Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Omezení svobodné volby způsobu a místa poskytování porodnické péče

Omezení svobodné volby způsobu a místa poskytování porodnické péče

Omezení svobodné volby způsobu a místa poskytování porodnické péče
logo HAM
Parlament ČR v prosinci 2003 schválil vládní návrh zákona o nelékařských povoláních, který má do budoucna mimo jiné určit i podmínky pro výkon profese porodní asistentka a možnosti pro tzv. přirozený porod v naší zemi. Zákonodárci bez zohlednění míry zdravotního rizika chtějí svěřit zodpovědnost za poskytovanou porodnickou péči výhradně lékařům. I porodní asistentky, které dnes pracují mimo nemocnice a naplno se věnují např. předporodní přípravě nebo návštěvní službě, mají oprávnění pro samostatný výkon své profese ztratit. V praxi to znamená, že českým ženám nemá být napříště umožněna svobodná volba způsobu a místa poskytování porodnické péče. Proti tomuto zákonu protestují ženské neziskové organizace spolu s Českou asociací porodních asistentek. Porodní asistentka má podíl na našem zrození a je v lidském životě natolik důležitou postavou, že se 5. květen připomíná jako Mezinárodní den porodních asistentek. step

Parlament ČR v prosinci 2003 schválil vládní návrh zákona o nelékařských povoláních, který má do budoucna mimo jiné určit i podmínky pro výkon profese porodní asistentka a možnosti pro tzv. přirozený porod v naší zemi. Zákonodárci bez zohlednění míry zdravotního rizika chtějí svěřit zodpovědnost za poskytovanou porodnickou péči výhradně lékařům. I porodní asistentky, které dnes pracují mimo nemocnice a naplno se věnují např. předporodní přípravě nebo návštěvní službě, mají oprávnění pro samostatný výkon své profese ztratit. V praxi to znamená, že českým ženám nemá být napříště umožněna svobodná volba způsobu a místa poskytování porodnické péče. Proti tomuto zákonu protestují ženské neziskové organizace spolu s Českou asociací porodních asistentek. Porodní asistentka má podíl na našem zrození a je v lidském životě natolik důležitou postavou, že se 5. květen připomíná jako Mezinárodní den porodních asistentek.

"Za první republiky byla dokonce česká porodní asistentka Lišková předsedkyní Mezinárodní federace porodních asistentek. Bohužel žádnou významnou akci k 5.5. tento rok nepořádáme. Letos jsme opět nedostaly žádnou podporu z dotací MZČR a do jiných programů se nemůžeme vejít," říká k Mezinárodnímu dni Ivana Königsmarková, předsedkyně České asociace porodních asistentek, které jsme položili několik otázek, týkajících se právního prostředí přirozeného porodu:

Co čeká mladou ženu, která se rozhodne rodit doma s porodní asistentkou?

Největší problém je porodní asisitentku k porodu doma najít. V ČR jsou takové asi čtyři nebo pět. Celou věc je pak třeba s porodní asistentkou dobře naplánovat. To znamená:
  • zhodnotit rizika - zdravotní, dostupnosti a pod.
  • připravit potřebné věci - něco rodina, něco porodní asistentka
  • domluvit postup pro případ "co by bylo kdyby"
  • domluvit způsob komunikace před porodem
  • domluvit se o péči po porodu s dětským lékařem
Dále je třeba počítat s tím, že péče není hrazena ze zdravotního pojištění, tedy náklady ponese žena a její rodina. Nutné je počítat i s negativní reakcí okolí, ať už příbuzných, přátel nebo zdravotníků.

A co podstupuje porodní asistentka?

Porodní asistentka na sebe bere zodpovědnost za správné zhodnocení situace. Tedy sledování porodu - maminky i miminka a včasné rozpoznání případné hrozící komplikace. Vzhledem k situaci v české společnosti může počítat i s tím, že na ni může být podáno trestní oznámení z nejrůznějších důvodů, třeba pro podezření z nedovoleného podnikání. To znamená, že by měla znát dobře nejen jak poskytovat péči, ale i právní předpisy.

Jak by tuto situaci změnila schválená novela zákona?

Jde o nový zákon "o nelékařích", který stanovuje podmínky pro vzdělávání a výkon povolání. Jeho dopad zatím nelze spolehlivě určit, protože nejsou k dispozici prováděcí předpisy - vyhlášky. Na nich bude záležet, zda bude moci porodní asistentka poskytovat péči o těhotnou, rodičku a ženu po porodu s dítětem svobodně nebo podle toho, zda jí to lékař dovolí či nikoli.

Olgy Gajićové z organizace Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství, která spolu s dalšími organizacemi iniciovala protesty, jsme se zeptali:

Proč není česká společnost tolerantní k rodičům, kteří si zvolí porod doma? Proč říkají, že "každá slušná žena rodí v porodnici?"

V souvislosti s tím mě napadá docela pěkný paradox, je to historka od mé vlastní babičky. Když ve 30.letech čekala první dítě a oznámila své mamince, že bude rodit v porodnici, tak ta se pohoršila, a řekla jí: "Olinko promiň, ale v porodnici rodí jenom prostitutky." Současný pohled souvisí s dlouhodobým vývojem v této zemi. Jedním z důvodů je téměř 50ti letá institucionální kontrola většiny aspektů života, která do určité míry stále přetrvává. Zdravotnictví stále "pracuje" s představou jednotného klienta a nedokáže zohlednit individuální potřeby. Klienti tento stav akceptují jako danost. Do určité míry je věcí přesvědčení, jestli věříte, že bezpečí a jistota pochází z rukou lékaře, nebo jestli věříte síle vlastního těla a ženskému potenciálu porodit a zvládnout to - sama s odbornou podporou porodní asistentky. Mluvím samozřejmě o porodu fyziologickém, když nejsou v průběhu těhotenství diagnostikovány komplikace. V pořádku jsou oba přístupy, ale důležitá je možnost volby. Vliv lékařské lobby je silný ve smyslu kontroly nad ženami. My víme, co je pro vás dobré, vy nerozumíte svým vlastním pocitům a svému vlastnímu tělu. Musí přijít někdo, kdo vám řekne, jak celý proces máte zvládnout. Je tu také ekonomický zájem. Těhotná žena i když není pacientkou, prochází celou řadou kontrol a procesů, které se zaběhaly jako standardní a velice často jsou v rozporu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO). Některé z těch, které se u nás provádějí, jsou WHO označovány jako zcela nevhodné.

Můžete uvést příklad?

Příkladem může být neustálé a opakované používání ultrazvuku, nadužívání invazivních metod tlumení bolesti, císařské řezy na požádání. Standardní v ČR je také provádění genetického screeningu bez vyžádání, úplně na všech klientkách. V 6. týdnu nasměruje systém ženu k tomu, aby dala svou krev, v laboratoři se zjistí, zda je u jejího nenarozeného dítěte zvýšená pravděpodobnost konkrétně dvou typů postižení, následuje další vyšetření a nakonec bývá často žena ne právě vybíravým způsobem nucena k potratu. A to i za okolností, že by si sama nebo se svým partnerem vybrala vychovávat případně i postižené dítě. Kromě toho test ukazuje pouze tendenci k poruše a dítě ve skutečnosti může být v pořádku. Proto jsou čísla poporodní úmrtnosti v ČR mimo jiné tak malá. Řada dětí, které se v zahraničí narodí, u nás vůbec nepřijde na svět.

Samostatnost porodních asistentek by měla pro rodiče i jiné důsledky než jen možnost zvolit si místo porodu svého dítěte.

Myslím si,že je škoda zužovat roli porodní asistentky pouze na její pomoc v průběhu porodu. Víme, že žena během těhotenství, porodu a šestinedělí ve stávajícím systému prochází rukama příliš velkého množství poskytovatelů péče. Zatímco v zahraničí (Rakousko, Velká Británie, Německo) má možnost si zvolit jednu porodní asistentku, která ji má na starosti od začátku těhotenství až do konce šestinedělí, doprovází ji při porodu a navštěvuje ji tak, jak je potřeba. V České republice vás porodní asistentka podle aktuální zákonné úpravy bez indikace vašeho gynekologa nemůže ani navštěvovat během šestinedělí. Nedosáhnete tedy bez souhlasu lékaře na praktickou pomoc s kojením, psychickou podporu, možnost se poradit o dítěti ve svém domácím prostředí. To je jeden z nejslabších momentů našeho systému. Že po zhruba pěti dnech propustí z porodnice ženu, která má často neustálenou laktaci, může být nejistá v manipulaci s dítětem a ta se ocitá sama doma bez podpory. Péče porodní asistentky je oproti tomu komplexní, takže ani na chvíli během těhotenství, porodu a šestinedělí by žena neměla mít pocit, že je "v tom" sama a nemá se na koho obrátit.

Na stránkách Hnutí za aktivní mateřství si můžete přečíst příběhy žen, které rodily doma, mimo jiné článek
JAK PORODIT DOMA SNADNO A RYCHLE
Sylvy Šmídové.

Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství
Občanské sdružení Aperio bylo založeno v r. 2001 s úmyslem zlepšovat v ČR informovanost veřejnosti v aktuálních otázkách rodičovství se zvláštním důrazem na lidská práva. Věnuje pozornost oblasti práv žen souvisejících s jejich reprodukční funkcí, a zejména jejich právu rozhodovat o způsobu, místě a poskytovateli porodnických služeb. Zároveň se zabývá oblastí rovných příležitostí souvisejících s rodinou a týkajících se osob na rodičovské dovolené a zaměstnaných lidí pečujících o děti.
Aperio nabízí:

Průvodce porodnicemi České republiky
V roce 2002 vydalo Aperio publikaci Průvodce porodnicemi ČR, která veřejnosti poskytla první ucelený přehled služeb v porodnicích Čech, Moravy a Slezska. Ohlasy na knihu ukázaly, že informace tohoto typu jsou přínosné a - zvláště nastávajícími rodiči - žádané. Jako reakci na zájem veřejnosti Aperio právě připravilo aktuální podobu nabídky služeb v jednotlivých porodnicích v elektronické verzi.

Ilona Medlínová: Nebojujte s úřady
Praktická příručka, sestavená s úmyslem ulehčit mladým rodinám zvládání nezbytného styku s úřady. Zabývá se problematikou státních finančních příspěvků a podpor v mateřství i dávek nemocenského pojištění (porodné, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, dávky poskytované v závislosti na výši příjmu...), dále také problematikou otcovství, určení jména atd. Příručka radí, jakým způsobem se dávky vypočítávají, kdy, kde a za jakých podmínek je možno o ně žádat, kam se obracet v případě dalších problémů spojených s rodinou. Aktualizovaná verze je na webových stránkách www.aperio.cz. První vydání rozebráno, druhé se připravuje.

Čtvrtletník APERIO - časopis občanského sdružení
Informace z oblasti zdravého rodičovství a rovných příležitostí žen a mužů. Součástí časopisu jsou nejen články, rozhovory, ale i výzkumné zprávy a analýzy, čtenářské postřehy i zcela praktické informací o plánovaných či již uskutečněných akcích nebo nově publikovaných tematicky souvisejících knihách. /20 - 40 stran, 35,- Kč, roční předplatné včetně balného a poštovného 200,- Kč.

Informační centrum a knihovna
V nedávné době Aperio otevřelo specializovanou knihovnu. Najdete tam knihy, časopisy, sborníky, výzkumné zprávy, články, videokazety a jiná AV media zabývající se problematikou těhotenství, předporodní přípravy, porodu, kojení, péče o kojence a děti, výchovy, vztahy mezi rodiči a dětmi i partnerskými vztahy, ženskou otázkou, lidskými právy v oblasti medicíny a rodičovství, celostní medicínou, veřejným zdravím apod. Vedle základních odborných a populárně naučných publikací z domácích zdrojů nabízí též významné tematicky příbuzné publikace zahraniční, které jsou v České republice těžko dostupné.

Poradenství - Vzdělávací a relaxační programy - Diskusní, přednášková a filmová setkání

Truhlářská 20
110 00 Praha 1
tel: +420 222317867
aperio@aperio.cz
www.aperio.cz

Další organizace, které se v ČR zabývají přirozeným porodem:

Centrum aktivního porodu
tel. 602 958 396
Na podzim roku 2000 vzniká občanské sdružení Centrum aktivního porodu. Sdružení si vytklo za cíl šířit myšlenku přirozeného, aktivního porodu a prosazovat ji v porodnické péči v České republice. Když se nedaří zřídit Centrum aktivního porodu v pražské porodnici, snaží se sdružení vybudovat autonomní Porodní dům, který České republice dosud chybí. Dosud se to však nepodařilo pro vytvrvalý odpor ze strany úředníků. Více informací si můžete přečíst zde.

Česká asociace dul
tel. 776 153 123
"Dula" je starý řecký název, který se dnes používá pro speciálně vyškolenou ženu, jež poskytuje především psychickou (ale i fyzickou) oporu nově se rodící matce a přispívá k dobrému startu celé nové rodiny. Dula ženě poskytuje emocionální podporu a potřebné informace během těhotenství, porodu a šestinedělí. Těžištěm její práce je nepřetržitá psychická i fyzická podpora ženy během porodu. Klade si za cíl přispívat k dobré tělesné a duševní pohodě matek a novorozenců. Dula neposkytuje zdravotnické služby. Nesupluje ani nedubluje práci porodních asistentek ani lékařů, nezasahuje do jejich kompetencí, ale spolupracuje s nimi, stejně jako s otcem a dalšími členy rodiny. Chová v sobě dostatek lásky, aby mohla mateřským způsobem pečovat o nově zrozenou matku ("mothering the mother"). Dula je připravena ženu doprovázet jak při porodu v nemocnici, tak v porodním domě nebo při porodu v domácnosti (za samozřejmé asistence porodní asistentky nebo lékaře).

Česká asociace porodních asistentek
tel. 602 816 081
ČAPA je demokratickou nepolitickou profesní organizací, která na principu dobrovolného individuálního členství sdružuje porodní asistentky a ty ženské sestry, které chtějí být porodními asistentkami v ČR. Máme zájem, aby se členkami organizace na základě vlastního svobodného rozhodnutí postupně stala převážná většina porodních asistentek v ČR, a naše organizace tak byla silnou, dobře fungující, reprezentativní profesní organizací. Máme zájem, aby postavení a kompetence ČAPA byla upravena zákonem, podobně jako je tomu u České lékařské, stomatologické a lékárnické komory.

Hnutí za aktivní mateřství
tel. 603 479 349
Občanské sdružení Hnutí za aktivní mateřství (HAM, dříve Hnutí za aktivní porod) založilo na jaře 1999 několik matek, rozčarovaných zážitky z českých porodnic. Je otevřené každému, kdo se zajímá o problematiku přirozených porodů a o zodpovědnou a aktivní roli rodičů v péči o své děti: otcům, porodním asistentkám, lékařům, psychologům = tedy široké laické i odborné veřejnosti. Hlavním cílem HAM je změna českých porodnic tak, aby vycházely vstříc rodičkám a jejich potřebám. Usilujeme o to, aby lékaři ženám nenutili některé zbytečné, či dokonce škodlivé zákroky a postupy a řídili se doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO), která mají matku i dítě chránit před škodlivou nemocniční rutinou. Zároveň chceme ženy vyzvat k tomu, aby samy vyžadovaly slušné zacházení a svobodu volby v porodnicích. Snahou HAM je, aby se porod znovu stal pozitivním životním zážitkem.

Zpracovala Štěpánka Matúšková, Gender Studies, o.p.s. s použitím textu petice Za možnost volby a materiálů uvedených organizací.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.