Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Manželka, máma, úspěšná v práci - setkání s Kateřinou Hodickou

22.1.2019  Jihomoravský kraj  | 

Setkali jste se s tím, že žena nechce mít děti, protože se bojí, že když jednou vypadne z pracovního procesu, už nikdy nenastoupí do rozjetého vlaku? Je možné skloubit profesní a soukromý život? Některé ženy volí cestu podnikání. . . . Jak podnikat a přitom se starat o svoje děti nám přijde vyprávět Kateřina Hodická, ředitelka Genderového Informačního centra Nora.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více
feminismus.czČlánky › Oslavy MDR 2012

Oslavy MDR 2012

Oslavy MDR 2012
I letos jsme si připomněli Mezinárodní den rovnosti žen a mužů (MDR), 19. června, a i letos bylo stále mnoho témat, na které je třeba v této souvislosti upozorňovat. V Brně, Praze, Poděbradech, Olomouci a v jiných městech České republiky byly k vidění informační stánky a konaly se různé zábavně-osvětové akce. Přečtěte si, jak to vypadalo a co se dělo, v krátkých reportážích níže.

I letos jsme si připomněli Mezinárodní den rovnosti žen a mužů (MDR), 19. června, a i letos bylo stále mnoho témat, na které je třeba v této souvislosti upozorňovat. V Brně, Praze, Poděbradech, Olomouci a v jiných městech České republiky byly k vidění informační stánky a konaly se různé zábavně-osvětové akce. Přečtěte si, jak to vypadalo a co se dělo, v krátkých reportážích níže.

MDR Brno

Jako každý rok se i NESEHNUTÍ rozhodlo upozornit na 19. červen, Mezinárodní den rovnosti žen a mužů. V horkém letním dni se lidé spěchající přes brněnské Náměstí Svobody mohli na chvíli zastavit u informačního stánku, kde na ně čekaly nejenom klasické informační materiály týkající se rovnosti žen a mužů, ale také soutěž, veganské dobroty, tématické placky a mnohé další. „V naší malé soutěži jsme se například ptali, kolik procent mužů je v České republice na rodičovské dovolené“, popisuje Petra Havlíková z NESEHNUTÍ. Ukázalo se, že Češi a Češky mají v tomto směru celkem nereálné představy a většina lidí si myslela, že na rodičovské dovolené je mnohem více tatínků než ve skutečnosti. Větší podíl mužů pečujících o dítě by tak nejspíš ocenili. „Dále jsme chtěli vědět, která země má největší politické zastoupení žen“, líčí Havlíková dále. U této otázky lidé správně tipovali severské země a většina trefila i Švédsko jako správnou odpověď. Třetí otázka mířila na rozdíl mezi platy mužů a žen v České republice. Pokud někdo správně odpověděl na všechny otázky, získal hned na místě tematickou placku a všichni tipující byli zařazeni do slosování o ceny. Pokud někdo neuhádnul správně, mohl si vzít další informační materiály i veganský muffin jako cenu útěchy. Zájem o téma byl velký, soutěže se zúčastnilo přes osmdesát žen i mužů a tři výherkyně se už radují ze svých cen. Na stánku se celý den diskutovalo hlavně o rovnosti v práci a velkým tématem bylo rovné odměňování. „Někdo nesouhlasil, že ženy mají v práci horší postavení než muži, někomu jsme naopak poradili, kam se v případě diskriminace obrátit. Poradili jsme i v konkrétním případě diskriminace na pracovišti, kde ženy mají za stejnou práci menší plat než muži“, uvádí Petra Havlíková.

MDR Praha

Informační stánek Gender Studies, o.p.s. jsme „rozbalili“ stejně jako loni na Karlově náměstí, symbolicky přímo u sochy Elišky Krásnohorské. Celý den na nás shlížela svou bílou kamennou tváří. Možná by se divila, co se za dobu, kdy už není na světě, změnilo - a především co se stále nezměnilo - v oblasti rovných příležitostí žen a mužů. Pro kolemjdoucí jsme měli připravené noviny Půl na půl, které pravidelně k MDR vycházejí. Šly na dračku. Letošním aktuálním podtématem pražského informačního stánku byla rovnost příležitostí a povinností v péči a neplacené práci. Péče nejen o děti, ale třeba i nemohoucí a nemocné rodiče (někdy zároveň), je totiž stále povinností velkého množství žen, přitom jim tato těžká situace komplikuje život například v zaměstnání. I o tom, jak se s tím vyrovnat, jak sladit rodinný a pracovní život a na co mají v takové situaci právo, se mohli příchozí dočíst v informačních materiálech, které jsme na stánku rozdávali. Velkým hitem byly balonky v barvách od bílé po několik odstínů růžové, o které nejevily zájem zdaleka jen děti. Bylo krásně, slunečno (tedy alespoň ve druhé půlce dne), a jakoby i to helium člověka tak nějak nadnášelo nad obvyklé starosti. Vyjít s rovnými příležitostmi žen a mužů na ulici není totiž jen tak. Není to jako prodávat trdelníky nebo získávat podporu pro záchranu rysů na Šumavě, kde je hned jasné, o co jde. Je to složitější, je to na delší debatu a navíc vstupujete do atmosféry dlouhotrvajícího odporu vůči feminismu v této zemi, ať už si pod tím pojmem lidé představují cokoliv. I tak to byl ale opět veskrze příjemný zážitek, lidé se zastavovali, někteří se svěřovali s vlastními životními zkušenostmi, někteří diskutovali, někteří potřebovali poradit, někteří chtěli jen vidět, jak vypadá feministka. Jiní si v rámci odpoledního happeningu České ženské lobby „Máme stejné šance?“ proběhli v roli muže nebo ženy zábavnou závodní dráhu s několika stanovišti symbolizujícími oblasti, ve kterých přetrvávají nerovnosti mezi oběma pohlavími. Doufáme, že dobrá nálada nebyla jen tím krásným počasím, a příští rok se těšíme na viděnou!

MDR Poděbrady

Stejně jako v minulém roce se mezinárodní den rovných příležitostí žen a mužů slavil v Poděbradech, tentokrát 18. a 19. června. Na lázeňské kolonádě, v blízkosti hotelu Felicitas byl po oba dva dny otevřený informační stánek, kde jsme my pracovnice RC Rodina a dítě nabízely všem zájemcům a zájemkyním noviny Půl na půl, publikaci Inspirace pro rovné šance, propagační materiály mateřského centra. „Obávali jsme se, jaký bude o tuto aktivitu zájem, ale stejně jako loni byly naše obavy liché“, říká Lucie Slauková, koordinátorka poradenských služeb. Ihned po postavení stánku se začali trousit lidé a ptát se, čeho se aktivita týká. Někteří se kvůli bílé barvě stánku i našich triček mylně domnívali, že se jedná o zdravotní službu – např. měření tlaku, cholesterolu apod., jistě v tom hrálo roli i to, že v Poděbradech je velké množství lázeňských pacientů a pacientek. „Rodiče s malými dětmi jsme „lákali“ na balónky a přitom jsme jim vždy ještě podali informace a materiály.Tato „strategie“ fungovala velice dobře“, doplňuje Lucie Slauková. Posádka stánku se setkávala s velmi pozitivním přijetím ze strany žen, především mladých žen s malými dětmi, které reagovaly ve smyslu: „Konečně, hlavně, aby tato akce měla smysl, aby na to reagovali i páni na hoře,…to nás zajímá, týká se to i trhu práce?.....kéž by se té rovnosti dožily aspoň naše dcery!!!“ Starší generace měla často smysl pro humor, ženy také naprosto spontánně při čtení novin vykřikovaly: „To dám přečíst doma manželovi!“, nebo: „Konečně…“, či skepticky: „To se nikdy nestane…“ Jejich partneři projevovali spíš smysl pro humor černý: „Rovnost mezi ženami a muži? Ale nestrašte!!...Tak to za mě konečně žena bude platit i v hospodě?...abych Vám tu nepodepsal, že dnes ženy mohou bít muže?!!!“ Překvapivě negativně reagovaly některé studentky, že je to nezajímá, že to nepotřebují, že jich se to rozhodně netýká. Přesto jim pracovníci a pracovnice na stánku materiály předali. „Ve srovnání s loňským rokem a naší první zkušeností s tímto typem akce musím říci, že zájem byl mnohonásobně větší a reakce z 90 % pozitivní. Celkově jsme rozdali 1000 ks novin a 120 kusů publikací“, shrnuje průběh oslav Lucie Slauková.

MDR Olomouc

Rodinné centrum Heřmánek v Olomouci oslavilo MDR infostánkem přímo v herně, kde tráví dopoledne s dětmi spousta maminek i tatínků. Každý měl možnost nahlédnout do připravených materiálů a publikací, týkajících se slaďování osobního a pracovního života, zapojení otců do péče o děti či s tématem budování kariéry u žen. Součástí info stánku byla i distribuce novin Půl na půl. Děti se mohly zúčastnit připraveného programu a za odměnu si odnesly drobný dárek. Přímo v herně se podařilo rozvinout živou diskusi o tématu rovnosti v jednotlivých rodinách a také o zkušenostech z pracovního prostředí. Odpoledne se infostánek přesunul ven do blízkosti dětského hřiště, kde se i přes tropické počasí dařilo oslovovat rodiče a o tématu rovných příležitostí s nimi diskutovat. „Za velký úspěch považujeme pozitivní odezvu na nabízené informace a otevřenost při diskuzi o tématu rovnosti žen a mužů“, hodnotí průběh dne Petra Tenglerová, koordinátorka poradenství a ředitelka RC Heřmánek.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.