Štursová, Elektra
Marie Vavroňová, Nadace ROSA
Lada Wichterlová, Nadace Gender Studies

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.