We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Žižkovská noc 2019 - Ženy v kultuře

23.3.2019  Praha  | 

Stále lze v některých galeriích a uměleckých sbírkách najít ženy pouze jako múzy, milenky a děvy umělců. Na ženu jako umělkyni narazíme jenom zřídka. Čím to je? V průběhu historie umění jsou umělkyně pevnou a silnou součástí umělecké scény, ale proč nejsou vidět? Téma genderového diskurzu je na větším počátku v České republice než jinde. Až od 80. a 90. let se na české scéně toto téma začalo řešit. Ženy nebyly přijímány na umělecké akademie, které udávaly směr. Nejsou brány vážně. Patriarchát ve společnosti. 4. vlna feminismu, která řeší sexismus. Tohle mohla udělat jenom ženská. Pojem „Ženské umění”. Šovinismus. Obtěžování. Bytí děva v kultuře.
 

Více

Josef Petr: Krize mužské identity

25.3.2019  Praha  | 

Dneska je to všude: "chlapi už nejsou, co to bejvalo". Ptáte se, co to s námi ty ženský provedly? Nebo si za to můžeme sami? Vyměkli jsme? Stal se z nás beztvarý genderový rosol? Válcuje nás krize mužské identity? Nebo je to celý jenom fáma? A zachrání nás Donald Trump, reklama na Gillette nebo skautský šátek? Přijďte na besedu s Josefem Petrem, sociologem a ředitelem Ligy otevřených mužů, která se už 12 let věnuje zvyšování kvality života mužů v ČR.

Více
feminismus.czČlánky › Otevřené grantové kolo na podporu aktivit ženských NNO v ČR

Otevřené grantové kolo na podporu aktivit ženských NNO v ČR

30. říjen 2009  | Slovensko-český ženský fond
Slovensko-český ženský fond vyhlašuje otevřené kolo na podporu aktivit ženských nevládních organizací. Fond je přesvědčen, že ženy a dívky nejlépe znají situaci a problémy, jimž ve svém okolí a oblasti působení čelí a dokáží najít nejvhodnější řešení ke zlepšení svého postavení. Proto fond udělí granty na realizaci projektů zaměřených na řešení aktuálních problémů žen a dívek v ČR a SR do výše 100 000 Kč.

Slovensko-český ženský fond vyhlašuje otevřené kolo na podporu aktivit ženských nevládních organizací.

Fond je přesvědčen, že ženy a dívky nejlépe znají situaci a problémy, jimž ve svém okolí a oblasti působení čelí a dokáží najít nejvhodnější řešení ke zlepšení svého postavení. Proto fond udělí granty na realizaci projektů zaměřených na řešení aktuálních problémů žen a dívek v ČR a SR do výše 100 000 Kč.

Uzávěrka žádostí o grant: 20. listopadu 2009

Kdo se může o grant ucházet? O podporu jednoho projektu se mohou ucházet výhradně ty nevládní neziskové organizace, které jsou oficiálně zaregistrované v ČR a SR a ve svém statutu uvádějí jako jeden z hlavních cílů své činnosti prosazování a obhajobu práv žen a dívek či zlepšování jejich postavení ve společnosti a jejich aktivity se shodují alespoň s jednou programovou oblastí Slovensko-českého ženského fondu.

PROGRAMOVÉ OBLASTI SCWF

  • prosazování rovnosti příležitostí žen a mužů
  • prevence a boj proti násilí na ženách
  • reprodukční práva
  • prevence a potlačování obchodu se ženami
  • obhajoba práv žen ze znevýhodněných skupin
  • vzdělávaní v oblasti genderových studií a odbourávání genderových stereotypů

Zahájení realizace projektu: nejdříve od 1. ledna 2010

Ukončení projektu: nejpozději do 31. prosince 2010

Jak se do grantového kola přihlásit?

Ženské nevládní organizace z ČR, které mají zájem přihlásit se do grantového kola, vyplní grantový formulář a zpracují projekt podle instrukcí, které jsou v něm uvedené. Návrhy projektů je možné konzultovat emailem na kralikova@womensfund.cz, případně telefonicky na čísle +420-222-716-823 v pracovních dnech od 10 do 17 hodin.

Projekty je třeba poslat do půlnoci 20. listopadu elektronicky na emailovou adresu kralikova@womensfund.cz a zároveň ve 4 vyhotoveních a potřebné přílohy v 1 kopii zaslat na adresu Slovak-Czech Women‘s Fund, Bořivojova 105, 130 00 Praha 3. Rozhodující je přitom datum razítka na obálce, které nesmí být starší 20. listopadu 2009.

Potřebné přílohy:

  • stanovy organizace (pokud jste se ještě neucházeli/-y o grant SCWF),
  • výroční zpráva nebo popis činnosti za poslední rok,
  • profesní životopis statutární/ho zástupce/-kyně .

SCWF si v případě potřeby vyžádá další doplňující materiály.

Na co grant nelze použít?

Grant není možné použít na kapitálové vklady a investice. Z uděleného grantu nelze zpětně financovat projekty, které již byly realizovány.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.