Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Otevřené grantové kolo na podporu aktivit ženských NNO v ČR

Otevřené grantové kolo na podporu aktivit ženských NNO v ČR

30. říjen 2009  | Slovensko-český ženský fond
Slovensko-český ženský fond vyhlašuje otevřené kolo na podporu aktivit ženských nevládních organizací. Fond je přesvědčen, že ženy a dívky nejlépe znají situaci a problémy, jimž ve svém okolí a oblasti působení čelí a dokáží najít nejvhodnější řešení ke zlepšení svého postavení. Proto fond udělí granty na realizaci projektů zaměřených na řešení aktuálních problémů žen a dívek v ČR a SR do výše 100 000 Kč.

Slovensko-český ženský fond vyhlašuje otevřené kolo na podporu aktivit ženských nevládních organizací.

Fond je přesvědčen, že ženy a dívky nejlépe znají situaci a problémy, jimž ve svém okolí a oblasti působení čelí a dokáží najít nejvhodnější řešení ke zlepšení svého postavení. Proto fond udělí granty na realizaci projektů zaměřených na řešení aktuálních problémů žen a dívek v ČR a SR do výše 100 000 Kč.

Uzávěrka žádostí o grant: 20. listopadu 2009

Kdo se může o grant ucházet? O podporu jednoho projektu se mohou ucházet výhradně ty nevládní neziskové organizace, které jsou oficiálně zaregistrované v ČR a SR a ve svém statutu uvádějí jako jeden z hlavních cílů své činnosti prosazování a obhajobu práv žen a dívek či zlepšování jejich postavení ve společnosti a jejich aktivity se shodují alespoň s jednou programovou oblastí Slovensko-českého ženského fondu.

PROGRAMOVÉ OBLASTI SCWF

  • prosazování rovnosti příležitostí žen a mužů
  • prevence a boj proti násilí na ženách
  • reprodukční práva
  • prevence a potlačování obchodu se ženami
  • obhajoba práv žen ze znevýhodněných skupin
  • vzdělávaní v oblasti genderových studií a odbourávání genderových stereotypů

Zahájení realizace projektu: nejdříve od 1. ledna 2010

Ukončení projektu: nejpozději do 31. prosince 2010

Jak se do grantového kola přihlásit?

Ženské nevládní organizace z ČR, které mají zájem přihlásit se do grantového kola, vyplní grantový formulář a zpracují projekt podle instrukcí, které jsou v něm uvedené. Návrhy projektů je možné konzultovat emailem na kralikova@womensfund.cz, případně telefonicky na čísle +420-222-716-823 v pracovních dnech od 10 do 17 hodin.

Projekty je třeba poslat do půlnoci 20. listopadu elektronicky na emailovou adresu kralikova@womensfund.cz a zároveň ve 4 vyhotoveních a potřebné přílohy v 1 kopii zaslat na adresu Slovak-Czech Women‘s Fund, Bořivojova 105, 130 00 Praha 3. Rozhodující je přitom datum razítka na obálce, které nesmí být starší 20. listopadu 2009.

Potřebné přílohy:

  • stanovy organizace (pokud jste se ještě neucházeli/-y o grant SCWF),
  • výroční zpráva nebo popis činnosti za poslední rok,
  • profesní životopis statutární/ho zástupce/-kyně .

SCWF si v případě potřeby vyžádá další doplňující materiály.

Na co grant nelze použít?

Grant není možné použít na kapitálové vklady a investice. Z uděleného grantu nelze zpětně financovat projekty, které již byly realizovány.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.